ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Features: • 24 X 7 Access to Key Reports from Tally Data • Key Performance Reports with Charts • No Accounting Know How required • Multiple Platform Support • Multiple Device Support • Easy to Use • Assured Security • Learning Center • Find an Accountant Reports in Mobile • Daily Dashboard • Cash & Bank Report • Sales Report • Sundry Debtor Group Report • Sundry Creditor Group Report • Stock Summary Performance Graphs • Top 5 Customers • Top 5 Suppliers • Top 5 Product Sales by Value • Top 5 Products Purchase by Value • Top 5 Sundry Debtors Outstanding • Top 5 Sundry Creditors Outstanding Minimum Requirement • Tally.ERP 9 License Software (Release 4.7 & above)

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Tally in Mobile

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Tally in Mobile

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

02-02-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

2.03 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

TallyInMobile ਵੈਬਸਾਈਟ
TallyInMobile ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ