ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਹੈ

ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ₹ 2,724.00 ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ₹ 549.00
80% ਛੂਟ • 11 ਦਿਨ ਬਾਕੀ
 
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

X410 is an X Window server for Windows 10. When you want to use X Window GUI apps on remote servers, simply run X410 and connect to your server via SSH with X11 forwarding. Once connected, just launch your GUI app from the command prompt; it'll pop up and ready for you on Windows 10! X410 also works with your locally installed virtual machines and WSL (Windows Subsystem for Linux) as well as Docker containers. // USAGE TIPS & NOTES - While X410 is in desktop mode, you can maximize or restore the X410 window by pressing CTRL+ALT+BACKSPACE. - Running X410 on HiDPI/4K Screens https://x410.dev/cookbook/running-x410-on-hidpi-screens/ - Creating a shortcut for directly opening WSL GUI desktop https://x410.dev/cookbook/wsl/creating-shortcut-for-wsl-gui-desktop/ - Booting Hyper-V Ubuntu desktop onto X410 via VSOCK; No need for TCP/IP network or firewall permissions! https://x410.dev/cookbook/hyperv/using-x410-with-hyper-v-linux-virtual-machines-via-vsock/ - Sharing Windows fonts with WSL https://x410.dev/cookbook/wsl/sharing-windows-fonts-with-wsl/ - Opening a genuine Linux terminal emulator (WSL) directly from Windows File Explorer https://x410.dev/cookbook/wsl/opening-linux-terminal-directly-from-file-explorer/ - WSL (Windows Subsystem for Linux) doesn't officially support X Window GUI apps. Hence you may see far more warning messages or unable to run some X Window GUI apps from WSL.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Choung Networks

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2018-2020 Choung Networks

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

28-05-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

70.68 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਡਿਵੇਲਪਰ ਟੂਲ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਐਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
ไทย (ไทย)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

X410 ਵੈਬਸਾਈਟ
X410 ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ