Kompendia informacji na temat zasad licencjonowania

Licensing briefs provide in-depth knowledge of licensing topics. They are particularly useful for learning about complex licensing situations involving new technologies or combinations of products.

Ogólne Serwery Desktop Wirtualizacja

Desktop


Czerwiec 2016
Omówienie praw używania pakietu Microsoft Office dla systemu operacyjnego Windows, nabytego w postaci oprogramowania, zgodnie z modelem licencjonowania aplikacji komputerowej (zwykle jest to licencja bezterminowa).

Październik 2015
Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące sposobu licencjonowania aplikacji subskrypcyjnej Office 365 ProPlus w ramach programów licencjonowania grupowego.

Sierpień 2015
Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące licencjonowania systemu operacyjnego Windows i pakietu Microsoft Office w celu używania ich na komputerach Mac.

Sierpień 2015
Objaśnienie wymagań dotyczących licencji systemu operacyjnego firmy Microsoft dla bazowego systemu operacyjnego, przenoszenia licencji i zmiany przypisania licencji.

Marzec 2014
Objaśnienie zasad licencjonowania grupowego firmy Microsoft dotyczących systemów operacyjnych Windows Client, Windows Server i Windows MultiPoint Server, gdy może zaistnieć scenariusz z wieloma użytkownikami.

Pokrewne witryny


Często zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów dotyczące licencjonowania produktów firmy Microsoft.

Wyszukiwanie zasad licencjonowania produktów
Wyszukaj prawa używania, punkty w różnych programach, uwagi specjalne dotyczące poszczególnych produktów i dokumenty pomocnicze związane z umowami licencyjnymi dla klientów komercyjnych.

Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące Produktów” (Product Terms)
Zapoznaj się z przewodnikiem opartym na scenariuszach, który ułatwia zrozumienie zasad stosowania modeli licencjonowania firmy Microsoft do typowych rozwiązań informatycznych.

Klucze i aktywacja produktów
Uzyskaj instrukcje aktywacji z wyszczególnieniem produktów, które wymagają kluczy.