ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਹੈ

₹ 219.00
₹ 219.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

What's new in the 2.2 update: - Terrain height doubled to 256 blocks - Increased number of inventory slots to 10 - Fixed glitches when too many complex blocks in one place - Added flat island mode - Added Great White sharks - Tools overhaul - Terrain generation overhaul - New lighting model - Food takes longer to rot, rotten food turns into compost - Rain drops generate particles when striking ground - Added starting location option: Easy, Medium and Hard - Added Mimosa trees ... and many more: full list of over 70 changes on our website You are marooned on the shores of an infinite blocky world. Explore, mine resources, craft tools and weapons, make traps and grow plants. Tailor clothes and hunt over 30 real world animals for food and resources. Build a shelter to survive cold nights and share your worlds online. Ride horses, camels or donkeys and herd cattle to protect them from predators. Blast your way through the rock with explosives. Build complex electric devices. Craft custom furniture. Paint. Use pistons to build moving machines. Farm crops and plant trees. Make and combine 40 different items of clothing to protect yourself from attacks and weather or to look smart. Play with up to 3 friends using split screen. Possibilities are infinite in this long-running sandbox survival and construction game series. Enjoy!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Terrain height doubled to 256 blocks Increased number of inventory slots to 10 Fixed glitches when too many complex blocks in one place Added flat island mode Added Great White sharks Tools overhaul Terrain generation overhaul New lighting model Food takes longer to rot, rotten food turns into compost Rain drops generate particles when striking ground Added starting location option: Easy, Medium and Hard Added Mimosa trees ... and many more: full list of over 70 changes on our website

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

 • Infinite, destructible block world
 • Design your own furniture
 • Pistons
 • Over 30 types of animals
 • Ride horses, camels and donkeys
 • Living world with day/night cycle, dynamic water and physics
 • Electric circuits and logic gates, make your own video game
 • Fire, explosives, dynamic water and magma
 • Realistic survival simulation
 • Download furniture, maps, skins created by community
 • Over 300 items of clothing affecting your looks and survival
 • Deserts, jungles, plains, snow, ocean, lakes, swamps, islands
 • Crafting and smelting
 • Split screen

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Candy Rufus Games

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

2011-2020 Candy Rufus Games

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Candy Rufus Games

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

14-12-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

25.48 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਵ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ