No Data Available

Technologie obywatelskie zapewniające prawdziwe zaangażowanie społeczności

Zapewniaj wysoce bezpieczne, otwarte i kompleksowe możliwości kontaktu dla obywateli. Wykorzystaj mobilność jako technologię usług, aby zwiększyć udział społeczeństwa w administracji publicznej. Zwiększ jawność administracji publicznej i zarządzanie zdarzeniami dzięki rozwiązaniom branżowym Microsoft dla administracji.

Zapewnij obywatelskie zaangażowanie i jawność

Zwiększ zaangażowanie obywateli, zaufanie i bezpieczeństwo

Zdobywaj zaufanie obywateli i zwiększaj ich udział w administracji publicznej. Zorientuj swoje działania na obywateli, zapewniając ochronę wrażliwych informacji o nich dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania zdarzeniami, bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Bardziej otwarta i jawna administracja publiczna

Zapewnij narzędzia i sposoby komunikacji zwiększające dostępność i otwartość administracji publicznej dla całej ludności.


Dowiedz się, jak instytucje administracji publicznej stosują model mobilności jako usługi w innowacyjny sposób, aby lepiej służyć obywatelom

Miasto Lafayette

Korzystanie z innowacyjnych technologii w celu zwiększenia zaangażowania obywateli miasta, obsługi klienta i promowania połączonej społeczności dla 130 000 mieszkańców.

No Data Available

Miasto Musson

Przekształć cyfrowo nieefektywny proces odczytywania danych z liczników wody i wystawiania faktur dla klientów.

Wspieraj dobro obywateli i rzeczywiste zaangażowanie społeczności

AvePoint Citizen Services Bismart Government Bot Adoxio Regulate 365 Moovit MaaS Jeeo for Local Government Gov2Go