Zapewnij pracownikom bezpieczne narzędzia, których potrzebują, w biurze i w terenie

Większy poziom zaufania i bezpieczeństwa

Zapewnij bezpieczniejsze miejsce pracy ułatwiające współpracę. Pomóż chronić informacje o znaczeniu krytycznym podczas przechowywania i przesyłania oraz zadbaj o zgodność działań instytucji i pracowników z przepisami dzięki skutecznym narzędziom cyfrowym.

Większa mobilność pracowników i promowanie współpracy

Zwiększ mobilność i dostępność pracowników, aby mogli oni efektywniej komunikować się w terenie oraz w biurze. Zapewnij możliwości współpracy między instytucjami i koordynacji ich działań w celu zwiększenia wydajności.


Dowiedz się, jak instytucje administracji publicznej stosują nowe i innowacyjne rozwiązania, aby lepiej realizować swoje zadania i służyć obywatelom

Rada hrabstwa Croydon

1 Departament Pomocy Społecznej hrabstwa Chesterfield Rząd stanu Uttar Pradesh Wessex Water Transport w Auckland

Dowiedz się, jak promować dobro obywateli i usprawnić świadczenie usług administracji publicznej

CaseLines Smart Buildings by ICONICS Diehl Metering Fathym WeatherCloud Ground Truth Forecast Modernizacja systemu ubezpieczeń od bezrobocia Usługi w terenie

Skontaktuj się z nami