Zapewnij pracownikom administracji publicznej bezpieczne narzędzia do współpracy zespołowej w celu zmaksymalizowania wydajności operacyjnej

Większy poziom zaufania i bezpieczeństwa

Stwórz nowoczesne, bezpieczne miejsce pracy ułatwiające współpracę. Pomóż chronić informacje o znaczeniu krytycznym podczas przetwarzania, przechowywania i przesyłania oraz zadbaj o zgodność danych oraz działań instytucji i pracowników z przepisami dzięki skutecznym narzędziom cyfrowym i oprogramowaniu do współpracy.

Większa mobilność pracowników i promowanie współpracy zespołowej

Zwiększ mobilność i dostępność pracowników, aby mogli efektywniej komunikować się w terenie oraz w biurze. Usprawnij współpracę między instytucjami, koordynację ich działań oraz zdolność do analizy danych z sektora publicznego.


Dowiedz się, jak instytucje administracji publicznej stosują nowe i innowacyjne rozwiązania, aby lepiej realizować swoje zadania i służyć obywatelom

Rada hrabstwa Croydon

Rada hrabstwa Croydon Departament Pomocy Społecznej hrabstwa Chesterfield Rząd stanu Uttar Pradesh Ports Menton

Promuj dobro obywateli, współpracę zespołową i usprawniaj świadczenie usług administracji publicznej

CaseLines Smart Buildings by ICONICS Diehl Metering Fathym WeatherCloud Ground Truth Forecast Modernizacja systemu ubezpieczeń od utraty pracy Usługi w terenie