ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ₹ 219.00 ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ₹ 164.00
25% ਛੂਟ • 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਕੀ
 
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Drift, slide, skid! Sport Car Racer is ultimate racing game that will challenge your driving skills As an experienced racer, you will have to manage driving on beautifull race track, with narrow turns, bridges and tunnels. Keep your car right on the road and avoid sideways that would make loose speed Avoid collisions and don't let you get overtaken by the fast computer driven cars The game is built on the best vehicle physics engine available for real driving sensations and a very effective computer driven cars artificial intelligence system. It features high definition 3D graphics, along with rock musics and realistic sound fx. If you like car games, this one is different, this one is for you! Main Features: -10 Vehicules simultenaously -12 Sport Cars Vehicules to choose from -Full 3D -Multiple Camera Views -True Physics -Best Computer Driven Car Artificial Intelligence -Realistics Sound FX and optional Rock Musics -Leaderboards -Earn Bonuses on each Race -Top Racing Game -Best Driving Experience Race now and show off your driving skills!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Ultra Fast Racing Game

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Pix Arts

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Pix Arts 2019

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Pix Arts

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

01-02-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

266.8 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ