ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Match and crush delicious candies in this challenging puzzle game. Progress to the next level and explore a sweet candy world full of adventures. Clever switches and foresight are rewarded with cascading candy combos and tasty rainbow colored explosions. Plan your moves by matching three or more sweets in a column, row, line or in different shaped patterns. Use your boosters wisely to overcome tricky obstacles. Blast your way through loads of levels, pop all the candies and regularly come back for more. Hours of fun is guaranteed in this casual family-friendly experience. Features: ● Fun match-3 gameplay featuring explosive combinations ● Loads of challenging and tricky puzzles to solve ● Check back daily to earn rewards to help you progress ● Unique and powerful boosters to help with those sticky levels ● Spin the Prize Wheel daily for free gifts Sugar Burst Mania is free to play, though some in-game items can also be purchased for real money. Try out more games from Playful Seagull Entertainment: ● Sugar Burst Mania - Match 3: Candy Blasting Adventure ● Cookie Blast Fever - Match 3: Sweet Baking Journey Follow us to get news and updates: www.playfulseagull.com www.facebook.com/playfulseagull www.twitter.com/playfulseagull www.youtube.com/playfulseagull www.instagram.com/playfulseagull www.pinterest.com/playfulseagull

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

- 10 new levels added - New Mission system added - Bug fixes and user interface improvements

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Fun match-3 gameplay featuring explosive combinations
  • Loads of challenging and tricky puzzles to solve
  • Check back daily to earn rewards to help you progress
  • Unique and powerful boosters to help with those sticky levels
  • Spin the Prize Wheel daily for free gifts

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Playful Seagull Entertainment

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2018-2019 Playful Seagull Entertainment. All Rights Reserved.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Playful Seagull Entertainment

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

28-01-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

136.15 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ