Download Microsoft .NET Framework 4.7.1 (instalator offline) dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8.1, Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10, Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4.7.1 (instalator offline) dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8.1, Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10, Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Program Microsoft .NET Framework 4.7.1 to aktualizacja „w miejscu” o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 i 4.7. Pakietu offline można używać w sytuacjach, gdy nie można użyć instalatora internetowego z powodu braku połączenia z Internetem.