ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Trivia Crack Quiz is a trivia game divided into several categories to challenge your knowledge! Take a crack at the most downloaded trivia game! For all fans logic games such as Trivia Crack, QuizUp and logo quiz! Step up your quiz game answering fun general knowledge trivia questions! Challenge your friends and family to fun trivia questions! Prove you are the smartest one not only by answering trivial questions, but by suggesting multiple-choice questions. Test your knowledge in six different categories led by exciting characters. Spin Willy the Wheel and let fate decide where to start your quiz question game. Show the world how clever you are while you learn new and interesting facts with the world’s best trivia app. Be the star of these quizzes! Choose the correct answer from 4 possible ones. Use Fortune’s and get bonuses! Which category is your favourite? Tonns of questions are waiting for you. But you will have only 30 seconds to answer correctly. You will compete with players from all over the world. You should answer the questions better than other fans, to take the first place in the world and your country leaderboards. Invite your friends to make the competition more exciting. Do not forget to enter the game once a day, because you have only 48 hours to answer the questions if it is your turn.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Avengers Craft Games

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

26-04-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

27.44 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ