Dołącz do Mixed Reality Partner Program

Mixed Reality Partner Program (MRPP) to sponsorowany przez Microsoft program społecznościowy dla partnerów, którzy projektują, budują, wdrażają i obsługują rozwiązania rzeczywistości mieszanej.

 

Partnerzy MRPP z powodzeniem pomagali klientom z branży produkcyjnej, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, edukacji i wielu innych w przyspieszaniu inicjatyw transformacji cyfrowej i poprawianiu wyników biznesowych.

Misja i cele

Misją MRPP jest umożliwienie dostawcom rozwiązań, integratorom systemów i agencjom cyfrowym tworzenia i wdrażania przełomowych rozwiązań branżowych. Ponadto zapewnianie im gotowości, kanałów sprzedaży i marketingu, a także zachęcanie do realizacji planów biznesowych.

Cele MRPP:

Poziomy i wymagania

Aby zostać członkiem MRPP, należy:

— Być członkiem programu Microsoft Partner Network (MPN).

 

I JEDNO Z PONIŻSZYCH:

— Mieć dostępną w sprzedaży aplikację na HoloLens 2.

— Mieć możliwość wdrożenia aplikacji własnej lub innej firmy   na HoloLens 2.

 

MRPP ma dwa główne poziomy: Silver i Gold. Każdemu poziomowi przypisane są różne kryteria kwalifikacyjne i korzyści.
 

Członkostwo w programie jest roczne (od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku) — bez względu na miesiąc przystąpienia do programu. Awanse na kolejny poziom, np. przejście z Silver na Gold, będą przyznawane co kwartał na podstawie kryteriów podanych na stronie MRPP. Degradacje poziomu, np. z Silver na członka, będą realizowane dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu). Poziom będzie wyznaczany na podstawie danych podanych w formularzu wniosku do programu MRPP (który można zaktualizować w dowolnym momencie).

SILVER

GOLD

 • Partner musi mieć aktywne członkostwo MPN.

 

NIEZALEŻNI DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA i AGENCJE CYFROWE

 • Partner musi mieć trzech programistów, którzy ukończyli wymagane oceny techniczne rzeczywistości mieszanej na Partner University:
  • Zagadnienia dotyczące urządzenia i środowiska — wysokiej jakości aplikacja HoloLens 2 (18811)
  • Zarządzanie wydajnością wysokiej jakości aplikacji HoloLens 2 (18812)
  • Tworzenie wysokiej jakości aplikacji HoloLens 2 za pomocą Mixed Reality Toolkit (18813)
  • Projektowanie wysokiej jakości aplikacji HoloLens 2 (18814)

Skojarz identyfikator MPN: Centrum partnerskie i Partner University — aby uzyskać zaliczenie klasy, programista lub projektant musi mieć osobiste konto Microsoft zarejestrowane w Partner University i skojarzone z kontem w Centrum partnerskim Twojej firmy.

 • Partner musi mieć dostępną w sprzedaży aplikację na HoloLens 2.
 • Partner musi mieć aktywne członkostwo MPN.

 

NIEZALEŻNI DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA i AGENCJE CYFROWE

 • Partner musi mieć trzech programistów, którzy ukończyli wymagane oceny techniczne rzeczywistości mieszanej na Partner University:
  • Zagadnienia dotyczące urządzenia i środowiska — wysokiej jakości aplikacja HoloLens 2 (18811)
  • Zarządzanie wydajnością wysokiej jakości aplikacji HoloLens 2 (18812)
  • Tworzenie wysokiej jakości aplikacji HoloLens 2 za pomocą Mixed Reality Toolkit (18813)
  • Projektowanie wysokiej jakości aplikacji HoloLens 2 (18814)

Skojarz identyfikator MPN: Centrum partnerskie i Partner University — aby uzyskać zaliczenie klasy, programista lub projektant musi mieć osobiste konto Microsoft zarejestrowane w Partner University i skojarzone z kontem w Centrum partnerskim Twojej firmy.

 • Partner musi mieć dostępną w sprzedaży aplikację na HoloLens 2.

I JEDNO Z PONIŻSZYCH:

 • Partner musi sprzedać rocznie lub zainicjować sprzedaż 100 urządzeń HoloLens 2*.
 • Partner musi mieć rozwiązanie oparte na Azure, zintegrować jedną usługę MR Azure (Spatial Anchors, Remote Rendering lub Object Anchors) ze swoim rozwiązaniem ORAZ sprzedać lub zainicjować sprzedaż 50 urządzeń HoloLens 2*.

* Sprzedaże partnerskie/sprzedaże zainicjowane można obliczyć na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub prognozy na bazie kalkulacji sprzedaży. Sprzedaż HoloLens 2 — w tym egzemplarzy dostosowanych lub uodpornionych — wlicza się do sprzedaży partnerskiej.

I JEDNO Z PONIŻSZYCH:

 • Partner musi sprzedać rocznie lub zainicjować sprzedaż 300 urządzeń HoloLens 2*.
 • Partner musi mieć rozwiązanie oparte na Azure, zintegrować jedną usługę MR Azure (Spatial Anchors, Remote Rendering lub Object Anchors) ze swoim rozwiązaniem ORAZ sprzedać lub zainicjować sprzedaż 100 urządzeń HoloLens 2*.

*Sprzedaże partnerskie/sprzedaże zainicjowane można obliczyć na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub prognozy na bazie kalkulacji sprzedaży. Sprzedaż HoloLens 2 — w tym egzemplarzy dostosowanych lub uodpornionych — wlicza się do sprzedaży partnerskiej.

W PRZYPADKÓW INTEGRATORÓW SYSTEMÓW:

W PRZYPADKÓW INTEGRATORÓW SYSTEMÓW:

 

I JEDNO Z PONIŻSZYCH:

 • Partner musi mieć ukończone 2 wdrożenia rozwiązania MR opartego na Azure ORAZ sprzedać 100 urządzeń HoloLens 2 (lub zainicjować ich sprzedaż).
 • Partner musi uzyskać umiejętność Silver Cloud Business Applications Competency (opcja Customer Engagement lub Unified Operations) ORAZ partner musi wykonać 3 wdrożenia u klientów aplikacji biznesowych rzeczywistości mieszanej D365 (minimum 25 licencji użytkownika/wdrożeń).

* Sprzedaże partnerskie/sprzedaże zainicjowane można obliczyć na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub prognozy na bazie kalkulacji sprzedaży. Sprzedaż HoloLens 2 — w tym egzemplarzy dostosowanych lub uodpornionych — wlicza się do sprzedaży partnerskiej.

I JEDNO Z PONIŻSZYCH:

 • Partner musi mieć ukończone 3 wdrożenia rozwiązania MR opartego na Azure ORAZ sprzedać 300 urządzeń HoloLens 2 (lub zainicjować ich sprzedaż).
 • Partner musi uzyskać umiejętność Gold Cloud Business Applications Competency (opcja Customer Engagement lub Unified Operations) ORAZ partner musi wykonać 5 wdrożeń u klientów aplikacji biznesowych rzeczywistości mieszanej D365 (minimum 25 licencji użytkownika/wdrożeń).

* Sprzedaże partnerskie/sprzedaże zainicjowane można obliczyć na podstawie ostatnich 12 miesięcy lub prognozy na bazie kalkulacji sprzedaży. Sprzedaż HoloLens 2 — w tym egzemplarzy dostosowanych lub uodpornionych — wlicza się do sprzedaży partnerskiej.

Korzyści

Podsumowanie

Członek

Silver

Gold

Korzyści dla społeczności

Dostęp do strony i zawartości społeczności Mixed Reality Partner w Teams

Dostęp do comiesięcznych nowości i webinariów MRPP

Priorytetowe uczestnictwo w wydarzeniach Microsoft Mixed Reality

unchecked

Kwalifikacja do uczestnictwa w MR Partner Advisory Council (PAC)

unchecked unchecked

Korzyści marketingowe

Dostęp do zasobów marketingowych i wskazówek dotyczących rzeczywistości mieszanej

Logo, opis i link do prezentacji na HoloLens.com w sekcji Znajdź partnera 

unchecked

Odznaka Partner Microsoft | Mixed Reality do użytku marketingowego/oznakowania firmowego

unchecked

Wsparcie w zakresie opisów wdrożeń, PR i marketingu

Korzyści ze sprzedaży

Dostęp do zasobów sprzedawcy, w tym do przewodników dotyczących sprzedaży rozwiązań rzeczywistości mieszanej Microsoft

Uprawnienie do rabatu na sprzedaż urządzeń HoloLens (w ramach programu DMP)***

Uprawnienie do odsprzedaży ofert Dynamics 365 + HoloLens 2 (w ramach programu DMP)***

Przypisanie do dyrektora ds. sprzedaży partnerskiej (wspólne planowania konta, zarządzania potokami, wsparcie przedsprzedażowe)

unchecked unchecked

Korzyści w zakresie inżynierii i developmentu

Konsultacje aplikacji Azure dotyczące wdrażania rozwiązań chmurowych i wskazówki dotyczące architektury (dostępność w ograniczonym zakresie)*

Możliwość dostępu do prywatnych wersji zapoznawczych oprogramowania i zestawów programistycznych urządzeń (wczesne wdrażanie produktu)

unchecked

Przypisanie do kierownika technicznego partnerów (planowanie, wdrażanie, kluczowa pomoc techniczna)

1000 USD w bezpłatnych kredytach Azure**

Korzyści dla społeczności

Podsumowanie

Dostęp do strony i zawartości społeczności Mixed Reality Partner w Teams

Dostęp do comiesięcznych nowości i webinariów MRPP

Priorytetowe uczestnictwo w wydarzeniach Microsoft Mixed Reality

unchecked

Kwalifikacja do uczestnictwa w MR Partner Advisory Council (PAC)

unchecked

Podsumowanie

Dostęp do strony i zawartości społeczności Mixed Reality Partner w Teams

Dostęp do comiesięcznych nowości i webinariów MRPP

Priorytetowe uczestnictwo w wydarzeniach Microsoft Mixed Reality

Kwalifikacja do uczestnictwa w MR Partner Advisory Council (PAC)

unchecked

Podsumowanie

Dostęp do strony i zawartości społeczności Mixed Reality Partner w Teams

Dostęp do comiesięcznych nowości i webinariów MRPP

Priorytetowe uczestnictwo w wydarzeniach Microsoft Mixed Reality

Kwalifikacja do uczestnictwa w MR Partner Advisory Council (PAC)

Korzyści marketingowe

Podsumowanie

Dostęp do zasobów marketingowych i wskazówek dotyczących rzeczywistości mieszanej

Logo, opis i link do prezentacji na HoloLens.com w sekcji Znajdź partnera 

unchecked

Odznaka Partner Microsoft | Mixed Reality do użytku marketingowego/oznakowania firmowego

unchecked

Wsparcie w zakresie opisów wdrożeń, PR i marketingu

Podsumowanie

Dostęp do zasobów marketingowych i wskazówek dotyczących rzeczywistości mieszanej

Logo, opis i link do prezentacji na HoloLens.com w sekcji Znajdź partnera 

Odznaka Partner Microsoft | Mixed Reality do użytku marketingowego/oznakowania firmowego

Wsparcie w zakresie opisów wdrożeń, PR i marketingu

Podsumowanie

Dostęp do zasobów marketingowych i wskazówek dotyczących rzeczywistości mieszanej

Logo, opis i link do prezentacji na HoloLens.com w sekcji Znajdź partnera 

Odznaka Partner Microsoft | Mixed Reality do użytku marketingowego/oznakowania firmowego

Wsparcie w zakresie opisów wdrożeń, PR i marketingu

Korzyści ze sprzedaży

Podsumowanie

Dostęp do zasobów sprzedawcy, w tym do przewodników dotyczących sprzedaży rozwiązań rzeczywistości mieszanej Microsoft

Uprawnienie do rabatu na sprzedaż urządzeń HoloLens (w ramach programu DMP)***

Uprawnienie do odsprzedaży ofert Dynamics 365 + HoloLens 2 (w ramach programu DMP)***

Przypisanie do dyrektora ds. sprzedaży partnerskiej (wspólne planowania konta, zarządzania potokami, wsparcie przedsprzedażowe)

unchecked

Podsumowanie

Dostęp do zasobów sprzedawcy, w tym do przewodników dotyczących sprzedaży rozwiązań rzeczywistości mieszanej Microsoft

Uprawnienie do rabatu na sprzedaż urządzeń HoloLens (w ramach programu DMP)***

Uprawnienie do odsprzedaży ofert Dynamics 365 + HoloLens 2 (w ramach programu DMP)***

Przypisanie do dyrektora ds. sprzedaży partnerskiej (wspólne planowania konta, zarządzania potokami, wsparcie przedsprzedażowe)

unchecked

Podsumowanie

Dostęp do zasobów sprzedawcy, w tym do przewodników dotyczących sprzedaży rozwiązań rzeczywistości mieszanej Microsoft

Uprawnienie do rabatu na sprzedaż urządzeń HoloLens (w ramach programu DMP)***

Uprawnienie do odsprzedaży ofert Dynamics 365 + HoloLens 2 (w ramach programu DMP)***

Przypisanie do dyrektora ds. sprzedaży partnerskiej (wspólne planowania konta, zarządzania potokami, wsparcie przedsprzedażowe)

Korzyści w zakresie inżynierii i developmentu

Podsumowanie

Konsultacje aplikacji Azure dotyczące wdrażania rozwiązań chmurowych i wskazówki dotyczące architektury (dostępność w ograniczonym zakresie)*

Możliwość dostępu do prywatnych wersji zapoznawczych oprogramowania i zestawów programistycznych urządzeń (wczesne wdrażanie produktu)

unchecked

Przypisanie do kierownika technicznego partnerów (planowanie, wdrażanie, kluczowa pomoc techniczna)

1000 USD w bezpłatnych kredytach Azure**

Podsumowanie

Konsultacje aplikacji Azure dotyczące wdrażania rozwiązań chmurowych i wskazówki dotyczące architektury (dostępność w ograniczonym zakresie)*

Możliwość dostępu do prywatnych wersji zapoznawczych oprogramowania i zestawów programistycznych urządzeń (wczesne wdrażanie produktu)

Przypisanie do kierownika technicznego partnerów (planowanie, wdrażanie, kluczowa pomoc techniczna)

1000 USD w bezpłatnych kredytach Azure**

Podsumowanie

Konsultacje aplikacji Azure dotyczące wdrażania rozwiązań chmurowych i wskazówki dotyczące architektury (dostępność w ograniczonym zakresie)*

Możliwość dostępu do prywatnych wersji zapoznawczych oprogramowania i zestawów programistycznych urządzeń (wczesne wdrażanie produktu)

Przypisanie do kierownika technicznego partnerów (planowanie, wdrażanie, kluczowa pomoc techniczna)

1000 USD w bezpłatnych kredytach Azure**

* Konsultacje aplikacji Azure są dostępne w ograniczonym zakresie i oferowane według kolejności zgłoszeń.
** Aby zakwalifikować się na kredyty Azure, Partner musi mieć konto Microsoft Azure. Kredyty wygasają (I) 15 czerwca 2021 r., (II) rok od otrzymania przez Partnera statusu Gold lub (III) po wykorzystaniu wszystkich dostępnych kredytów Microsoft Azure (którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi pierwsze). Kredyty Azure można wykorzystać wyłącznie na korzystanie z Azure. Kredyty Azure nie są wymienialne na pieniądze ani wartość pieniężną w Microsoft ani u innych osób czy podmiotów. Saldo w kredytach Azure nie odnosi się do salda kredytu w rzeczywistej walucie ani nie jest jego ekwiwalentem, ale stanowi miarę zakresu ograniczonej licencji na korzystanie z Azure.

*** Program DMP: partnerzy zarządzani przez dystrybutora rzeczywistości mieszanej (DMP) to partnerzy Microsoft, którzy są upoważnieni do zakupu HoloLens 2 bezpośrednio od autoryzowanego dystrybutora urządzeń (ADD) Microsoft i odsprzedania tego urządzenia w ramach rozwiązania rzeczywistości mieszanej. Partner musi sprzedać lub wdrożyć rozwiązania oparte na Azure ze zobowiązaniem do realizacji początkowego zamówienia obejmującego co najmniej 10 urządzeń HoloLens 2.

Kto powinien aplikować?

Do programu MRPP mogą kwalifikować się niezależni dostawcy oprogramowania, integratorzy systemów i agencje cyfrowe.

MRPP stworzono z myślą o wsparciu partnerów, których profil jest zgodny z ofertami rzeczywistości mieszanej Microsoft i strategią platformy. Oczekujemy na zgłoszenia partnerów, którzy:

Przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi kryteriów.

 

Proces składania wniosku trwa około 30–45 minut. Wnioskodawca powinien być upoważniony do przedstawiania szacunkowych przychodów firmy i zawiązywania partnerstw. Konieczne będzie również podanie identyfikatora MPN firmy i identyfikatora subskrypcji Azure.

 

Wszyscy partnerzy, których wniosek spełnia kryteria MRPP na poziomie Silver, przed przyjęciem do programu zostaną poddani ocenie przez radę ds. zarządzania. Kandydaci na poziomie Gold zostaną poddani szczegółowej ocenie biznesowej przez dyrektora ds. sprzedaży partnerskiej rzeczywistości mieszanej.