Kompendia informacji na temat zasad licencjonowania

Licensing briefs provide in-depth knowledge of licensing topics. They are particularly useful for learning about complex licensing situations involving new technologies or combinations of products.

Ogólne Serwery Desktop Wirtualizacja

Serwery


Kwiecień 2017
Objaśnienie procesów licencjonowania Microsoft SharePoint Server i przykłady często wykorzystywanych scenariuszy licencjonowania.

Kwiecień 2017
Objaśnienie praw dostępu do wielu produktów serwerowych i usług online, uzyskiwanych przy pomocy pakietów licencji dostępowych Microsoft Core Client Access License (CAL) i Microsoft Enterprise CAL.

Czerwiec 2017
Objaśnienie modelu, w którym dla oprogramowania serwera, wymagającego licencji dostępowych (CAL), oferowana jest jedna podstawowa licencja dostępowa zapewniająca dostęp do funkcji serwera i mogą być oferowane dodatkowe licencje dostępowe.

Kwiecień 2015
Przegląd wymagań dla rejestracji Server and Cloud Enrollment, dotyczących zobowiązania obejmującego wszystkie zainstalowane produkty.

Kwiecień 2014
Objaśnienie wpływu multipleksowania na licencjonowanie serwerowych systemów operacyjnych i produktów serwerowych licencjonowanych zgodnie z modelem serwer/licencja dostępowa (CAL).

Pokrewne witryny


Często zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów dotyczące licencjonowania produktów firmy Microsoft.

Wyszukiwanie zasad licencjonowania produktów
Wyszukaj prawa używania, punkty w różnych programach, uwagi specjalne dotyczące poszczególnych produktów i dokumenty pomocnicze związane z umowami licencyjnymi dla klientów komercyjnych.

Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące Produktów” (Product Terms)
Zapoznaj się z przewodnikiem opartym na scenariuszach, który ułatwia zrozumienie zasad stosowania modeli licencjonowania firmy Microsoft do typowych rozwiązań informatycznych.

Klucze i aktywacja produktów
Uzyskaj instrukcje aktywacji z wyszczególnieniem produktów, które wymagają kluczy.