₹ 134.00
₹ 134.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Celem tej gry jest ćwiczenie mowy i logicznego myślenia dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Każde z zadań przedstawia obrazki w kolejności, które razem tworzą bajkę, jednak kolejność obrazków już od pierwszej rundy została pomieszana. Zadaniem dziecka jest poukładanie obrazków we właściwej kolejności i na podstawie ustalonego ciągu ma opowiedzieć bajkę/historyjkę. Ta gra osiąga dobre rezultaty w ćwiczeniu umięjętności mówienia pełnymi, zrozumiałymi zdaniami, jak również tworzenia logicznych wniosków na podstawie zaobserwowanych zdarzeń. Aby ułożyć obrazki we właściwej kolejności dziecko musi najpierw ustalić naturalne, tymczasowe, przestrzenne i inne logiczne relacje pomiędzy nimi, wykazując dość zaawansowany poziom myślenia abstrakcyjnego. Sama analiza obrazków wymaga uwagi i koncentracji. Ta gra jest bardzo pożyteczna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Poproś dziecko, aby opowiedzialo Ci historyjkę, lub aby wyjaśniło dlaczego obrazki powinny być ułożone w danej kolejności, lub co dzieje się na obrazkach. Każda historyjka ma swój początek potem jakieś rozwinięcie i zakończenie. Wszystkie obrazki są realistyczne, kolorowe i łatwo zrozumiałe dla małych dzieci. Zadania w grze mają 3 poziomy trudności: 1. Łatwy - 4 łatwe obrazki (na przykład, 1. całe jabłko, 2. nadgryzione jabłko, 3. jabłko do połowy zjedzone, 4. ogryzek). 2. Średni - 4 obrazki, które razem tworzą historyjkę z prostą fabułą 3. Trudny - 5-6 obrazków o dłuższej fabule gdzie dziecko musi ustalić tymczasowe i naturalne relacje. Współczesny sprzęt elektroniczny jest doskonałym narzędziem dla aplikacji pedagogicznych i książek interakcyjnych, które mogą wyćwiczyć z bardzo dobrym skutkiem umiejętności u małych dzieci. Polecamy tą grę rodzicom i nauczycielom, którzy są zainteresowani korzystaniem z tych nowych technologii w nauczaniu. Jeśli szukasz więcej gier edukacyjnych w języku polskim, zapoznaj się też z innymi grami naszego studio.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Sanvada LLC

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Sanvada LLC

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Sanvada LLC

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

19-11-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

238.09 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ