Kompendia informacji na temat zasad licencjonowania

Licensing briefs provide in-depth knowledge of licensing topics. They are particularly useful for learning about complex licensing situations involving new technologies or combinations of products.

Ogólne Serwery Desktop Wirtualizacja

Ogólne


Lipiec 2017
Microsoft 365 to opcja licencjonowania na użytkownika obejmująca pakiet Office 365, system Windows 10 Enterprise i pakiet Enterprise Mobility + Security. Pakiet Microsoft 365 jest dostępny w postaci dwóch opcji: E3 i E5.

Kwiecień 2017
To kompendium zawiera definicje kluczowych terminów związanych z licencjonowaniem serwerów i wprowadzenie do podstaw modelu licencjonowania na rdzeń procesora.

Marzec 2017
Objaśnienie prawa do korzystania ze starszych wersji produktów, zapewnianych przez obowiązujące w programach licencjonowania grupowego postanowienia licencyjne dla najczęściej nabywanych systemów oraz objaśnienie różnic w stosunku do praw zapewnianych w ramach licencji OEM i licencji produktów detalicznych (FPP).

Luty 2016
Szczegółowe omówienie prawa do używania „aplikacji hostowanych samodzielnie” i związanych z nimi wymagań dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), którzy chcą udostępniać własne oprogramowanie jako usługę hostowaną.

Grudzień 2015
Kompletna lista licencji na oprogramowanie firmy Microsoft i licencji zależnych („stos oprogramowania”), wymaganych zgodnie z postanowieniami programów licencjonowania grupowego.

Czerwiec 2017
Objaśnienie prawa, udzielanego klientom w ramach umów licencjonowania grupowego, do kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń z jednego standardowego obrazu.

Kwiecień 2014
System Windows Embedded 8 to zaufana platforma, dzięki której przedsiębiorstwa mogą zapewniać klientom zaawansowane funkcje i intuicyjne środowisko systemu Windows 8 na urządzeniach specjalistycznych. W tym kompendium omówiono opcje licencjonowania edycji systemu Windows Embedded 8 i kluczowe zaawansowane funkcje.

Kwiecień 2014
Niektóre rejestracje i umowy licencjonowania grupowego zapewniają obejmujący całą organizację sposób licencjonowania z cenami, które mogą zależeć od liczby „uprawnionych urządzeń”. W tym kompendium przedstawiono zaktualizowaną definicję „uprawnionego urządzenia”. 

Pokrewne witryny


Często zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów dotyczące licencjonowania produktów firmy Microsoft.

Wyszukiwanie zasad licencjonowania produktów
Wyszukaj prawa używania, punkty w różnych programach, uwagi specjalne dotyczące poszczególnych produktów i dokumenty pomocnicze związane z umowami licencyjnymi dla klientów komercyjnych.

Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące Produktów” (Product Terms)
Zapoznaj się z przewodnikiem opartym na scenariuszach, który ułatwia zrozumienie zasad stosowania modeli licencjonowania firmy Microsoft do typowych rozwiązań informatycznych.

Klucze i aktywacja produktów
Uzyskaj instrukcje aktywacji z wyszczególnieniem produktów, które wymagają kluczy.