Kompendia informacji na temat zasad licencjonowania

Licensing briefs provide in-depth knowledge of licensing topics. They are particularly useful for learning about complex licensing situations involving new technologies or combinations of products.

Ogólne Serwery Desktop Wirtualizacja

Wirtualizacja

 
Czerwiec 2016
Omówienie modeli licencjonowania firmy Microsoft dla serwerowych systemów operacyjnych i serwerów aplikacyjnych w środowiskach wirtualnych.
 
Sierpień 2015
Omówienie dostępnych w ramach licencjonowania grupowego firmy Microsoft praw do używania systemu operacyjnego Windows 10 w przypadku używania go na maszynach wirtualnych.
 
Maj 2017
Objaśnienie zasad licencjonowania firmy Microsoft dotyczących usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server (RDS) i aplikacji komputerowych firmy Microsoft do użytku z tymi usługami.
 
Październik 2017
Omówienie sposobu licencjonowania systemu Windows Server w przypadku używania go z technologiami wirtualizacji, takimi jak na przykład VMware ESX/ESXi lub Microsoft System Center (składnik Virtual Machine Manager) albo w ramach korzyści Microsoft Azure Hybrid Benefit.

Pokrewne witryny


Często zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów dotyczące licencjonowania produktów firmy Microsoft.

Wyszukiwanie zasad licencjonowania produktów
Wyszukaj prawa używania, punkty w różnych programach, uwagi specjalne dotyczące poszczególnych produktów i dokumenty pomocnicze związane z umowami licencyjnymi dla klientów komercyjnych.

Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące Produktów” (Product Terms)
Zapoznaj się z przewodnikiem opartym na scenariuszach, który ułatwia zrozumienie zasad stosowania modeli licencjonowania firmy Microsoft do typowych rozwiązań informatycznych.

Klucze i aktywacja produktów
Uzyskaj instrukcje aktywacji z wyszczególnieniem produktów, które wymagają kluczy.