Kup program Microsoft BizTalk Server

Nasze technologie integracji są dostępne w różnych formatach, aby umożliwić ich testowanie. Wersja próbna platformy BizTalk Server i edycje dla programistów umożliwiają zastosowanie scenariuszy testowania i wdrażania. Aplikacje Azure Logic Apps dostępne są w ramach wersji próbnej platformy Azure.

Cennik systemu BizTalk

*Szacowana cena odsprzedawcy w ramach programu licencjonowania zbiorowego Microsoft Open NL jest dostarczana wyłącznie w celach demonstracyjnych. Faktyczne ceny mogą się różnić zależnie od odsprzedawcy i/lub położenia geograficznego.

EdycjaGłówny scenariusz użyciaSzacowana cena (USD) *
EnterpriseDla klientów wymagających rozwiązań korporacyjnej klasy do obsługi dużych ilości danych — niezawodnych i dostępnych.10 835 USD na licencję podstawową
StandardDla organizacji wymagających umiarkowanej ilości danych i umiarkowanej skali wdrożeń2485 USD na licencję podstawową
BranchSpecjalna wersja BizTalk Server zaprojektowana pod kątem scenariuszy wdrażania typu promienistego (hub and spoke), także RFID620 USD na licencję podstawową
DeveloperW przypadku posiadaczy subskrypcji MSDN szukających możliwości testowania i tworzenia rozwiązań na platformie (bez licencji do użycia produkcyjnego)ND
Edycja
Enterprise
Główny scenariusz użycia
Dla klientów wymagających rozwiązań korporacyjnej klasy do obsługi dużych ilości danych — niezawodnych i dostępnych.
Szacowana cena (USD) *
10 835 USD na licencję podstawową
Edycja
Standard
Główny scenariusz użycia
Dla organizacji wymagających umiarkowanej ilości danych i umiarkowanej skali wdrożeń
Szacowana cena (USD) *
2485 USD na licencję podstawową
Edycja
Branch
Główny scenariusz użycia
Specjalna wersja BizTalk Server zaprojektowana pod kątem scenariuszy wdrażania typu promienistego (hub and spoke), także RFID
Szacowana cena (USD) *
620 USD na licencję podstawową
Edycja
Developer
Główny scenariusz użycia
W przypadku posiadaczy subskrypcji MSDN szukających możliwości testowania i tworzenia rozwiązań na platformie (bez licencji do użycia produkcyjnego)
Szacowana cena (USD) *
ND
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Edycja
Główny scenariusz użycia
Szacowana cena (USD) *
Back To Top
close-button