ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Tribez is not just a game! Tribez is an adventure, where you travel to a distant past full of secrets, mysteries and many hours of addictive discovery of an unknown, but beautiful world! You are invited to visit a primitive world inhabited by a peace-loving people, who have been hidden behind a miles-deep portal from time immemorial. Build your own stone-age village, explore territories hidden by mountains and seas, and lead your tribe, who considers you sent by the gods, to prosperity. Tribez is a world in which you feel alive! Official Page on Facebook: https://www.facebook.com/TheTribezCommunity REVIEWS: ‘The Tribez’ is the insanely popular empire-building game that’s revolutionizing the idea of social gaming.’ (http://www.www.thedailybeast.com) ‘There is tons of content, quests, and things to accomplish in the game.’ (http://www.pocketfullofapps.com) ‘What makes The Tribez genuinely pleasant to play is the attention paid to the graphics.’ (http://www.gamezebo.com)

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

START YOUR SEARCH FOR NEW LANDS! • Feel like a true discoverer while exploring new territories on the Island of the Ancients. • Take part in the Dino Race and gain even cooler rewards. • We are glad to inform you that we heard your voices and increased the number of the available quests in the Race!

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Simple, intuitive controls.
  • Cute and adorable characters you’ll love!
  • Beautiful vibrant world you'll get immersed into instantly.
  • Lively animations make the prehistoric world come to life.
  • Tons of objects, characters, buildings and decorations.
  • Truly inexhaustible possibilities to develop your own stone-age empire.
  • Hundreds of captivating quests: search for treasure and artifacts, discover distant islands, explore mysterious caves and much, much more!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

GAME INSIGHT UAB

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Game Insight, 2019

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-10-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

491.2 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

The Tribez ਵੈਬਸਾਈਟ
The Tribez ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ