₹ 109.00ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
₹ 109.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Do you like world block crafting and building online multiplayer games? Worldcraft is the best block craft exploration sandbox with creative and survival games, where you can mine, craft, build your own mini world maps alone or with friends. PLAY NOW AND GET ADVANTAGES OVER FREE VERSION: - NO Ads - 3 opening skins available in every premium skin packs. Total of 50 skins available for FREE - 250 initial free coins to spend in Survival or Creative Online Multiplayer - No advanced APK permissions required for the installation Exciting Features: - Fun crafting and building: Its easy to build block, houses, city, your own mini world earth and upload it to online multiplayer - Best online multiplayer games: Start playing now with girls, boys, friends - Tons of block craft recipes: Everything for survival crafting and building needs - Survival single player: Mine, craft blocks, farm seeds, satisfy your hunger by killing mobs, fight monsters to survive - Equip a weapon: Get your diamond sword, armor. Explode TNT, shoot using bow with arrows - Tame pets: Do you love pets? Tame cats, dogs. It’s so cool! - Creative online multiplayer: Chat and build block world mini maps - Earth exploration: Amazing sandbox block maps built by real players are waiting for your exploration - Cool 3d cube graphics designed with different texture packs - Are you a boy or a girl? Choose your skin from 9+ skin packs - Play online, play offline without need of wi-fi Game Highlights: Fun survival and creative modes Choose between survival, creative single player modes without need of wifi, creative multiplayer online mode Build block world maps Houses, city, village, mine earth: start with easy building to show what you can do. Infinite exploration Explore beautiful 3d cube creations built by real players online. Online game community Meet new good friends from all around the world while playing this 3d sandbox. Create unforgettable moments with friends With easy chatting and construction with girls, boys, kids, friends, new people around the world. Unlimited exploration joy Play survival game. Mine, craft, fight, get food, build houses to survive. Tame pets Keep exploring, construction the infinite server, find animals. Tame pets, breed other animals. Huge list of new features Enjoy new features with often game updates. Please write your suggestions to the game through reviews. Facebook: https://www.facebook.com/playlabsmobile/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9raRQKfSKIekED4aN6Z_Fg Site: http://playlabsmobile.com/worldcraft Worldcraft is the best sandbox online multiplayer block survival crafting and building games. Start building your awesome mini block maps now! --- Worldcraft is not an official Mojang application. This game is not associated or connected with Minecraft Pocket Edition. Its a trademark of Mojang and it is not endorsed by or affiliated with the Worldcraft game's creator or its licensors.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

New update with awesome new features for multiplayer and survival modes. Update the game and tell your friends to start playing together now! - Updated and improved attack animations for many mobs in Survival mode - Added sign blocks in Survival mode. You can place signs anywhere in the world and write any text for your own convenience - Now the nick name of the multiplayer map’s owner is displayed with green color - Added screen safe area support for devices with elements like notches and hole punches - Optimized and improved survival maps saving. Now all your local games will load and save faster! - Now you can feed tamed wolf and ocelot in Survival mode - Now tamed wolves will follow player and attack all hostile mobs - Fixed problems and animations with eating and digging when player moves quickly around - Fixed issues with free coins for twitter post and subscribe actions - Multiplayer network and 3D FPS performance improvements YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC9raRQKfSKIekED4aN6Z_Fg FACEBOOK: https://www.facebook.com/playlabsmobile/ TWITTER: https://twitter.com/PlaylabsMobile

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Survival mode for single player with infinite maps, crafting, building and mobs
  • Creative mode for Online Multiplayer or single player
  • More than 120+ player skins available for Multiplayer gaming
  • Centralized server that hosts all rooms and games globally
  • Built-in chat in Multiplayer mode
  • Thousands of user created maps for creative Online Multiplayer mode
  • 8+ great predefined maps on the server to get started with creative single or Multiplayer game
  • Ability to create password-protected maps exclusively for friends or people you know
  • Ability to create read-only maps viewable to all players

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Playlabs LLC

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Playlabs, LLC 2021

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

11-07-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

185.72 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ