Bezpieczne użytkowanie

Wymogi w zakresie eksploatacji


Aby móc prawidłowo i komfortowo oglądać hologramy za pomocą HoloLens odległość międzyźreniczna (zmierzona odległość między dwoma źrenicami) musi zawierać się w przedziale od 51 do 74. Zakres ten jest typowy dla większości osób nastoletnich w wieku ponad 13 lat oraz osób dorosłych. Urządzenie HoloLens nie jest przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia. Aby oglądać stereoskopowe treści 3D, oboje oczu muszą być sprawne. Urządzenie HoloLens można używać z większością okularów i ze szkłami kontaktowymi. Jeżeli masz zaburzenia widzenia dwuocznego, jak np. zez (nieprawidłowe ułożenie gałek ocznych, krzyżujący się wzrok albo wędrujące oko), obrazy 3D mogą być dla Ciebie niezupełnie widoczne. Niewielki procent osób może mieć zaburzenia widzenia dwuocznego, których nie były one świadome do momentu pierwszej styczności z obrazami 3D. Jeżeli efekt trójwymiarowości nie jest dla Ciebie wyraźnie widoczny, a przy tym odczuwasz dyskomfort, skonsultuj się z okulistą.

Bezpieczeństwo i poczucie komfortu podczas użytkowania


W niniejszym Skróconym Podręczniku Użytkownika ten symbol zawsze towarzyszy informacjom na temat bezpiecznego użytkowania

OSTRZEŻENIE


Nieprawidłowa konfiguracja, eksploatacja i pielęgnacja urządzenia HoloLens może zwiększać ryzyko doznania poważnych obrażeń, śmierci, wyrządzenia szkód na mieniu oraz zniszczenia produktu i towarzyszących akcesoriów. W przypadku, gdy pożyczasz urządzenie HoloLens innej osobie, upewnij się, że zapoznała się ona z zawartymi w niniejszym podręczniku informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania oraz skorzystała z aplikacji Kalibracja.

Ostrzeżenie: użytkowanie w bezpiecznym otoczeniu


Podczas korzystania z urządzenia HoloLens wirtualne treści mogą odciągać Twoją uwagę od realnego świata, utrudniając jego obserwacje. Hologramy są oddalone od Ciebie na pewną odległość, niemniej jednak mogą przysłaniać pobliskie realne obiekty.
W związku z tym urządzenia należy używać w bezpiecznym miejscu, które jest odpowiednie dla Twoich aktywności. Uważaj na przedmioty, na których możesz się potknąć, schody, niskie stropy, kruche bądź cenne przedmioty, które mogą zostać zniszczone itd. Nie korzystaj z urządzenia HoloLens w sytuacjach, gdy dla swojego bezpieczeństwa musisz mieć do dyspozycji pełne pole widzenia i zachowywać całkowitą uwagę i koncentrację, np. podczas kierowania pojazdem albo wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności.

Uwaga: poczucie dyskomfortu


Podczas korzystania z urządzenia HoloLens możesz odczuwać dyskomfort. Niech kilka pierwszych sesji użytkowania nie trwa zbyt długo. Pamiętaj, aby robić między nimi przerwy. Jeżeli zaczniesz odczuwać dyskomfort, przerwij i odpocznij, dopóki nie poczujesz się dobrze. Uczucie dyskomfortu może objawiać się tymczasowo występującymi nudnościami, symptomami choroby lokomocyjnej, zawrotami głowy i zaburzeniami orientacji, a także bólem głowy, zmęczeniem, przemęczeniem wzroku czy suchością oczu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę hololens.com/support/comfort.

Uwaga: komfortowe korzystanie z rzeczywistości mieszanej


Podczas korzystania z rzeczywistości mieszanej albo wirtualnej niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort objawiający się nudnościami, symptomami choroby lokomocyjnej, zawrotami głowy i zaburzeniami orientacji, a także bólem głowy, zmęczeniem, przemęczeniem wzroku czy suchością oczu, szczególnie na samym początku użytkowania urządzenia. Standardowo symptomy choroby lokomocyjnej i powiązane objawy występują, gdy ma miejsce niespójność między tym, co widzisz a odbiorem tych samych bodźców przez Twój organizm. Jeżeli cierpisz na chorobę lokomocyjną, jedną z chorób ucha wewnętrznego lub inne choroby, masz lęk wysokości lub miewasz migrenowe bóle głowy, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia u Ciebie uczucia dyskomfortu.
Pewne czynniki mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia złego samopoczucia.
Przykładowo:
 • Bycie nowym użytkownikiem — objawy zwykle ustępują wraz z dostosowywaniem się narządu wzroku.
 • Nieskalibrowany wyświetlacz albo nieprawidłowe umieszczenie urządzenia na głowie. Upewnij się, że urządzenie HoloLens jest prawidłowo skalibrowane oraz zostało właściwie ustawione za pomocą aplikacji Kalibracja.
 • Niektóre rodzaje treści, a w szczególności gry i filmy zawierające efekty poruszania się w przestrzeni lub patrzenia w dół z dużej wysokości, a także interakcje obejmujące śledzenie poruszających się obiektów.
 • Użytkowanie urządzenia HoloLens przez dłuższy czas bez robienia sobie przerwy.
 • Korzystanie z urządzenia HoloLens w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, co nie pozwala na dostrzeganie ułatwiających orientację obiektów na krańcach pola widzenia.
Najlepiej, jeżeli pierwsze sesje korzystania z urządzenia będą dość krótkie. Poruszaj się powoli i rozglądaj, aby przyzwyczaić się do tego, w jaki sposób wirtualne obiekty wchodzą w interakcje ze światem realnym. W przypadku większości osób uczucie dyskomfortu powinno zanikać wraz z obyciem się z urządzeniem podczas kilku pierwszych sesji.
Co jakiś czas rób sobie przerwę, a w razie wystąpienia uczucia dyskomfortu przerwij użytkowanie i odpocznij. Częstotliwość i długość przerw zależą od samego użytkownika i aktywności wykonywanych przy użyciu urządzenia HoloLens.
Jeżeli zaczniesz odczuwać dyskomfort, przerwij korzystanie z urządzenia HoloLens i odpocznij, dopóki nie poczujesz się dobrze. Siedzenie w bezruchu w dobrze oświetlonym pomieszczeniu może pomóc szybciej pozbyć się zaburzeń orientacji. Jeżeli masz zaburzenia orientacji, nie wykonuj aktywności wymagających zachowania równowagi, koordynacji i innych zdolności motorycznych. Upewnij się, że wyświetlacz jest właściwie skalibrowany. Zapamiętaj rodzaj oglądanych treści i inne czynniki występujące w sytuacji pojawienia się dyskomfortu, aby następnym razem odpowiednio dostosować te aspekty albo lepiej przygotować się. Ludzie potrzebują różnej ilości czasu, aby się przyzwyczaić. Można spróbować robić sobie częstsze lub dłuższe przerwy.

Jeżeli objawy są uporczywe albo nie ustępują, zasięgnij opinii lekarza. Nie są znane przypadki negatywnego wpływu treści 3D i rzeczywistości mieszanej na rozwój narządu wzroku czy powodowania przez nie zaburzeń widzenia dwuocznego. Jeżeli efekt trójwymiarowości nie jest dla Ciebie wyraźnie widoczny, a przy tym odczuwasz dyskomfort, skonsultuj się z okulistą, ponieważ możesz cierpieć na niezdiagnozowane zaburzenie widzenia dwuocznego.

Ostrzeżenie: upewnij się, że masz wystarczającą sprawność fizyczną dla danego zastosowania


Upewnij się, że Twoja zdolność utrzymania równowagi i inne zdolności motoryczne są wystarczające do wykonywania wszystkich ruchów podczas korzystania z urządzenia HoloLens. Co jakiś czas rób sobie przerwę, a w razie wystąpienia uczucia zmęczenia, bólu albo innego rodzaju dyskomfortu przerwij użytkowanie i odpocznij.

Ostrzeżenie: bezpieczeństwo narządu słuchu


Ustaw głośność tak, aby słyszeć wszystko wyraźnie w cichym otoczeniu — nie głośniej.
 • Nie zwiększaj głośności w trakcie użytkowania urządzenia. Z czasem uszy mogą przyzwyczaić się i wysoki poziom głośności będzie się użytkownikowi wydawał normalny. Niezależnie od tego wysoki poziom głośności może uszkodzić słuch.
 • Nie zwiększaj głośności, aby wytłumić dźwięki z zewnątrz. Kombinacja dźwięków z zewnątrz i dźwięku ze słuchawek może uszkodzić słuch. W tym przypadku może pomóc zastosowanie słuchawek dobrze tłumiących dźwięki z zewnątrz, przez co zwiększanie głośności nie będzie konieczne.
 • Jeżeli nie słyszysz znajdującej się w pobliżu osoby, która mówi ze standardową głośnością, zmniejsz poziom głośności. Dźwięk, który jest w stanie zagłuszyć mowę o standardowej głośności, może uszkodzić słuch. Nawet w przypadku stosowania słuchawek dobrze tłumiących dźwięki z zewnątrz, powinieneś/powinnaś być w stanie słyszeć osoby mówiące w pobliżu.

Ostrzeżenie: ogranicz czas obcowania z dźwiękiem o wysokim poziomie głośności


Im więcej czasu słuchasz dźwięku o wysokim poziomie głośności, tym bardziej narażasz się na uszkodzenie słuchu. Im wyższa głośność, tym szybciej można uszkodzić słuch.
 • W przypadku słuchania muzyki na maksymalnym poziomie głośności trwałe uszkodzenie słuchu może nastąpić już po 15 minutach.
 • Jeżeli korzystasz ze słuchawek przez wiele godzin, nawet słuchanie treści na niższych poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
 • Wszystkie dźwięki, które słyszysz w ciągu dnia, kumulują się. Jeżeli jesteś narażony/a na oddziaływanie innego dźwięku o dużej głośności, czas potrzebny do uszkodzenia słuchu w wyniku korzystania ze słuchawek skraca się jeszcze bardziej.
 • Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia bez ograniczeń czasowych, utrzymuj głośność na na tyle niskim poziomie, aby móc jednocześnie prowadzić rozmowę z osobami znajdującymi się w pobliżu.

Ostrzeżenie: zwracaj uwagę na objawy utraty słuchu


Zaprzestań korzystania z urządzenia i udaj się na badanie słuchu , jeżeli:
 • Dostrzegasz, że Twój słuch pogorszył się.
 • Słyszysz dzwonienie w uszach.
 • Słyszysz to, co mówisz w sposób jakby przytłumiony.
 • Słyszane przez Ciebie dźwięki wydają się wybrzmiewać w sposób głuchy albo płaski.
Zaleca się wykonywanie regularnych badań słuchu u audiologa.

Ostrzeżenie: nie dokonuj samodzielnych napraw


Ostrzeżenie: nie podejmuj prób rozbierania, otwierania, serwisowania bądź modyfikowania produktu, akcesoriów i zasilacza.


Takie postępowanie stwarza ryzyko porażenia prądem lub wystąpienia innego niebezpieczeństwa.

Ostrzeżenie: bezpieczeństwo dotyczące zasilacza


Niestosowanie się do niżej wymienionych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią w wyniku porażenia prądem lub pożaru, a także zniszczeniem urządzenia. Aby zapewnić urządzeniu prawidłowe źródło zasilania:
 • Używaj tylko zasilacza i przewodu zasilającego dostarczanych z urządzeniem albo zakupionych u autoryzowanego sprzedawcy Microsoft.
 • Nie używaj niestandardowych źródeł zasilania, takich jak prądnice czy przemienniki, nawet jeżeli wartości napięcia i częstotliwości wydają się być prawidłowe. Korzystaj z prądu zmiennego pochodzącego wyłącznie ze standardowego ściennego gniazdka elektrycznego.
 • Nie przeciążaj ściennego gniazdka elektrycznego, przedłużacza, przedłużacza z listwą i innych odbiorników elektrycznych. Upewnij się, że pozwalają one obsłużyć całkowity prąd (wyrażony w amperach [A]), który jest pobierany przez urządzenie (wartość ta jest widoczna zasilaczu) i wszystkie pozostałe urządzenia podłączone do tego samego obwodu.
 • W przypadku urządzeń, których wtyki są składane na czas przechowywania, przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego upewnij się, że wtyki są całkowicie rozłożone.
W przypadku urządzeń, których wtyki są wyjmowane, a do zasilacza jest podłączany adapter uniwersalny, przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego upewnij się, że wtyki są rozmieszczone w konfiguracji zgodnej z konfiguracją gniazdka elektrycznego oraz całkowicie wsunięte do adaptera.

Uwaga: bezpieczeństwo dotyczące kabli i przewodów


Wszelkie kable i przewody ułóż tak, aby osoby i zwierzęta nie mogły się na nich przewrócić albo przypadkowo pociągnąć podczas poruszania się albo przechodzenia. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę kablami i przewodami. Podczas korzystania z urządzenia uważaj, aby nie naciągać przewodu zasilającego.
Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów zasilających i zasilacza:
 • Zabezpiecz przewody zasilające przed nadepnięciem.
 • Zabezpiecz przewody zasilające przed nadmiernym naciąganiem i zginaniem, szczególnie w miejscach podłączenia do gniazdka elektrycznego, zasilacza i urządzenia.
 • Nie szarp, nie zawiązuj, nie zginaj nadmiernie przewodów zasilających ani nie używaj ich niewłaściwie w inny sposób.
 • Nie narażaj przewodów zasilających na oddziaływanie źródeł gorąca.
 • Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom zbliżać się do przewodów zasilających. Nie pozwalaj im ich gryźć ani żuć.
 • Podczas odłączania przewodu zasilającego pociągaj za wtyczkę — nigdy za sam przewód.
 • Jeżeli przewód zasilający albo zasilacz ulegnie uszkodzeniu, niezwłocznie przestań go używać.
 • Odłączaj urządzenie od źródła zasilania na czas burz z wyładowaniami i w przypadku nieużywania przez dłuższy okres.

Ostrzeżenie: bezpieczeństwo dotyczące baterii


Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, w przypadku której niewłaściwe postępowanie może zakończyć się wybuchem. Nie podgrzewaj, nie otwieraj, nie przebijaj, nie uszkadzaj produktu ani nie utylizuj go za pomocą ognia. Nie pozostawiaj urządzenia na słońcu przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować jego stopienie lub uszkodzenie baterii. Bateria nie jest przeznaczona do samodzielnej wymiany przez użytkownika. Wymiany może dokonać jedynie firma Microsoft albo autoryzowany usługodawca firmy Microsoft. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź witrynę www.hololens.com/support.

Ostrzeżenie: użytkowanie w pobliżu wody


Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru albo porażenia prądem, nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody ani nie narażaj go na kontakt z deszczem lub innym źródłem wilgoci. Nie podejmuj prób osuszania urządzenia za pomocą suszarki do włosów czy kuchenki mikrofalowej.

Ostrzeżenie: postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć problemów związanych z zakłócaniem pracy innych urządzeń


Wyłącz urządzenie HoloLens wszędzie tam, gdzie znajdują się informacje i znaki mówiące o takiej konieczności. W przypadku podróży lotniczych wyłącz urządzenie na każde żądanie obsługi samolotu albo przed umieszczeniem go w bagażu.

Ostrzeżenie: strefy zagrożenia wybuchem


Strefy zagrożenia wybuchem są przeważnie (choć nie zawsze) oznaczane stosownymi znakami i obejmują obszary, w których odbywa się tankowanie paliwa, takie jak strefy pod pokładem statków, instalacje do transportu i przechowywania paliw i substancji chemicznych, a także obszary, gdzie w powietrzu unoszą się cząsteczki substancji chemicznych lub pyły, takie jak pył związany z transportem zbóż czy proszki metaliczne. Jeżeli znajdziesz się w tego rodzaju strefie, wyłącz urządzenie HoloLens oraz nie odłączaj ani nie podłączaj ładowarki, zasilacza i innych akcesoriów. W strefie zagrożenia wybuchem może wystąpić iskra i spowodować wybuch lub pożar.

Ostrzeżenie: osobiste urządzenia medyczne


Fale elektromagnetyczne emitowane przez sprzęt elektroniczny mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych, powodując ich niewłaściwe funkcjonowanie. Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z przepisami regulującymi emisję fal elektromagnetycznych w takich krajach, jak Stany Zjednoczone i Kanada. Niemniej jednak nadajniki bezprzewodowe i obwody elektryczne urządzenia mogą w pewnych okolicznościach powodować zakłócenia wpływające na inny sprzęt elektroniczny. W związku z powyższym należy zachowywać niżej wymienione środki ostrożności: Rozruszniki serca: Aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika serca, Stowarzyszenie Producentów Przemysłu Medycznego zaleca, aby zachować minimalny odstęp 15 cm pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a rozrusznikiem.
Osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca:
 • Gdy urządzenie jest włączone, należy zawsze trzymać je w odległości nie mniejszej niż 15 cm od rozrusznika.
 • Jeżeli z jakichkolwiek powodów podejrzewasz, że praca rozrusznika serca jest zakłócana, niezwłocznie wyłącz urządzenie.

Uwaga: kwestie związane z nagrzewaniem się urządzenia


Urządzenie może stać się bardzo ciepłe podczas normalnego użytkowania. Urządzenie jest zgodne z Międzynarodową Normą Bezpieczeństwa Sprzętu Informatycznego definiującą maksymalną wartość temperatury powierzchni urządzenia, która jest bezpieczna dla użytkownika (IEC 60950-1). Aby zminimalizować problemy związane z nagrzewaniem się, przestrzegaj poniższych wytycznych:
 • Zadbaj o odpowiednią cyrkulację powietrza pod urządzeniem i wokół niego.
 • DoZachowaj ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu poduszki, koca, kapelusza bądź innego miękkiego materiału, który ma kontakt z urządzeniem, ponieważ może on blokować przepływ powietrza, a w rezultacie spowodować przegrzanie urządzenia.
 • Jeżeli urządzenie stanie się niekomfortowo gorące, zdejmij je z głowy i zrób przerwę.

Ostrzeżenie: napady epilepsji fotogennej


Bardzo niewielki procent ludzkiej populacji cierpi na epilepsję, w przypadku której napad mogą wywołać określone obrazy, w tym migające światła czy wzory pojawiające się w grach wideo. Nawet osoby, u których nigdy wcześniej nie stwierdzono napadu ani epilepsji mogą mieć niezdiagnozowaną chorobę będącą przyczyną występowania „napadów epilepsji fotogennej” podczas grania w gry wideo.
Napadom mogą towarzyszyć zróżnicowane objawy, w tym zamroczenie, zniekształcone widzenie, drgania oczu bądź twarzy, szarpnięcia bądź drżenie rąk lub nóg, zaburzenia orientacji, dezorientacja i chwilowa utrata świadomości. Napady mogą także powodować utratę przytomności bądź drgawki, które w konsekwencji mogą prowadzić do urazów spowodowanych upadkiem bądź zderzeniem z pobliskimi przedmiotami.
W razie wystąpienia co najmniej jednego z tych objawów natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skonsultuj się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować dzieci podczas korzystania z urządzenia w celu ewentualnego dostrzeżenia powyższych symptomów albo wypytać je o tego typu doświadczenia. Jest to o tyle ważne, że napady częściej niż u dorosłych występują u nastolatków. Ryzyko wystąpienia napadów epilepsji fotogennej można zmniejszyć, zachowując poniższe środki ostrożności:
 • Używanie urządzenia HoloLens w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
 • Niekorzystanie z urządzenia HoloLens w przypadku odczuwania senności albo znużenia.
Jeżeli u Ciebie albo Twoich bliskich wystąpiły kiedykolwiek wcześniej napady bądź została zdiagnozowana epilepsja, przed użyciem urządzenia HoloLens skonsultuj się z lekarzem.

Ostrzeżenie: zagrożenie udławieniem


To urządzenie może zawierać drobne elementy, które są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Przechowuj drobne elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: podrażnienia skóry


Urządzenie zostało wykonane z użyciem materiałów standardowo wykorzystywanych przy produkcji urządzeń elektronicznych do noszenia na ciele, które są przeznaczone na rynek konsumencki. Niemniej jednak u niektórych osób z uwagi na alergię albo nadwrażliwość może wystąpić podrażnienie skóry.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry:
 • Wycieraj urządzenie suchą szmatką, gdy jest mokre.
 • Unikaj stosowania środków kosmetycznych i innych produktów w miejscach, gdzie urządzenie HoloLens styka się z Twoją głową.
 • Nie używaj urządzenia, jeżeli w miejscach styku urządzenia i głowy masz ranę lub rany.
 • Reguluj opaskę na głowę tylko na odcinku do sprzączki — unikaj zbytniego naprężania opaski.
W razie wystąpienia podrażnienia skóry przestań korzystać z urządzenia HoloLens. Jeżeli objawy są uporczywe albo nie ustępują, zasięgnij opinii lekarza.

Ostrzeżenie: oceń potrzeby w zakresie doboru środków ochrony oczu w zależności od warunków otoczenia


Urządzenie HoloLens nie stanowi środka ochrony oczu chroniącego przed silnymi uderzeniami (Z87.1+), niewielkimi zanieczyszczeniami, środkami chemicznymi, promieniowaniem UV itd. Zgodnie z przeprowadzonymi testami urządzenie HoloLens spełnia wymogi norm ANSI Z87.1, CSA Z94.3 oraz EN 166 w zakresie podstawowej ochrony przed uderzeniami.