ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Play best free block craft sandbox online multiplayer games. With fun survival crafting and building games. Create block world in creative. Enjoy survival: craft mine, build, survive. Join the favorite game of many players. Create your unforgettable happy moments together. Exciting features: • Fun building games: Share your construction to online multiplayer. • Best multiplayer games ever: It’s a fun. Totally free. • Exciting exploration: Explore thousands of creative block words made by real players. • Cool survival sandbox: Mine and craft resources. Get a food to satisfy a hunger, minicraft a farm, grow seeds. Build a base to survive, battle monsters. • Weapon: Explode TNT! Shoot using bow with arrows. • Tons of blocks: Use for survival crafting and building games. • Cool 3d pixel graphics. • Choose your character. • Tame animals: Cats, dogs. It’s so cool! • Play online or offline Highlights: Construct your own block worlds City or villages, house or bridge, mine or underground base royale. Start with easy building and show what you can do. Fun exploration Visit amazing cube constructions made by real players online. Online multiplayer community Make good friends all around the real world 3d while playing the construction sandbox. Create unique happy moments with friends It’s so easy to chat and construct with kids, friends, classmates or new people around the world. Feel bored? Start your own survival game. Battle monsters to survive, get food to satisfy hunger, build a house, mine, craft. Tame pets with lite exploration Tame cat or dog, breed other animals. Keep exploring or construction the infinite server. Tons of new features Stay tuned for new upcoming updates. Write suggestions and reviews to the game. Facebook: https://www.facebook.com/playlabsmobile/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9raRQKfSKIekED4aN6Z_Fg Site: http://playlabsmobile.com/worldcraft Worldcraft is the best online multiplayer block crafting and building games with great survival sandbox. Download it now and start creating your awesome mini block worlds!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

- New SHOP item: Saddle. Now you can simply buy Saddle to ride a horse - New HALLOWEEN skin pack - become the scariest player in Multiplayer mode - New ANIMAL skin pack – chose your favorite animal for Multiplayer mode - New ACHIEVER skin pack - get the unique look - Better Fish drop probability in Survival mode. Tame more animals - Fixed problems with Wolf and Ocelot taming in Survival mode - Now all small mobs will grow if you feed them in Survival mode - Better Slime mob logic in Survival mode - Added new Problems Report button. Press it to report any problems with the Game - Added several missing sounds for the mobs YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC9raRQKfSKIekED4aN6Z_Fg FACEBOOK: https://www.facebook.com/playlabsmobile/ TWITTER: https://twitter.com/PlaylabsMobile

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Survival mode for single player with infinite maps, crafting, building and mobs
  • Creative mode for Online Multiplayer or single player
  • More than 160+ player skins available for Multiplayer gaming
  • Centralized server that hosts all rooms and games globally
  • Built-in chat in Multiplayer mode
  • Thousands of user created maps for creative Online Multiplayer mode
  • 8+ great predefined maps on the server to get started with creative single or Multiplayer game
  • Ability to create password-protected maps exclusively for friends or people you know
  • Ability to create read-only maps viewable to all players

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Playlabs LLC

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Playlabs, LLC 2020

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-10-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

178.01 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
coreNotSupported

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ