Download Pakiet Media Feature Pack dla systemu Windows 7 N z dodatkiem Service Pack 1 i systemu Windows 7 KN z dodatkiem Service Pack 1 (KB968211) from Official Microsoft Download Center

Pakiet Media Feature Pack dla systemu Windows 7 N z dodatkiem Service Pack 1 i systemu Windows 7 KN z dodatkiem Service Pack 1 (KB968211)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Pakiet Media Feature Pack dla systemu Windows 7 N i Windows 7 KN instaluje program Media Player oraz powiązane z nim technologie na komputerze z systemem Windows 7 N lub Windows 7 KN albo na komputerach z tymi wersjami systemu operacyjnego z dodatkiem Service Pack 1. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://support.microsoft.com oraz w artykule KB968211 z bazy wiedzy Knowledge Base.