Przejdź do głównej zawartości

Większa produktywność i wydajność

Program System Center Configuration Manager umożliwia korzystanie z ujednoliconej konsoli zarządzania i oferuje automatyczny zestaw narzędzi administracyjnych do wdrażania oprogramowania, monitorowania kondycji i egzekwowania zgodności z przepisami na wszystkich urządzeniach używanych w organizacji.

Większa produktywność i wydajność

Większa produktywność i wydajność

Większa produktywność i wydajność

Większa produktywność i wydajność

Większa produktywność i wydajność

Program Configuration Manager służy do obsługi aktualizacji systemu Windows 10, dzięki czemu umożliwia korzystanie z nowych funkcji systemu Windows, od razu gdy staną się dostępne. Gdy program Configuration Manager jest zintegrowany z usługą Microsoft Intune, można wybrać spośród wielu dostępnych opcji wdrażania systemu Windows 10 i zarządzania nim tę, która będzie najlepiej pasować do potrzeb firmy.

Dowiedz się więcej

Rośnie częstotliwość wydawania aktualizacji systemów Windows, iOS i Android, więc rozwiązanie do zarządzania nimi musi być w stanie obsługiwać częstsze aktualizacje. Węzeł Aktualizacje i obsługa na konsoli programu Configuration Manager oferuje częstsze i łatwiejsze do stosowania aktualizacje nowych funkcji, aktualizacje zbiorcze, rozszerzenia usługi Microsoft Intune i pojedyncze poprawki.

Dowiedz się więcej

W programie Configuration Manager proces dostarczania aplikacji jest zoptymalizowany pod kątem wygody użytkownika i umożliwia administratorom utworzenie jednej aplikacji, którą można dostarczyć na wszystkie urządzenia używane przez użytkownika. W ramach tego procesu jest wykonywana ocena urządzeń i sieci oraz optymalizacja dostarczania, które może zostać wykonane w postaci instalacji lokalnej, przesyłania strumieniowego w usłudze App-V lub za pośrednictwem serwera prezentacji, takiego jak funkcja RemoteApp usług pulpitu zdalnego lub Citrix XenApp.

Dowiedz się więcej

Integracja z usługą Microsoft Intune umożliwia korzystanie z jednej konsoli administracyjnej do zarządzania zasadami oraz rozbudowanego raportowania dotyczącego zasobów i zgodności z przepisami na komputerach oraz urządzeniach mobilnych, w tym urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android. Dzięki nowym funkcjom lokalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) można także zarządzać urządzeniami z systemem Windows 10.

Dowiedz się więcej

Program Configuration Manager umożliwia uproszczenie środowisk wirtualnych oraz obniża koszty ich implementacji, oferując ujednolicone narzędzie do zarządzania wszystkimi stacjami roboczymi, cienkimi klientami, urządzeniami mobilnymi oraz pulpitami wirtualnymi.

Dowiedz się więcej

Program Configuration Manager pełni rolę infrastruktury używanej przez program System Center Endpoint Protection. Ten program oferuje pojedyncze rozwiązanie do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem oraz identyfikowania i usuwania luk w zabezpieczeniach, które umożliwia także wgląd w systemy niezgodne z zasadami.

Dowiedz się więcej

Dzięki możliwości utworzenia punktu odniesienia dla „wymaganego stanu konfiguracji” oraz funkcji automatycznego korygowania i alertów, istnieje możliwość zagwarantowania, że wszystkie urządzenia klienckie będą zgodne z wymaganym typem konfiguracji. Configuration Manager można też zintegrować z System Center Service Manager, by w sposób automatyczny tworzyć zdarzenia podczas zmian konfiguracji bazowej.

Dowiedz się więcej

Configuration Manager pozwala na uproszczenie skomplikowanych operacji dostarczania aplikacji i zarządzania ich aktualizacjami w środowisku IT przedsiębiorstwa. Dzięki Configuration Manager, administratorzy mogą dostarczać aktualizacje oprogramowania nie tylko firmy Microsoft, ale także firm trzecich, jak również sterowników sprzętu i systemów BIOS na różne urządzenia, w tym komputery stacjonarne, laptopy, serwery i urządzenia mobilne.

Dowiedz się więcej

Dzięki rozbudowanemu zestawowi scentralizowanych narzędzi do zarządzania energią można maksymalnie wykorzystać możliwości sprzętu w zakresie oszczędzania energii. Configuration Manager korzysta z funkcjonalności znajdujących się w systemie operacyjnym Windows, dzięki czemu ułatwia optymalizację ustawień oszczędzania energii na najbardziej szczegółowym poziomie.

Dowiedz się więcej

Program Configuration Manager umożliwia dystrybucję systemów operacyjnych na fizyczne stacje robocze, serwery, laptopy i urządzenia mobilne znajdujące się w całej sieci przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie częstych błędów związanych z ręczną instalacją aplikacji przez użytkowników. W przypadku systemu Windows 10 program Configuration Manager umożliwia także zarządzanie uaktualnieniami na miejscu, co znacząco skraca czas i redukuje złożoność procesu wdrażania systemu Windows.

Dowiedz się więcej

Program Configuration Manager wyświetla wyniki oceny kondycji klienta oraz jego działania bezpośrednio na konsoli i oferuje funkcje alertów oraz rozwiązywania problemów przydatne w sytuacji, gdy statystyki kondycji spadną poniżej określonych wartości progowych.

Dowiedz się więcej

Administratorzy mogą korzystać z ciągłego wglądu w zasoby sprzętowe oraz warstwę oprogramowania, mając stały dostęp do danych dotyczących ich użycia. Funkcja analizy zasobów przetwarza dane magazynowe na informacje o tym gdzie się znajdują poszczególne zasoby IT, kto za nie odpowiada, do kogo należą, jaka jest ich struktura, konfiguracja, bieżąca wartość, historia serwisowa itd. Dane te trafiają do administratorów w postaci rozbudowanych raportów uwzględniających faktyczne wykorzystanie oprogramowania, a także strukturę zasobów – wydajność procesorów, ilość pamięci RAM czy ilość miejsca na dysku. Informacje takie wspomagają podejmowanie decyzji dotyczących efektywnego wykorzystania dostępnych licencji oraz ewentualnych zakupów oprogramowania, planów uaktualniania oraz licencji.

Dowiedz się więcej

Program Configuration Manager może inwentaryzować sprzęt i oprogramowanie w organizacji, aby ułatwić całościowy przegląd posiadanych zasobów IT. Za pomocą programu Configuration Manager można tworzyć niestandardowe inwentaryzacje zasobów IT oraz rozszerzać schemat inwentaryzacji.

Dowiedz się więcej

Funkcja raportowania programu Configuration Manager ułatwia zbieranie, organizowanie i przedstawianie informacji dotyczących użytkowników, stanu posiadania sprzętu i oprogramowania, aktualizacji oprogramowania, aplikacji, stanu witryny i innych operacji wykonywanych w organizacji z użyciem programu Configuration Manager.

Dowiedz się więcej

Back To Top
close-button