₹ 824.00
₹ 824.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Command your ship and crew as a space pirate, merchant, bounty hunter, and more in Star Traders: Frontiers – an epic space RPG from Trese Brothers Games. Venture forth into a massive open universe, rich with adventure and the lore of the Star Traders. Choose your path by assembling and commanding your custom crew and spaceship in a constantly evolving galaxy torn by internal strife, political intrigue, and alien threats. Will you fly as a pirate terrorizing shipping lanes, join the solar wars as a military captain, or track targets across the stars as a fearsome bounty hunter? * Explore a rich, open universe: Discover endless procedurally-generated galactic maps, meet unique characters, and take on enemies to conquer the galaxy! * Become an intergalactic captain: Take on the role of a spy, smuggler, explorer, pirate, merchant, bounty hunter, and more (21 jobs total)! * Customize your own spaceship: Choose from more than 300 upgrades and build your very own vessel to venture across the vast reaches of space. * Assemble and tailor a loyal crew: Assign talents and equip specialized gear for every spaceship crew member. * Experience an ever-changing narrative: Decide to make friends or foes with other factions and influence political, economic, and personal vendettas. * No Second Chances! classic roguelike features including autosave, character permadeath (higher difficulties only), procedural maps and extraordinary replay

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

- Boarding Talents of any crew member can be used at Range 1, not only Boarding Combat Team - Improved presence of alert dot on Spice Hall, reliably there when spice is needed - Health and Morale visible while selecting crew for combat - Improved Quadrant map dialog UI - Fixed bugs with Terrifying Extortion Cargo - Added support for 1280x720 windowed mode - Smoothed balance curve for travel events in early game - Removed RNG from some sources of Crew healing - Fixed issues with "Treat Wounded" Ship Combat Talent - Fixed issues with multiple instances of "Rough Interrogation" - Fixed issue with Sharp Counter Talent allowing player or enemy AI to take back-to-back turns - Increased Shielding for Fidelis Cutter, Paladin Cruiser - Fixed bug preventing Ship Shielding from displaying correctly outside of combat

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Trese Brothers

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Trese Brothers LLC, 2017

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

04-01-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

307.66 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਐਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ