Przejdź do głównej zawartości

Możliwość pracy z dowolnego miejsca na urządzeniach wybranych przez pracowników

Wdrażanie systemu Windows i zarządzanie nim jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki nowym ulepszeniom, takim jak obsługa najnowszych funkcji systemu Windows 10, uaktualnianie systemu Windows na miejscu, częstsze i łatwiejsze w użyciu aktualizacje, ujednolicony portal dla użytkowników końcowych oraz lokalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM). Jest to rozwiązanie umożliwiające korzystanie z własnych urządzeń w pracy (BYOD).

Dzięki integracji z usługą Microsoft Intune można zwiększyć możliwości programu System Center Configuration Manager w zakresie zarządzania komputerami PC, Mac i serwerami z systemem Unix/Linux oraz działającymi w chmurze urządzeniami mobilnymi z systemem Windows, iOS i Android z użyciem jednej konsoli zarządzania.

Korzyści

Większa wydajność użytkowników

Umożliw pracownikom dostęp do firmowych aplikacji, których potrzebują, aby wydajnie pracować z każdego miejsca i na dowolnie wybranym urządzeniu, a jednocześnie zagwarantuj ochronę informacji firmowych.

Unifikacja infrastruktury zarządzania systemami IT

Usprawnij wykonywanie operacji, używając zunifikowanej infrastruktury integrującej zarządzanie urządzeniami i ich ochronę w dowolnym środowisku (mobilnym, fizycznym lub wirtualnym).

Uproszczona administracja

Administruj systemami klienckimi i zwiększ ich widoczność oraz oferuj opcje egzekwowania umożliwiające zagwarantowanie ich zgodności z wymaganiami firmowymi i prawnymi.

Gotowość do obsługi systemu Windows 10

Wybierz funkcje wdrażania, uaktualniania, aktualizowania i zarządzania dla systemu Windows 10 spośród opcji dostępnych w programie Configuration Manager i usłudze Microsoft Intune, które będą najlepiej spełniać potrzeby firmy.

Back To Top
close-button