ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

One of the most successful third person mobile shooters returns! After 15 million downloads worldwide, prepare yourself for the next generation of Star Warfare: Alien Invasion. Return to the black recess of space in defiance of unspeakable horrors including: * Boss Fights – online or offline against an unstoppable maelstrom of grueling enemies. * Satisfying Single Player Campaign - Are you brave enough to face the grating heat of battle alone solo versus abominable hordes of biological oddities? Pair with other combatants in diverse multiplayer modes: * Intense Co-op Standoffs - Can you trust your other players to team up with you? * Fierce Player Versus Player (PvP) Standoffs - Must you go to battle against your fellow man? * Play As An Epic Alien Boss - Decimate your friends, * Classic capture the flag ...And various other multiplayer co-op and player versus player fashions. Futile instruments of survival include a mint of new items to boost the magnitude of your arsenal such as: * An innovative new weapon/armor/vehicle combination system. * Choices to engineer a pet best suited to your battle tactics. * 50 combat perks encouraging diverse combat styles to ensure many unique battles at your fingertips.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

V1.23 Update: -Fix minor bugs Thanks for your support. Should you have any ideas, please send an email to ios@freyr.com.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

上海伏睿信息技术有限公司

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

上海伏睿信息技术有限公司

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

29-05-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

309.83 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
中文(中国)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ