Trzy powody, aby przenieść aplikacje z serwera 2008 na platformę Azure

Zbliża się zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla serwerów 2008. Przenieś swój system Windows Server i SQL Server na platformę Azure, aby przyspieszyć wdrażanie innowacji, obniżyć koszty i poprawić bezpieczeństwo.

Dostępne są nowe wersje

Dostępne są nowe wersje, pomocne w uaktualnieniu i wdrożeniu innowacyjnych technologii, które w przyszłości będą niezbędne w Twojej organizacji. Jeśli potrzebujesz więcej czasu do zarządzania przejściem, możesz wybrać przedłużenie wsparcia o trzy lata. Pozwoli to na ochronę Twojego obciążenia pracą po upływie ostatecznego terminu.

Zbliża się zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla innych produktów

Dowiedź się, kiedy je uaktualnić. Aby znaleźć daty zakończenia wsparcia technicznego dla innych produktów Microsoft, odwiedź witrynę Zasady cyklu życia firmy Microsoft.

Odwiedź witrynę Zasady cyklu życia firmy Microsoft
Back To Top
close-button