ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

A journey to a mysterious ancient civilization. A museum exhibit unexpectedly sends a young woman to a parallel world. Now she needs to find a way back home - and also save her planet. TRY THE FREE TRIAL VERSION, AND THEN UNLOCK THE COMPLETE ADVENTURE IN THE GAME! It was late evening and the museum was almost empty. At the Maya artifact exhibition, one of the exhibits suddenly started to move. The sound drew the attention of a young woman named Diana, a museum employee and an expert in Mayan culture. When she came closer to the artifact she realized it looked like a portal... and suddenly some unknown power lifted her up and teleported her to an ancient temple! Now Diana has to figure out where she is, how she got there and how she's going to return home. The young woman encounters a civilization similar to the Mayan culture, but this is neither the past nor a parallel reality. It's another planet, connected to Earth centuries ago by some special gates. And now the gates have been activated again... Only Shaash, the local shaman and gate keeper, can help Diana return home. But that will not be easy. Diana will have to face numerous tests, travel far through the Endless River Valley, encountering the strange people and wondrous animals of the other world, while trying to hide from all dangers and solving dozens of different challenges on her way. - Multiple wonderful locations and stunning graphics - Unexpected plot turns - Unforgettable characters - Fascinating mini-games and puzzles

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

FIVE-BN STUDIO

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

FIVE-BN STUDIO Copyright © 2018

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

FIVE-BN STUDIO

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

02-04-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.12 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Українська (Україна)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ