ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Vegetable VS Zombies 2 is a tower defense elements and shooting motion elements together Arcade games, funny story, modern celebrities joined and animation style of the game screen. Game with a "traitor" strategy, and the use of super good original play, but the player is easy to master. Players will face 90 unique tasks, and need to protect the garden and innocent young seedlings, so that they are protected from a wave of angry zombies and the destruction of the famous super old. To accomplish this mission, the player must choose the most experienced fighters into the camp, so that they shot the enemy bullets. Features: ✔ Dynamic Game: master the rapid reaction Arcade shooter, at the same time with the strategic thinking of tower defense game ✔ Let the 7 action novice grow into a super hero, and there are also 3 super power support units ✔ More than 12 enemies and 5 super monsters with different abilities, they will challenge you on the battlefield. ✔ 4 different task types, as well as the reward task before the Arcade bonus points ✔ Style and the original story of the original story, so that players laugh ✔ In addition to the standard defense mission, the player must also rescue the captured allies, organized prison break, get bonus items, in order to defeat the five evil genius. ✔ Add More Wonderful Background Music.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

itli

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

itli

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

27-04-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

80.52 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ