Download Program Microsoft .NET Framework 4.6.2 (instalator offline) dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 z listopadową aktualizacją, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 from Official Microsoft Download Center

Program Microsoft .NET Framework 4.6.2 (instalator offline) dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 z listopadową aktualizacją, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Microsoft .NET Framework 4.6.2 to aktualizacja „w miejscu” o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4/4.5/4.5.1/4.5.2/4.6/4.6.1. Pakietu offline można używać w sytuacjach, gdy nie można użyć instalatora internetowego z powodu braku połączenia z Internetem.