Jak to działa

Zastąp złożoność inteligentnymi funkcjami

Koordynuj dostawców, produkcję własną i pracę zleceniobiorców oraz operatorów logistycznych, wykorzystując narzędzia współpracy dla wielu przedsiębiorstw dostosowane do sposobu działania Twojego łańcucha dostaw.

Równoważenie usług i budżetu

Utrzymuj optymalny poziom zapasów i zarządzaj kosztem towarów, spełniając oczekiwania klientów — bez uszczerbku dla innowacyjności czy szybkości.

Dowiedz się, jak firma Caterpillar korzysta z rozwiązań dla inteligentnego łańcucha dostaw

Rozwiązania dla inteligentnego łańcucha dostaw

Rozwiązanie firmy ToolsGroup do optymalizacji zapasów na wielu szczeblach (MEIO) Rozwiązanie firmy o9 do zintegrowanego planowania biznesowego Rozwiązanie firmy Prevedere do prognozowania popytu Poznaj klucze do inteligentnego łańcucha dostaw

Skontaktuj się z nami