Download Microsoft .NET Framework 4.7 (instalator sieci Web) dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4.7 (instalator sieci Web) dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Program Microsoft .NET Framework 4.7 to aktualizacja „w miejscu” o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 i 4.6.2. Instalator sieci Web to niewielki pakiet, który automatycznie określa i pobiera tylko składniki odpowiednie dla danej platformy.