Odporność w pracy

Organizacje, którym pomyślnie udaje się przechodzić przez okres zakłóceń, mają jedną wspólną cechę: są odporne. Dowiedz się, jak rozwiązania Microsoft mogą pomóc zwiększyć odporność pracowników, zespołów i całej organizacji.

Odnoś sukcesy w obliczu zmian

Wzmocnienie odporności biznesowej opera się na wykorzystywaniu technologii cyfrowych i poszerzaniu zdolności w oparciu o rozwiązania informatyczne. Dowiedz się, jak już dziś podjąć działania, aby zapewnić elastyczność biznesową i trwałą przewagę konkurencyjną.

Wzmocnij odporność w sześciu wymiarach

Chroń i zwiększaj przychód brutto

Szybko identyfikuj zmieniające się potrzeby klientów i reaguj na nie dzięki oparciu marketingu, sprzedaży i polityki cenowej na danych.

Zapewnij sprawne działania

Szybko reaguj na zakłócenia w łańcuchu dostaw, logistyce, zakładach, produkcji, programowaniu i funkcjach w firmie.

Stwarzaj ludziom możliwości

Zapewnij pracownikom możliwość bardziej efektywnej pracy i współpracy oraz komunikacji w każdych okolicznościach. Dostosuj się do nowego podejścia do zarządzania umiejętnościami i ich rozwijania.

Przyspieszaj dane i platformy cyfrowe

Zwiększ modułowość i dostępność podstawowej infrastruktury IT i aplikacji. Zwiększ dostępność informacji w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na danych i AI we wszystkich silosach.

Zwiększaj cyberbezpieczeństwo

Chroń zasoby cyfrowe i szybko reaguj na naruszenia bezpieczeństwa w coraz bardziej rozproszonym środowisku.

Popraw sytuację finansową

Zapewnij płynność finansową dzięki modelowi kosztów opartym na OPEX, zmniejszeniu całkowitego kosztu posiadania i polityce opartej na danych w celu zarządzania gotówką i kapitałem obrotowym.

Cyfrowa ścieżka do odporności biznesowej  wydaną przez Boston Consulting Group

Jak Microsoft może pomóc

Rozwiązania zwiększające odporność

Nasz kompleksowy, zintegrowany portfel rozwiązań w chmurze pomoże Ci zbudować odporność w całej organizacji i poprawić wyniki finansowe.

Zdalna praca zespołowa

Zwiększ możliwości współpracy i popraw funkcje łączności między pracownikami, jednocześnie ograniczając zmęczenie wskutek spotkań.

Bezpieczeństwo

Wbudowane technologie pomagają chronić zasoby cyfrowe w jednym połączonym i bezpiecznym ekosystemie.

Szybko dostosowuj i automatyzuj

Szybko usprawniaj operacje, dostosowuj procesy i twórz nowe przepływy pracy za pomocą narzędzi niskokodowych.

Sprzedaż i serwis

Zapewnij pracownikom nowe możliwości cyfrowe i szkolenia dostosowane do ich potrzeb.

Sprawny łańcuch dostaw

Szybko dostosowuj się do zakłóceń dzięki kompleksowej widoczności operacyjnej.

Zdalny development

Zapewnij programistom zdalnym możliwość programowania, współpracy i dostarczania z dowolnego miejsca w sposób swobodny i bezpieczny.

Migracja do chmury

Szybko skaluj operacje według potrzeb przy jednoczesnej poprawie stabilności operacyjnej i odporności sieci.

Wiedza biznesowa i analityka

Przyspiesz analizy biznesowe z wykorzystaniem analityki i AI, aby podejmować świadome decyzje i planować dalsze działania.

Powrót do miejsca pracy

Zapewnij pracownikom pewność powrotu do miejsca pracy i chroń swoje zespoły za pomocą gotowych, konfigurowalnych rozwiązań.

Zasoby dla małych i średnich firm

Znajdź narzędzia i wskazówki, które pomogą Ci pracować zdalnie, zachować bezpieczeństwo czy maksymalnie wykorzystać rozwiązania dla małych firm.

Pobierz publikację

Zbuduj odporność we wszystkich obszarach swojej organizacji.