Często zadawane pytania na temat przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania na temat zakończenia świadczenia pomocy technicznej SQL Server oraz Windows Server 2008 i 2008 R2.

Pobierz plik z opisem przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń

 • Koniec wsparcia technicznego SQL Server 2008 i 2008 R2 nastąpi 9 lipca 2019 r.
 • Koniec wsparcia technicznego Windows Server 2008 i 2008 R2 nastąpi 14 stycznia 2020 r.

 • Zasady cyklu życia Microsoft zapewniają 10-letnie wsparcie techniczne (5-letnie wsparcie podstawowe oraz 5-letnie wsparcie rozszerzone) w przypadku produktów dla firm i programistów (takich jak SQL Server czy Windows Server).

 • Zgodnie z zasadami po zakończeniu wsparcia rozszerzonego nie będą udostępniane poprawki ani aktualizacje bezpieczeństwa, co może spowodować problemy z bezpieczeństwem i ze zgodnością oraz narazić aplikacje i firmy klientów na poważne zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Dowiedz się więcej o zasadach cyklu życia Microsoft.

 • Zalecamy uaktualnienie naszego oprogramowania do najnowszych wersji, korzystając z zalet pakietu Software Assurance w celu modernizacji rozwiązań używanych lokalnie lub na platformie Azure (np. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure). Pomoże to zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz zapewni dalsze regularne aktualizacje zabezpieczeń. W przypadku klientów, którzy nie będą mogli dokonać uaktualnienia przed datą zakończenia świadczenia pomocy technicznej, posiadamy oferty ukierunkowane na ochronę danych i aplikacji w końcowym okresie świadczenia pomocy technicznej.

  Przedłużenie wsparcia w Azure: klienci, którzy przeniosą swoje systemy 2008 i 2008 R2 do usługi Azure Virtual Machines (IaaS) „w stanie takim, w jakim są”, uzyskają bezpłatny dostęp do przedłużeń wsparcia dla SQL Server oraz Windows Server 2008 i 2008 R2 przez trzy lata od daty zakończenia świadczenia pomocy technicznej. Klienci, którzy zdecydują się przejść do usługi Azure SQL Database (PaaS), będą mieli dostęp do ciągłych aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ to rozwiązanie jest w pełni zarządzane. Uprawnieni klienci mogą także użyć opcji Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure (dostępnej dla klientów z aktywną subskrypcją pakietu Software Assurance lub serwera), aby uzyskać zniżkę na licencję usługi Azure Virtual Machines (IaaS) lub wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database (PaaS).

  Przedłużenie wsparcia w środowiskach lokalnych: przedłużenie wsparcia jest dostępne także w przypadku rozwiązań działających lokalnie lub w środowisku hostingowym. Klienci, którzy korzystają z SQL Server lub Windows Server na licencji z aktywnym pakietem Software Assurance w ramach umowy Enterprise (EA), Enterprise Subscription (EAS) lub rejestracji serwera i chmury, mogą nabyć coroczne przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń przez okres trzech lat od daty zakończenia świadczenia pomocy technicznej. Klienci mogą wykupić przedłużenie wsparcia tylko w przypadku serwerów, których przedłużenie ma dotyczyć. Przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń można nabyć bezpośrednio od Microsoft lub licencjonowanego partnera Microsoft.

 • W Azure: klienci mogą natychmiast rozpocząć przenoszenie obciążeń do usługi Azure Virtual Machines i korzystać z regularnych aktualizacji zabezpieczeń do końca okresu świadczenia pomocy technicznej. Po zakończeniu tego okresu zostaną udostępnione przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń, co zapewni ciągłość ochrony.

  Środowiska lokalne lub hostowane: przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń będzie można kupić od Microsoft lub licencjonowanego partnera Microsoft od 1 marca 2019 roku. Przedłużenie wsparcia zostanie udostępnione natychmiast po dacie zakończenia świadczenia pomocy technicznej.

 • W przypadku SQL Server 2008 i 2008 R2: przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń obejmuje udostępnianie aktualizacji zabezpieczeń i biuletynów odnośnie luk o krytycznym znaczeniu przez okres wynoszący do trzech lat po dacie 9 lipca 2019 r.

 • W przypadku systemów Windows Server 2008 i 2008 R2: przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń obejmuje udostępnianie aktualizacji zabezpieczeń i biuletynów odnośnie do luk o „krytycznym” i „istotnym” znaczeniu przez okres wynoszący do trzech lat po 14 stycznia 2020 r.

 • Oferta ta nie obejmuje standardowej pomocy technicznej, ale dostępne są inne plany pomocy technicznej Microsoft, umożliwiające uzyskanie wsparcia w przypadku pytań dotyczących obciążeń objętych przedłużeniem aktualizacji zabezpieczeń dla wersji 2008 i 2008 R2.
 • Ta oferta nie obejmuje nowych funkcji, wnioskowanych przez klientów poprawek błędów niezwiązanych z bezpieczeństwem oraz tworzenia żądań zmian. Microsoft może jednak w razie potrzeby uwzględnić poprawki błędów niezwiązanych z bezpieczeństwem.
 • W przypadku aktualizacji odrzuconych w przeszłości przez zespoły projektowe nie występuje efekt wsteczny.

 • Aby uzyskać więcej informacji o definicjach luk o „krytycznym” i „istotnym” znaczeniu, odwiedź witrynę internetową MSRC.

 • Nie. Klienci mogą objąć przedłużeniem aktualizacji zabezpieczeń dowolną liczbę serwerów 2008 z pakietem Software Assurance.

  Przy wcześniejszych zakończeniach świadczenia pomocy technicznej program SQL Server zapewniał wyłącznie krytyczne aktualizacje zabezpieczeń, co było zgodne z kryteriami naszych klientów biznesowych względem zgodności z przepisami. SQL Server nie zapewnia ogólnych comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń. Microsoft zapewnia wyłącznie aktualizacje zabezpieczeń programu SQL Server na żądanie (GDR), gdy SQL Server jest identyfikowany w biuletynach MSRC jako jeden z produktów, których dotyczy dany problem.

  Jeśli nowe ważne aktualizacje programu SQL Server nie zostaną udostępnione, ponieważ MSRC nie uzna ich za istotne, a klient będzie uważał je za krytyczne, omówimy z klientem ten konkretny przypadek i zasugerujemy mu odpowiednie środki zapobiegawcze

  W Azure: klienci korzystający z Windows Server lub SQL Server 2008 i 2008 R2 w maszynie wirtualnej Azure otrzymają przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów poza ceną maszyny wirtualnej. Klienci dokonujący migracji do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database (PaaS) nie potrzebują przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ to rozwiązanie jest w pełni zarządzane oraz zawsze aktualizowane i poprawiane przez Microsoft.

  Środowiska lokalne: klienci z aktywnym pakietem Software Assurance lub licencjami subskrypcyjnymi mogą dokonać zakupu przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń w cenie stanowiącej 75% kosztu licencji EA, EAS lub SCE. Klienci ponoszą jedynie koszty obsługiwanych serwerów, dzięki czemu corocznie można zmniejszać koszty, dokonując uaktualnień części wykorzystywanego środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać u partnera lub przedstawiciela Microsoft.

  Środowiska hostowane: klienci, którzy nabyli Windows Server lub SQL Server 2008 / 2008 R2 od firmy hostingowej, będą musieli co roku kupować przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń bezpośrednio od Microsoft lub licencjonowanego partnera Microsoft w cenie 75% wartości pełnej licencji lokalnej do użytku w środowiskach hostowanych. Szczegółowe informacje można uzyskać u partnera lub przedstawiciela Microsoft.

  Klienci z aktywnym pakietem Software Assurance lub licencjami subskrypcyjnymi na swoje serwery mogą dokonać zakupu przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń w środowisku lokalnym.

  Istnieje możliwość wyboru serwerów, które będą objęte przedłużeniem aktualizacji.

  Cena przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń będzie zgodna z modelem licencji na serwer. Na przykład licencje na system Windows Server są obliczane według rdzeni i są wymagane w przypadku wszystkich fizycznych rdzeni na każdym serwerze.

  Cena przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń będzie wynosić 75% (rocznej) ceny licencji EA lub SCE na najnowszą wersję oprogramowania SQL Server lub Windows Server.

  Oprogramowanie będzie obsługiwane przez trzy następujące po sobie 12-miesięczne okresy od zakończenia świadczenia pomocy technicznej. Nie ma możliwości kupowania licencji na częściowe okresy (np. tylko na 6 miesięcy). Przedłużenie licencji EA przez klienta nie musi pokrywać się z okresem rocznego przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń.

  Klienci muszą płacić za przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń od pierwszego roku trwania tej usługi. Klienci mogą wykupić poprzednie lata, aby uzyskać dostęp do obsługi w latach kolejnych (np. klient musi kupić rok 1 i 2 , jeśli chce mieć dostęp do obsługi w roku 2, ale opuścił rok 1).

  Przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń rozlicza się co rok (w okresach 12-miesięcznych), począwszy od daty zakończenia świadczenia pomocy technicznej. Na przykład jeśli klient zdecyduje się na ofertę w 10 miesiącu cyklu, będzie musiał zapłacić za cały rok, ale będzie otrzymywać aktualizacje wyłącznie przez ostatnie 2 miesiące cyklu.

  Pomoc techniczna Premier nie jest wymogiem podstawowym, ale dodatkowa umowa o wsparcie techniczne jest zalecana, jeśli konieczna będzie pomoc techniczna.

  Klienci dokonujący migracji do usługi PaaS nie muszą nabywać przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ te rozwiązania są w pełni zarządzane oraz aktualizowane przez Microsoft (np. wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database).

 • Przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń jest możliwe w przypadku edycji Enterprise i Standard programu SQL Server 2008/2008 R2 oraz edycji Datacenter i Standard systemu Windows Server 2008/2008 R2, zarówno w wersji x86, jak i x64.

  Tak. Aby skorzystać z przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń, klienci muszą mieć program SQL Server lub system Windows Server 2008 / 2008 R2 z najnowszym dodatkiem Service Pack. Microsoft będzie wyłącznie opracowywać takie aktualizacje, które będzie można zastosować w ramach najnowszego dodatku Service Pack. Oto linki do najnowszych dodatków Service Pack:

  Pakiet Software Assurance jest wymagany, aby klienci mogli zakupić przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń dla rozwiązania lokalnego.

  W przypadku platformy Azure klienci nie potrzebują pakietu Software Assurance, aby uzyskać bezpłatne przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń. Natomiast opcja Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure wymaga pakietu Software Assurance lub subskrypcji na serwer.

  Nie istnieje termin ostateczny migracji obciążeń Windows Server i SQL Server 2008 do Azure. Zalecamy jednak naszym klientom ukończenie migracji przed datą zakończenia świadczenia pomocy technicznej (9 lipca 2019 r. w przypadku SQL Server i 14 stycznia 2020 r. w przypadku Windows Server), dzięki czemu nie ominą żadnego przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń.

  Cena przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń zostanie obliczona na postawie liczby rdzeni zakupionych do zastosowania w środowisku lokalnym klienta. Jeśli klient nabył 8 rdzeni dla programu SQL Server w środowisku lokalnym i skorzystał z pakietu Software Assurance, aby mieć dostęp do pomocniczego serwera z 8 rdzeniami, zakupi przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń do 8 rdzeni dla programu SQL Server. Następnie będzie mógł wdrażać aktualizacje w całym swoim środowisku, łącznie z pomocniczym serwerem pasywnym.

  Nie. Zalecamy uaktualnienie tego oprogramowania do najnowszych wersji. W celu skorzystania z tej oferty można dokonać uaktualnienia do wersji 2008 lub 2008 R2.

 • Nie. Klienci mogą jednak skorzystać z aktywnej umowy o wsparcie techniczne, takiej jak pakiet Software Assurance czy też ujednolicona pomoc techniczna lub pomoc techniczna Premier. Wsparcie dotyczy określonych produktów lokalnych, jeśli są one używane lokalnie. W celu uzyskania z pomocy technicznej w przypadku hostowania w Azure klienci mogą też skorzystać z odpowiedniego planu pomocy technicznej platformy Azure.

  Nie. Klienci muszą nabyć przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń oraz odpowiedni plan pomocy technicznej, aby uzyskać wsparcie techniczne dotyczące produktu, w przypadku którego upłynął termin rozszerzonej pomocy technicznej.

 • Jeśli klienci posiadają plan pomocy technicznej:

 • Scenariusz: klient może utworzyć zgłoszenie pomocy technicznej
 • Reakcja: tak

 • Scenariusz: zespół pomocy technicznej podejmie prace nad rozwiązaniem problemu klienta
 • Reakcja: tak

 • Scenariusz: zespół pomocy technicznej przeprowadzi analizę przyczyn źródłowych.
 • Reakcja: nie

 • Scenariusz: zespół pomocy technicznej zgłosi błąd lub utworzy żądanie zmiany (DCR)
 • Reakcja: nie*

 • * Jeśli problem jest związany z aktualizacją zabezpieczeń, zespół pomocy technicznej zgłosi błąd w imieniu klienta w celu rozwiązania tego problemu.

 • Microsoft pomaga klientom w uaktualnianiu lub migrowaniu ich infrastruktur do chmury. W ramach przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń zapewni też profesjonalne wsparcie techniczne w celu rozwiązywania jakichkolwiek problemów z SQL Server czy Windows Server 2008 i 2008 R2 po dacie zakończenia świadczenia pomocy technicznej dotyczącej tych produktów.

  Nie. Przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń należy nabyć osobno. Cena umowy o ujednoliconą pomoc techniczną nie uwzględnia kosztu przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń. Klienci mogą jednak skorzystać z ujednoliconej pomocy technicznej, aby uzyskać dostęp do wsparcia technicznego dotyczącego wersji 2008 lub 2008 R2 objętej przedłużeniem aktualizacji zabezpieczeń. Pomoc aktywna lub na miejscu będzie dostępna wyłącznie w ramach umowy o ujednoliconą pomoc techniczną.

  Jeśli w toku badania okaże się, że rozwiązanie wymaga nowej funkcjonalności produktu, która już jest dostępna w nowszej wersji, klient otrzyma prośbę o uaktualnienie do nowszej wersji, w której dana funkcjonalność jest dostępna. Produkty SQL Server i Windows Server 2008 / 2008 R2 nie będą udoskonalane.

  Tak. Klienci mogą uruchomić nowe wystąpienie wersji 2008 lub 2008 R2 na platformie Azure i mieć dostęp do przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń.

  Dla klientów korzystających z SQL Server lub Windows Server 2008 i 2008 R2 bez pakietu Software Assurance jedną z opcji jest migracja do platformy Azure i otrzymanie bezpłatnego przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń.

  Klienci, którzy muszą stosować rozwiązania lokalne, mogą nabyć nową licencję z pakietem Software Assurance, dzięki której będą mogli dokonać zakupu przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń.

  Nie. Klienci nie mogą nabyć przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 R2 w edycji Express lub Developer. Mogą natomiast przenieść swoje obciążenia do platformy Azure i otrzymać przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów.

  Tak, przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń zastąpiło ofertę Premium Assurance, ale w przypadku klientów, którzy z niej skorzystali, będziemy honorować jej warunki.

  Klienci, którzy zakupili przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń lub pakiet Premium Assurance dla serwerów produkcyjnych, mogą bez dodatkowych kosztów objąć tymi aktualizacjami zabezpieczeń także serwery na licencji w ramach subskrypcji Visual Studio (MSDN). Nie ma możliwości nabycia pakietu Premium Assurance ani przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń do środowisk lokalnych w przypadku serwerów na licencji w ramach subskrypcji Visual Studio (MSDN).

Przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń w Azure i środowiskach chmurowych/hostingowych

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

 • Przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 oraz programów SQL Server 2008 i 2008 R2 będzie dostępne na platformie Azure IaaS bez dodatkowych kosztów poza ceną maszyny wirtualnej. Dla klientów dokonujących migracji aplikacji do usługi Azure Virtual Machines oferujemy aktualizacje zabezpieczeń i biuletyny odnośnie do luk o krytycznym i istotnym znaczeniu w przypadku systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 oraz luk o krytycznym znaczeniu w przypadku programów SQL Server 2008 i 2008 R2.

 • Tak. Aby skorzystać z programu BYOL w przypadku oprogramowania SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines w ramach przenoszenia licencji, klienci muszą być objęci pakietem Software Assurance. Jeśli klient nie jest objęty pakietem Software Assurance, zalecamy migrację środowisk w wersji 2008 do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database to nowa usługa Azure, która zapewnia zgodność z lokalnym programem SQL Server na poziomie prawie 100%. Wystąpienie zarządzane zapewnia wbudowane funkcje wysokiej dostępności i przywracania po awarii oraz inteligentne funkcje wydajności, a także możliwość skalowania odpowiednio do potrzeb. Rozwiązanie to nie jest udostępniane w wielu wersjach, co powoduje, że nie ma potrzeby ręcznego instalowania poprawek zabezpieczeń ani uaktualnień.

  Więcej informacji na temat programu BYOL znajdziesz na stronie cennika platformy Azure.

 • Klienci mogą przenieść starsze środowiska SQL Server do wystąpienia zarządzanego Azure SQL Database, które stanowi w pełni zarządzaną usługę platformy danych (PaaS) „bez wersji”, co eliminuje problemy związane z terminami zakończenia świadczenia pomocy technicznej, lub do usługi Azure Virtual Machines w celu uzyskania dostępu do aktualizacji zabezpieczeń. Przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 i 2008 R2 w usłudze Azure Virtual Machines będą dostępne przez trzy lata od daty zakończenia świadczenia pomocy technicznej, czyli od 9 lipca 2019 r. Dla klientów planujących uaktualnienie programu SQL Server 2008 lub 2008 R2 do nowszej wersji dobrą wiadomością jest to, że obsługiwane będą wszystkie kolejne wersje SQL Server. Klienci korzystający z programu SQL Server w wersji od 2012 do 2016 muszą mieć zainstalowany najnowszy obsługiwany dodatek Service Pack. Klientom korzystającym z programu SQL Server 2017 zalecamy zainstalowanie najnowszej aktualizacji zbiorczej. Począwszy od programu SQL Server 2017, zamiast dodatków Service Pack będą dostępne wyłącznie aktualizacje zbiorcze i GDR.

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database to opcja wdrożeniowa o zasięgu wystąpienia rozwiązania dostępna w usłudze SQL Database. Udostępnia przy tym największą zgodność z silnikiem SQL Server oraz natywną obsługę sieci wirtualnej (VNET), dzięki czemu można dokonać migracji baz danych SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi bez potrzeby zmiany aplikacji. Łączy w sobie rozwinięty obszar powierzchniowy SQL Server z korzyściami natury operacyjnej i finansowej towarzyszącymi inteligentnej i w pełni zarządzanej usłudze. Skorzystaj z nowej usługi Azure Database Migration Service, aby przenieść program SQL Server 2008 i 2008 R2 do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database z zaledwie kilkoma zmianami kodów aplikacji lub całkowicie bez nich.

  Tak, klienci z aktywnym pakietem Software Assurance mogą korzystać z opcji Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure:

 • SQL Server: klienci mogą skorzystać z istniejących licencji lokalnych po obniżonej cenie w przypadku programu SQL Server działającego pod kontrolą usługi Azure SQL Database i maszyn wirtualnych Azure.

 • Windows Server: klienci mogą skorzystać z istniejących licencji lokalnych, aby zaoszczędzić na kosztach maszyn wirtualnych Azure.

  Klienci chcący dokonać migracji do usługi Azure IaaS mogą też skorzystać z oszczędności towarzyszących opcji Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server i Windows Server w celu zwiększenia skali oszczędności.

 • Tak. Klienci mogą dokonać migracji programów SQL Server i systemu Windows Server 2008 / 2008 R2 do usługi Azure Stack oraz otrzymać bezpłatne przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń po dacie zakończenia świadczenia pomocy technicznej.

 • W usłudze Azure Stack będą obsługiwane następujące produkty: SQL Server 2008 SP3 i 2008 R2 z dodatkiem SP2 oraz Windows Server 2008 SP2 i 2008 R2 z dodatkiem SP1.

  Azure obecnie nie obsługuje ze współużytkowanych rozwiązań klastrów. Porady na temat konfigurowania wystąpienia programu SQL Server o wysokiej dostępności w Azure zawiera przewodnik na temat wysokiej dostępności SQL Server.

  Porady na temat optymalizacji wydajności programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines można znaleźć w przewodniku na temat wydajności SQL Server.

 • Windows Server: podczas uiszczania płatności firmie hostingowej za licencję Windows Server klienci mogą dokonać zakupu przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń od Microsoft w celu wykorzystania z wystąpieniami hostowanymi. Cennik jest oparty standardowym cenniku Windows Server na rdzeń przy minimalnej liczbie 16 rdzeni przypadających na wystąpienie.

  SQL Server: klienci z zapewnioną przenośnością licencji w ramach pakietu Software Assurance mogą także kupić od Microsoft przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń. Może ono zostać wykorzystane na maszynach wirtualnych z odpowiednią licencją do uruchamiania w centrum danych autoryzowanego partnera w zakresie przenoszenia licencji. Informacje na temat dostępności i praw do korzystania z oferty towarzyszącej zakończeniu świadczenia pomocy technicznej zawiera witryna licencjonowania Microsoft.

 • Przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń nie obejmuje pomocy technicznej. W przypadku pytań klienci mogą korzystać z istniejących umów dotyczących pomocy technicznej.

 • Klienci nie mogą korzystać z przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń w przypadku przeniesienia środowiska SQL Server 2008 do usługi PaaS stanowiącej część innej usługi w chmurze.

  W celu migracji do maszyny wirtualnej (IaaS) klienci mogą skorzystać z przeniesienia licencji SQL Server za pomocą pakietu Software Assurance oraz wykupić przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń Microsoft w celu ręcznego zastosowania poprawek w odniesieniu do wystąpień SQL Server 2008 działających na maszynie wirtualnej (IaaS) w chmurze oferowanej przez innego dostawcę. Jednak bardziej atrakcyjną ofertą są bezpłatne aktualizacje w ramach platformy Azure.

Pytania dotyczące produktów i wdrażania

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

 • Aktualizacje zabezpieczeń są dostarczane za pomocą standardowej technologii dostępnej na rynku w tym czasie i są ogłaszane niedługo przed terminem zakończenia świadczenia pomocy technicznej.

 • Wystąpienie Windows Server 2008/R2 działające lokalnie: klienci otrzymają klucz aktywacji wielokrotnej (MAK) dodatku za pośrednictwem portalu licencjonowania zbiorowego. Mogą następnie rozmieścić zarówno nowy klucz MAK, jak i dowolne wymagane aktualizacje stosu serwisowania, i kontynuować swoją bieżącą strategię aktualizowania/serwisowania w celu rozmieszczenia przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń za pośrednictwem usługi Windows Update, usług Windows Server Update Services (WSUS) lub dowolnego innego preferowanego przez klienta rozwiązania do zarządzania poprawkami.

 • Wystąpienie Windows Server 2008/R2 działające w usłudze Azure Virtual Machines: Windows Server automatycznie wykryje maszynę wirtualną, na której działa platforma Azure oraz umożliwi pobranie przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń i zainstalowanie ich za pośrednictwem usługi Windows Update lub dowolnego innego używanego przez klienta rozwiązania do zarządzania poprawkami. W galerii Azure będą również dostępne obrazy Windows Server 2008 R2 ze wstępnie zainstalowanymi poprawkami.

 • Program SQL Server 2008/R2 działający w systemie Windows Server 2008/2008 R2 na maszynie wirtualnej Azure: klienci będą automatycznie otrzymywać aktualizacje za pośrednictwem istniejących kanałów aktualizacji SQL.

 • SQL Server 2008/R2 działający w lokalnym systemie Windows Server 2008/2008 R2: klienci będą mogli pobrać aktualizacje z prywatnej witryny internetowej w celu rozmieszczenia ich w swoich środowiskach lokalnych. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy nabyli przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń.

 • Klienci mogą korzystać z preferowanych przez siebie narzędzi w zakresie zarządzania oprogramowaniem i urządzeniami. Łącza do udostępnianych przez Microsoft i partnerów narzędzi do zarządzania magazynem znajdują się w witrynie dotyczącej oceny dotyczącej migracji Azure.

 • Klienci mogą dokonać migracji obciążeń z lokalnej maszyny wirtualnej VMware do usługi Azure Virtual Machines za pomocą usługi Azure Site Recovery lub korzystać z wielu narzędzi partnerów. Inną opcję stanowi dedykowane, nowe rozwiązanie hostingowe VMware w Azure.

 • Aplikacje działające w SQL Server oraz Windows Server 2008 i 2008 R2 bez problemu działają na platformie Azure bez potrzeby zmiany kodu aplikacji. Klienci przygotowani na uaktualnienie (dotyczy to zarówno platformy Azure, jak i rozwiązania lokalnego) mogą zapoznać się z narzędziem Windows Server Catalog, jak również sprawdzić u dostawcy oprogramowania tabelę obsługi wersji Windows Server i SQL Server.

  Przed rozpoczęciem migracji jakiejkolwiek aplikacji serwerowej klienci powinni ocenić swoją infrastrukturę aplikacji. Więcej informacji o zalecanym procesie znajduje się w Centrum migracji Azure. Można się z niego dowiedzieć, jak korzystać z takich usług jak Azure Migrate w celu ukończenia oceny gotowości infrastruktury, oraz uzyskać informacje o szacowanych kosztach działania infrastruktury aplikacji na platformie Azure. W przypadku dalszych pytań należy skontaktować się z partnerem Microsoft, działem Microsoft Services lub zespołem obsługi, aby ocenić gotowość aplikacji.

 • Linki do stron zawierających wskazówki na temat uaktualnienia są dostępne w Centrum zasobów dot. zakończenia świadczenia pomocy technicznej oraz w dokumentacji uaktualnienia systemu Windows Server.

 • Linki do stron zawierających wskazówki na temat uaktualnienia są dostępne w Centrum zasobów dot. zakończenia świadczenia pomocy technicznej oraz w przewodniku po migracji bazy danych.

 • System Windows Server 2019 będzie obsługiwał programy SQL Server 2016 i SQL Server 2017. Wcześniejsze wersje (SQL Server 2012 i SQL Server 2014) nie będą obsługiwane. Dodatkowe informacje na temat systemu Windows Server 2019 można znaleźć na stronie z dokumentami dotyczącymi zgodności aplikacji.

 • Usługa Azure Site Recovery może przenieść te maszyny wirtualne na platformę Azure, ale zamieni je w maszyny wirtualne Azure IaaS 1. generacji. W tej chwili 2. generacja nie jest obsługiwana.

 • Zalecamy korzystanie z dostępnej na rynku obsługiwanej wersji System Center. W przypadku Windows Server 2008 i 2008 R2 obsługiwane są następujące wersje System Center:

 • Produkt: SCOM (System Center Operations Manager) (gość i host)
 • System Center 2012/R2: tak
 • System Center 2016: tak
 • Półroczny kanał w wersji 1801: tak

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 jako host)
 • System Center 2012/R2: tak
 • System Center 2016: nie
 • Półroczny kanał w wersji 1801: nie

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 jako gość)
 • System Center 2012/R2: tak
 • System Center 2016: tak
 • Półroczny kanał w wersji 1801: tak

 • Produkt: Orchestrator*
 • System Center 2012/R2: nie
 • System Center 2016: nie
 • Półroczny kanał w wersji 1801: nie

 • Produkt: konsola służąca do zarządzania serwerem**
 • System Center 2012/R2: nie
 • System Center 2016: nie
 • Półroczny kanał w wersji 1801: nie

 • Produkt: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: tak
 • System Center 2016: tak
 • Półroczny kanał w wersji 1801: tak

 • Produkt: SCCM (System Center Configuration Manager)
 • System Center 2012/R2: nie
 • System Center 2016: nie
 • Półroczny kanał w wersji 1801: nie

 • * W przypadku programu Orchestrator odpowiedź w tabeli wskazuje elementy działające w systemach Windows Server 2008 i 2008 R2. Zadania automatyzacji runbooka programu Orchestrator można uruchamiać na serwerze Windows Server 2008.

 • ** W przypadku platformy Service Manager odpowiedź w tabeli wskazuje elementy działające w systemie Windows Server 2008 R2.

 • W przypadku programów SQL Server 2008 i 2008 R2 obsługiwane są następujące wersje System Center:

 • Składnik: SCOM (System Center Operations Manager)
 • System Center 2012/R2: tak
 • System Center 2016: tak
 • Półroczny kanał w wersji 1801: tak

 • Składnik: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: tak
 • System Center 2016: tak
 • Półroczny kanał w wersji 1801: tak

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server i Windows Server

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server pozwala klientom wykorzystać istniejące licencje, aby zaoszczędzić na cenach maszyn wirtualnych Azure. Dzięki opcji Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure klienci objęci pakietem Software Assurance mogą uzyskać niższe stawki podstawowe na bazy danych SQL Database oparte na rdzeniach wirtualnych (tj. wystąpienie zarządzane, pojedynczą bazę danych na podstawie rdzenia wirtualnego, elastyczną pulę na podstawie rdzenia wirtualnego), SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines oraz SQL Server Integration Services (SSIS). Z tej opcji można skorzystać, nawet jeśli jednostka SKU jest aktywna. Należy jednak pamiętać, że stawka podstawowa będzie obowiązywała od chwili wybrania jej w portalu. Koszty nie będą naliczane wstecz.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla Windows Server pozwala klientom wykorzystać istniejące licencje, aby zaoszczędzić na cenach maszyn wirtualnych Azure. Korzyść jest dostępna w przypadku licencji na centrum danych Windows Server i licencji edycji Standard objętych pakietem Software Assurance lub subskrypcji Windows Server. Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server pozwala uzyskać większą wartość z licencji na program SQL Server i zaoszczędzić do 55% na usługach SQL Server Integration Services. Opcja ta jest dostępna w przypadku licencji na program SQL Server w edycji Enterprise i Standard objętych pakietem Software Assurance. Klienci mogą wykorzystać swoje licencje na program SQL Server, aby uruchamiać pakiety usług SQL Server Integration Services na platformie Azure i uzyskać w ten sposób niższą stawkę podstawową.

 • Klientom będą przysługiwały następujące uprawnienia wynikające z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server:

 • Licencje:
 • Klienci posiadający licencję podstawową na program SQL Server Enterprise z pakietem SA

 • Co zapewnia Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server:
 • Opcje SQL Database oparte na rdzeniach wirtualnych
 • Stawkę podstawową można uiścić za serwer ogólnego przeznaczenia lub o znaczeniu krytycznym
 • 1 rdzeń lokalny = 4 rdzenie w serwerze ogólnego przeznaczenia
 • 1 rdzeń lokalny = 1 rdzeń w serwerze o znaczeniu krytycznym
 • SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
 • 1 rdzeń lokalny = 1 rdzeń edycji Enterprise na maszynie wirtualnej Azure

 • Licencje:
 • Klienci posiadający licencję na program SQL Server Standard z pakietem SA

 • Co zapewnia Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server:
 • Opcje SQL Database oparte na rdzeniach wirtualnych
 • Stawkę podstawową można uiścić wyłącznie za serwer ogólnego przeznaczenia
 • 1 rdzeń lokalny = 1 rdzeń w serwerze ogólnego przeznaczenia
 • SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
 • 1 rdzeń lokalny = 1 rdzeń edycji Standard na maszynie wirtualnej Azure

 • Podstawowa różnica między zastosowaniem Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines lub Azure SQL Database polega na tym, że korzyść wynikająca z wirtualizacji jest dostępna wyłącznie w usłudze Azure SQL Database. Korzyść tę można odnieść, migrując z lokalnego programu SQL Server Enterprise do usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między programem SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines a Azure SQL Database, zapoznaj się z dokumentacją opcji SQL w chmurze.

 • Jeśli pakiet SA klienta stosującego opcję Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server wygaśnie, klient ten zostanie przeniesiony do opcji z dołączoną licencją. Zależy to od implementacji licencji oraz weryfikacji pakietu SA.

 • Korzyść hybrydowa jest dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z następujących produktów:

 • Warstwy usługi SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych: „Wystąpienie zarządzane”, „Pojedyncza baza danych” oraz „Pula elastyczna”
 • SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
 • SQL Server Integration Services (SSIS)

 • Z tej opcji można skorzystać, nawet jeśli jednostka SKU jest aktywna. Należy jednak pamiętać, że stawka podstawowa będzie obowiązywała od momentu wybrania jej przez klienta w portalu. Koszty nie będą naliczane wstecz.

 • Z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server będzie można skorzystać we wszystkich regionach, w których dostępne są opcje SQL Database oparte na rdzeniach wirtualnych.

 • Z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure można skorzystać zarówno w przypadku programu SQL Server, jak i systemu Windows Server, jeśli używa się programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines. Zalecanym podejściem jest skorzystanie z usługi Azure Virtual Machines z certyfikowanymi przez Microsoft obrazami z galerii BYOL SQL Server. W witrynie Azure Portal należy rozmieścić usługę Azure Virtual Machines z certyfikowanymi przez Microsoft obrazami z galerii programu BYOL SQL Server. Następnie korzystając z poleceń PowerShell, należy aktywować Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla Windows Server.

  W usłudze Azure SQL Database wystarczy zastosować Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla SQL Server, ponieważ system operacyjny działa niezależnie od użytkownika. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pośrednictwem witryny Azure Portal, potwierdzając posiadanie odpowiedniej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance.

 • Nie. Podana w warunkach dotyczących produktów reguła ponownego przydzielenia licencji w ciągu 90 dni obowiązuje wyłącznie w przypadku przenoszenia licencji w wystąpieniach hostowanych / na maszynach wirtualnych. Ten scenariusz nie obowiązuje natomiast w przypadku wystąpienia zarządzanego, które jest usługą w pełni zarządzanej bazy danych.

 • Aktualnie oferujemy klientom korzystającym z programu SQL Server z pakietem Software Assurance możliwość przenoszenia licencji, która pozwala im ponownie przydzielać swoje licencje do współdzielonych serwerów innych dostawców usług. Z tej opcji można skorzystać w przypadku niezarządzanych ofert w chmurze (np. hostowanych lub opartych na maszynie wirtualnej). Klient musi dostarczyć własne nośniki oraz razem z dostawcą rozwiązań w chmurze wypełnić wszelkie formularze dotyczące zgodności z przepisami. Klient otrzymuje jeden rdzeń w chmurze za każdy rdzeń lokalny i może z niego korzystać tylko w określonej wersji, np. edycję Standard można obsługiwać w chmurze wyłącznie w wersji Standard.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure pozwala:

 • Przenosić posiadane licencje do w pełni zarządzanego produktu PaaS. Jesteśmy jedynym dostawcą usług w chmurze, który oferuje taką możliwość. Przenoszenie licencji AWS RDS jest aktualnie niedozwolone.
 • Klientom posiadającym edycję Enterprise korzystać z 4 rdzeni w chmurze za każdy rdzeń lokalny w serwerze ogólnego przeznaczenia.
 • Korzystać z programu przez 180 dni zarówno lokalnie, jak i w chmurze.
 • Nie trzeba składać żadnych dokumentów dotyczących zgodności licencji. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w portalu.

 • Aby zaoszczędzić jak najwięcej kosztów, klienci potrzebujący rozwiązania hostowanego powinni skorzystać z opcji Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure Benefit zarówno dla SQL Server, jak i WS. Jest to możliwe tylko w ramach platformy Azure.

Back To Top
close-button