Przewodniki po programach licencjonowania

Pobieranie dokumentów dotyczących programów licencjonowania zbiorowego Microsoft

|

Umowa Enterprise Agreement w skrócie

2018-06-20 PDF 1,2 MB
Przeczytaj omówienie umowy Enterprise Agreement i skorzystaj z linków do zasobów zawierających dodatkowe informacje.
 
 
2015-02-27 PDF 1,42 MB
Zapoznaj się z omówieniem tego programu licencjonowania, ułatwiającego organizacjom rządowym optymalizację wydatków na technologię w miarę zmieniających się priorytetów.
 
 
2013-11-01 PDF 556 KB
Zapoznaj się z obsługiwanymi przez firmę Microsoft opcjami rozwiązań płatności, które ułatwiają strukturyzowanie płatności w ramach umowy Enterprise Agreement.
 
 
2019-02-15 PDF 9,8 MB
Dowiedz się więcej na temat tych elastycznych programów, ułatwiających zakup licencji na oprogramowanie i zarządzanie nimi w średnich i większych organizacjach.
 
 
2015-04-29 PDF 939 KB 
Zapoznaj się ze szczegółami procesu składania zamówień korygujących (True-up), w szczególności z zasadami inwentaryzacji wszystkich uprawnionych komputerów, użytkowników i procesorów dodanych w organizacji w ciągu roku, wraz ze wszelkimi przypadkami używania produktów dodatkowych, które wymagają licencji firmy Microsoft.

2021-01-18 PDF 79 KB
Zapoznaj się z omówieniem opcji licencjonowania zbiorowego Microsoft dla uprawnionych organizacji rządowych dowolnej wielkości.
 
 

Rejestracja Enrollment for Education Solutions — kompendium

2018-11-14 PDF 229 KB
Jednostronicowy opis tego subskrypcyjnego programu licencjonowania dla instytucji edukacyjnych.
 
 
2018-11-09 PDF 9,0 MB
Przeczytaj rozbudowany przewodnik poświęcony temu subskrypcyjnemu programowi licencjonowania dla instytucji edukacyjnych, zawierający omówienie korzyści i wymagań, a także informacje o cenach.
 
 
2015-02-27 PDF 1,42 MB
Zapoznaj się z omówieniem tego programu licencjonowania, ułatwiającego organizacjom rządowym optymalizację wydatków na technologię w miarę zmieniających się priorytetów.
 
 
2018-06-25 PDF 9,8 MB
Dowiedz się więcej na temat tych elastycznych programów, ułatwiających zakup licencji na oprogramowanie i zarządzanie nimi w średnich i większych organizacjach.
 
 
2015-09-09 PDF 358 KB
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat programu Open License dla instytucji edukacyjnych dowolnej wielkości.
 
 
2017-03-01 PDF 610 KB
W tym przewodniku podano informacje ułatwiające zrozumienie oferty licencjonowania w ramach rejestracji Microsoft School Enrollment oraz wdrażania oprogramowania i zarządzania licencjami.
 
 
2017-09-01 PDF 936 KB
Dowiedz się więcej na temat tego programu dla dużych instytucji edukacyjnych lub grup takich instytucji, które chcą nabywać licencje i usługi na poziomie każdego podmiotu stowarzyszonego, odnosząc korzyści z funkcjonowania w umowie licencyjnej jako jedna organizacja.
 
 
2017-09-01 PDF 620 KB
Dowiedz się więcej na temat tego programu dla średnich i dużych organizacji rządowych, który zapewnia zalety umowy bez określonej daty zakończenia oraz elastyczność nabywania licencji według potrzeb.

Przewodnik po programie licencyjnym Independent Software Vendor (ISV) Royalty

2017-08-18 PDF 583 KB
Uzyskaj informacje o tym, jak niezależni dostawcy oprogramowania mogą licencjonować produkty firmy Microsoft i integrować je z aplikacjami biznesowymi. Zapoznaj się między innymi z listą korzyści, wymaganiami, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować się do programu i słownikiem pojęć.
 
 
2018-06-06 PDF 117 KB
Zapoznaj się z omówieniem programu licencjonowania Independent Software Vendor (ISV) Royalty, który oferuje niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV) wygodny sposób licencjonowania produktów firmy Microsoft i integrowania ich z aplikacjami biznesowymi.
 
 
2017-08-18 PDF 144 KB
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące programu licencjonowania i dystrybucji licencji Microsoft Independent Software Vendor Royalty.
 
 
2017-11-06 PDF 282 KB
W tym dokumencie przedstawiono odpowiedzi na częste pytania dotyczące licencjonowania Microsoft SQL Server za pośrednictwem programu licencjonowania ISV Royalty (ISVR).

Arkusz danych na temat usług online firmy Microsoft

2012-12-12 PDF 197 KB
Dowiedz się, jak usługi online firmy Microsoft mogą ułatwić organizacji rozszerzenie możliwości i funkcjonalności dotychczasowych inwestycji technologicznych.
 
 
2012-12-12 PDF 428 KB
Ten rozbudowany przewodnik ułatwia poznanie zasad licencjonowania i aprowizacji produktów firmy Microsoft udostępnianych w postaci usług subskrypcyjnych oraz umożliwia zapoznanie się ze szczegółami tego programu.
 
 
2012-12-12 PDF 218 KB
Krótkie omówienie korzyści z licencjonowania usług online firmy Microsoft w postaci subskrypcji.

Omówienie programów Open

2020-02-04 PDF 384 KB
Ogólne omówienie programów Open: Open Value, Open Value Subscription i Open License.
 
2021-01-25 PDF 186 KB 
Zapoznaj się z programami Open Value i Open License, dzięki którym małe i średnie organizacje posiadające co najmniej pięć komputerów mogą uzyskać technologie firmy Microsoft.

Porównanie umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft dla organizacji edukacyjnych

2018-11-09 PDF 133 KB
Porównaj umowy licencyjne firmy Microsoft dla organizacji edukacyjnych, które chcą kupować usługi w chmurze, oprogramowanie instalowane lokalnie i pakiet Software Assurance, korzystając z różnych opcji, takich jak programy z asystą firmy Microsoft, programy partnerów z wartością dodaną lub samoobsługowe zakupy internetowe. Opcje te obejmują: rejestracje Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), umowy Microsoft Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES), Microsoft Select Plus dla instytucji edukacyjnych, Microsoft Open License dla instytucji edukacyjnych, umowy Microsoft Cloud Agreement (MCA) dla instytucji edukacyjnych (dostarczane za pośrednictwem dostawców rozwiązań w chmurze — Cloud Solution Provider) oraz Microsoft Online Subscription Agreement (MOSA).
 
2018-02-08 PDF 137 KB
Porównaj umowy licencyjne firmy Microsoft dla organizacji komercyjnych i rządowych, które chcą kupować usługi w chmurze, oprogramowanie instalowane lokalnie i pakiet Software Assurance, korzystając z różnych opcji, takich jak programy z asystą firmy Microsoft, programy partnerów z wartością dodaną lub samoobsługowe zakupy internetowe. Opcje te obejmują umowy: Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Subscription, Microsoft Product and Services Agreement (MPSA), Microsoft Open License, Microsoft Open Value, Microsoft Open Value Subscription, Microsoft Cloud Agreement — MCA (dostarczane za pośrednictwem dostawców rozwiązań w chmurze — Cloud Solution Provider) oraz Microsoft Online Subscription Agreement (MOSA).
 
2017-04-07 PDF 2,1 MB
Aby łatwiej określić najlepszą opcję licencjonowania dla swojej organizacji, przeczytaj szczegółowe omówienie kluczowych funkcji programów licencjonowania zbiorowego Microsoft, uporządkowane według typu i rozmiaru organizacji.

Przewodnik po programie Select Plus

2019-02-15 PDF 604 KB
Ten rozbudowany przewodnik dotyczy umowy licencjonowania dla średnich i dużych organizacji (co najmniej 250 komputerów), która nigdy nie wygasa i opcjonalnie obejmuje pakiet Software Assurance na 36 miesięcy.

Arkusz danych rejestracji Server and Cloud Enrollment

2017-06-19 PDF 405 KB
Rejestracja Server and Cloud Enrollment (SCE) to rejestracja w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, która umożliwia klientom zdecydowanym na długoterminowe zobowiązanie ogólną standaryzację w oparciu o co najmniej jedną z głównych technologii serwerowych i chmurowych firmy Microsoft.
 
2018-01-29 PDF 890 KB
Rejestracja Server and Cloud Enrollment (SCE) to metoda licencjonowania w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, która umożliwia organizacjom standaryzację w oparciu o co najmniej jedną z technologii serwerowych i chmurowych firmy Microsoft.
 
2016-10-03 PDF 1,17 MB
Rejestracja Server and Cloud Enrollment (SCE) to rejestracja w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, która umożliwia klientom zdecydowanym na długoterminowe zobowiązanie ogólną standaryzację w oparciu o co najmniej jedną z czterech technologii serwerowych i chmurowych firmy Microsoft.

Przewodnik po programie Services Provider License Agreement

2017-07-01 PDF 505 KB
Przeczytaj o korzyściach, opcjach i wymaganiach związanych z tą opcją licencjonowania dla usługodawców i niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), którzy chcą licencjonować produkty firmy Microsoft w celu hostowania usług i aplikacji na użytek swoich klientów.
 
 
2017-07-01 PDF 4,4 MB
Przeczytaj omówienie i porównania z innymi programami licencjonowania zbiorowego.

2021-03-29 PDF 126 KB
Zapoznaj się z usługami planowania wdrożenia programu SharePoint. Te ustrukturyzowane usługi doradcze mogą ułatwić przeanalizowanie opcji wdrożenia lub uaktualnienia oraz zaplanowanie migracji do programu SharePoint Server 2013 lub do usługi SharePoint Online.
 
2021-03-29 PDF 170 KB
Zapoznaj się z usługami planowania wdrożenia programu SQL Server. Te ustrukturyzowane usługi doradcze mogą ułatwić zaplanowanie rozwiązania do analizy biznesowej, migrację z produktów firmy Oracle lub uaktualnienie do wersji SQL Server 2016.
 

Usługi planowania wdrożenia Skype dla firm i Exchange 

2021-03-11 PDF 142 KB
Usługi planowania wdrożenia Skype dla firm i Exchange mogą ułatwić zaplanowanie pomyślnego wdrożenia programów Skype dla firm Server lub Exchange Server albo migracji lub uaktualnienia serwera.
 
2020-02-01 PDF 162 KB
Usługi planowania dla rozwiązania Microsoft Dynamics zapewniają opiekę partnerów firmy Microsoft lub konsultantów z działu Microsoft Services w zakresie optymalnego wykorzystania inwestycji w to rozwiązanie.
 
2020-02-01 PDF 1.3 MB
Wyświetl interakcyjną tabelę z porównaniem korzyści Software Assurance w różnych programach licencyjnych wraz z linkami do dodatkowych informacji o tych korzyściach i uprawnieniach.
 
2018-03-05 PDF 313 KB
Dowiedz się, jak za pomocą opcji przenoszenia licencji z pakietem Software Assurance elastycznie wdrażać niektóre aplikacje serwerowe lokalnie lub w chmurze bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
 
2020-02-01 PDF 148 KB
Dowiedz się, jak usługi planowania w ramach pakietu Software Assurance ułatwiają planowanie i usprawnianie kolejnych wdrożeń technologii firmy Microsoft.
 
2020-02-01 PDF 134 KB
Zapoznaj się z usługami planowania wdrożenia środowisk chmury prywatnej, zarządzania i wirtualizacji. Te ustrukturyzowane usługi doradcze mogą ułatwić uaktualnienie do systemu Windows Server, migrację do funkcji Hyper-V i wdrożenie rozwiązania do ujednoliconego zarządzania urządzeniami.
 
2020-02-01 PDF 5,5 MB
Zapoznaj się ze szczegółowym omówieniem pakietu Software Assurance i dostępnymi korzyściami oraz znajdź zasoby ułatwiające korzystanie z pakietu Software Assurance w ramach umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft.
 
2020-02-01 PDF 187 KB
Pakiet Software Assurance, dostępny w ramach licencjonowania zbiorowego, zapewnia narzędzia i zasoby ułatwiające firmie wdrażanie i maksymalizowanie wartości zakupów dokonywanych w ramach programów licencjonowania zbiorowego oraz zarządzanie nimi.