ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Unlimited music recognition! Identify original music or a singing search with the touch of a button. SoundHound is instant music and discovery. NEW to 2.0 for WP8: ♪ Improved search performance ♪ Fast app resume and switching ♪ Integration with music app and player controls for song previews ♪ Live tiles and multiple tile size support ♪ Multiple screen size support ♪ Voice command integration - launch SoundHound with your voice! SoundHound includes: ♪ Fast music recognition - name tunes playing from a speaker in as little as four seconds. Unlimited usage! ♪ The world's only viable singing and humming recognition. ♪ Song Previews ♪ LiveLyrics: see Lyrics in time with the music you identify! ♪ Licensed Lyrics - Learn the words to your favorite tunes from a large database of legal and high-quality lyrics. ♪ Share to Facebook and Twitter instantly ♪ Charts - see the latest Tweets from SoundHound, what's hot, underplayed, songs found by other users, and more! ♪ Pin the quick search tile to your home screen for faster identification ♪ Real time Facebook and Twitter updates from artists - Tap on the artist or band name to instantly see their latest social news! ♪ Buy tracks directly from the Zune marketplace, Geo-tagging, and more... Like what you see or have a suggestion? Please don't hesitate to contact our awesome customer support!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

SoundHound Inc.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

SoundHound Inc.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

03-11-11

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

3.6 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸੰਗੀਤ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Русский (Россия)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

SoundHound ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ