ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

© WORLDS Builder - from creators of Doodle GOD, Doodle Devil and Doodle Mafia Command the powerful forces of nature to bring the world of your vision into life! Create earth and divide it from water, erect mountains and fire up volcanoes; spread boundless sands, lush forests and golden fields all over your land. Raise a mighty civilization and lead it from ancient times into the space era. Nature, technology and society: all bend to your will... Explore, trade, procreate! Immerse yourself in creative gameplay with city builder, global simulator and MMO strategy elements! Internet connection is required in order to play. FEATURES: OPEN WORLD Shape a perfect land using forces of nature POTENT ALCHEMY Perform elaborate reactions with elements EXPERIMENTS WITH LIFE Discover the secrets of evolution and create various life forms STRONG ECONOMY Collect resources, craft items and sell them for profits PRACTICAL EDUCATION Train skilled experts of highly demanded professions TRAVEL TO THE BEYOND Send off expeditions in search of mysterious treasures WORLDS Builder is completely free to play; however, you can purchase in-game items with real money to develop your world faster.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

- bugfix

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • OPEN WORLD
  • POTENT ALCHEMY
  • EXPERIMENTS WITH LIFE
  • STRONG ECONOMY
  • PRACTICAL EDUCATION
  • TRAVEL TO THE BEYOND

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

JoyBits, Inc

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

2018 JoyBits, Inc

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

JoyBits, Inc

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

26-02-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

321.99 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Français (France)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Deutsch (Deutschland)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ