Uzyskaj usługę Office 365 bezpłatnie dla całej instytucji edukacyjnej

Ulepsz współpracę w klasie i szkole za pomocą bezpłatnych narzędzi. Aby skorzystać z tych ofert, należy potwierdzić status akredytowanej instytucji edukacyjnej.

Dla uczniów i studentów Dla nauczycieli, wykładowców i pracowników
Zawartość tabeli z porównaniem trzech planów usługi Office 365 dla uczniów lub studentów.
  Office 365 A1 Office 365 A3 Office 365 A5
Office 365 A1 Bezpłatne
(jednorazowy zakup)
Office 365 A3 €2.45
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Office 365 A5 €5.90
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Bezpłatna usługa Office 365 w Internecie, obejmująca popularne aplikacje, takie jak Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote, dzięki którym nauczyciele i uczniowie mogą ze sobą współpracować, bezproblemowo się komunikować i tworzyć niesamowitą zawartość.

Wszystkie funkcje planu A1 oraz pełny dostęp do aplikacji klasycznych pakietu Office, dodatkowe funkcje zarządzania i narzędzia zabezpieczeń.

Wszystkie funkcje planu A3 oraz najlepsze w swojej klasie funkcje inteligentnego zarządzania zabezpieczeniami, zaawansowane funkcje zachowywania zgodności i systemy analityczne firmy Microsoft.

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftVisio
 • MicrosoftYammer

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftVisio
 • MicrosoftYammer

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftPower BI
 • MicrosoftVisio
 • MicrosoftYammer

Korzyści dla uczniów i studentów:

 • Współpraca dzięki funkcjom współtworzenia w czasie rzeczywistym, autozapisu i łatwego udostępniania w wybranych aplikacjach internetowych, takich jak Word, PowerPoint i Excel.
 • Pełna kontrola nad wiadomościami e-mail dzięki aplikacji internetowej Outlook i skrzynce pocztowej o pojemności 50 GB.1
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, połączenia, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania.
 • Lepsze wyniki nauki dzięki wbudowanym funkcjom ułatwień dostępu i narzędziom edukacyjnym, pomagającym w czytaniu, pisaniu, matematyce i komunikacji.
 • Organizowanie informacji dzięki notesowi cyfrowemu w aplikacji OneNote.
 • Stały kontakt dzięki zespołom zajęć i notesom programu OneNote.
 • Wiarygodne testy dzięki aplikacji Forms.
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway.
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze, dzięki któremu nigdy nie zabraknie Ci miejsca.2
 • Tworzenie profesjonalnie wyglądających diagramów edukacyjnych za pomocą programu Visio dla sieci Web.

Wszystkie korzyści dla uczniów z planu A1 oraz:

 • Instalowanie aplikacji klasycznych pakietu Office na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac na użytkownika.3
 • Instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach na użytkownika.4

Obejmuje wszystkie korzyści dla uczniów z planu A3.

1. W przypadku subskrypcji, które nie obejmują w pełni zainstalowanych aplikacji pakietu Office: Aby móc korzystać z już znanej, zaawansowanej aplikacji klienckiej, użytkownicy mogą łączyć się ze swoją pocztą e-mail klasy biznesowej przy użyciu następujących wersji programu Outlook: najnowsza wersja programu Outlook, Outlook 2013 i Outlook 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje programu Outlook, takie jak Outlook 2010 i Outlook 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z programem Outlook nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk i Office 365 K1.

2. Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku kwalifikujących się planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.

Klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm jest dostępny z pakietem Office 2016 lub subskrypcją usługi Office 365 obejmującą aplikacje pakietu Office 2016. Dla użytkowników, którzy nie mają pakietu Office 2016, bezpłatnego pliku do pobrania.

3. Publisher i Access: Tylko funkcje i/lub program kliencki na komputery z systemem Windows. Nie można używać na różnych urządzeniach.

Większość planów, które nie zawierają klasycznej wersji pakietu Office, współdziała z najnowszą wersją pakietu Office oraz z pakietami Office 2013 i Office 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje pakietu Office, takie jak Office 2010 i Office 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z pakietem Office nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk ani Office 365 F3.

4. Dowiedz się więcej na temat aplikacji mobilnych platformy Microsoft 365 dla firm. Zobacz listę urządzeń i aplikacji.

5. Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od regionu. Sprawdź aktualną dostępność międzynarodową.