₹ 434.00
₹ 434.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Do you want to know what it's like to be one of the top managers of the corporation engaged in construction of the vacuum tube train network? Train Corporation is a great chance to experience that kind of life! You will have an opportunity to choose the region, where the first railways will be laid, and to prioritize further construction activity. Remember that the cost of the road construction depends on the distance between cities, while the profitability depends on the demand for this direction. - Set the rates based on the congestion of each line. - Increase the passenger traffic through the construction of the parallel tunnels on each line. - Enhance the comfort and wagon capacity, increase the reliability and speed of the train. Estimate your opportunities: road maintenance involves daily expenses. In addition, you need to have money for the unscheduled repair of trains and railways in case of emergency. If the corporation goes bankrupt due to your fault, you will be in trouble. And you want to stay out of jail, don’t you? But let's look on the bright side. While engaged in the venture projects development, you need to believe in its future success. If you manage to conduct business in the proper way and build a profitable corporation, you will save enough money to implement the project that's unprecedented in its scope: build tunnels between the continents and launch the vacuum tube trains!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

BrightDream Apps, LLC

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-02-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

99.94 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ