ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਹੈ

₹ 109.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

This app provides a background agent for synchronizing your pictures to a „Cloud“ provider of your choice (i.e. ownCloud), as long as the provider uses the webDAV standard. You can use webDAV servers in your own home network, too (i.e. NAS storages if available). The timing of the synchronization run is determined by your Phone and depends on conditions defined by Microsoft (i.e. external power source, charged battery, phone not in use, wireless connection to webDAV server). Mostly these conditions are met during sleep hours when phone is charging. The app only synchronizes pictures (no music or video files, contact/calendar details or messages). It will not be a tool to view or modify files on your webDAV server. This app is available in a trial version limited in functions. During the first 30 days after installation it will sync the pictures in normal resolutions (like full version), then it will copy preview version only. Features (all version): • Copy NEW picture in Camera Roll from Phone to Server • Delete a picture from Server if DELETED on Phone Features (full version): • Copy NEW picture in all selected albums from Phone to Server • Copy NEW picture from Server to Phone (only Camera Roll and Saved Pictures) • Move a picture to archive on Server if DELETED on Phone • Restore all pictures in Camera Roll and Saved Pictures on Phone if the Phone will be replaced or set back to factory settings You get more detailed information on your first start of the App.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Gerhard Seeber

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Gerhard Seeber

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

17-04-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.46 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ > Backup & manage

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United Kingdom)
Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Österreich)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (Estados Unidos)
Español (Uruguay)
Español (Puerto Rico)
Español (Perú)
Español (Panamá)
Español (Paraguay)
Español (Nicaragua)
Español (México)
Español (Honduras)
Español (Guatemala)
Español (El Salvador)
Español (Ecuador)
Español (República Dominicana)
Español (Costa Rica)
Español (Colombia)
Español (Argentina)
Español (Venezuela)
Español (Bolivia)
Español (Chile)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

WebDAV Auto-Upload ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ