Download Narzędzia Visual Studio 2010 Tools dla pakietu Office Runtime from Official Microsoft Download Center

Narzędzia Visual Studio 2010 Tools dla pakietu Office Runtime

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Pobrany plik służy do instalacji programu Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime, który jest wymagany do uruchomienia rozwiązań opartych na pakiecie Microsoft Office utworzonych za pomocą programu Microsoft Visual Studio 2010 i 2012.