Porównanie funkcji w wersjach systemu Windows Server

Zobacz nowe funkcje platformy hybrydowej oraz funkcje dotyczące zabezpieczeń, infrastruktury i aplikacji w Windows Server 2019 w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Unikatowe funkcje hybrydowe platformy Azure

Rozszerz centrum danych na platformę Azure, aby maksymalnie zwiększyć opłacalność istniejących inwestycji i zyskać nowe funkcje hybrydowe.

Klucz poziomu obsługi
 • Brak obsługi Brak obsługi   
 • Częściowa obsługa Częściowa obsługa   
 • Pełna obsługa Pełna obsługa   
Overzicht van hybride mogelijkheden wanneer je je datacenter uitbreidt naar Azure

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Usługa migracji magazynu ułatwia inwentaryzację i migrację danych, zabezpieczeń i konfiguracji ze starszych systemów do systemu Windows Server 2019 i/lub platformy Azure.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2 Funkcja niedostępna w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Synchronizacja serwerów plików z platformą Azure ułatwia centralizację udziałów plików organizacji w usłudze Azure Files przy zachowaniu elastyczności, wydajności i zgodności lokalnego serwera plików.

 Funkcja niedostępna w Windows Server 2008 R2 Funkcja dostępna w Windows Server 2008 R2 Funkcja dostępna w Windows Server 2016 Funkcja dostępna w Windows Server 2019

Usługa System Insights udostępnia lokalne funkcje analizy predykcyjnej w systemie Windows Server. Funkcje te są wspierane przez model uczenia maszynowego i analizują lokalnie dane systemu Windows Server, aby dostarczać bardzo dokładne prognozy ułatwiające zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z reaktywnym zarządzaniem wystąpieniami systemu Windows Server.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016 Funkcja dostępna w Windows Server 2019

Adapter sieci Azure umożliwia łatwe łączenie z wirtualnymi sieciami platformy Azure. Aplikacja Windows Admin Center wykonuje trudne zadanie konfiguracji sieci VPN odpowiednio do nowego adaptera sieci, który będzie łączył system Windows Server 2019 z wirtualną siecią VPN typu punkt-lokacja platformy Azure.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Ochrona maszyn wirtualnych (VM) replikuje obciążenia uruchomione na maszynach fizycznych i wirtualnych z lokalizacji pierwotnej do lokalizacji dodatkowej.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019
Overzicht van hybride mogelijkheden wanneer je je datacenter uitbreidt naar Azure

Opis funkcji

Usługa migracji magazynu ułatwia inwentaryzację i migrację danych, zabezpieczeń i konfiguracji ze starszych systemów do systemu Windows Server 2019 i/lub platformy Azure.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

 Funkcja niedostępna w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Synchronizacja serwerów plików z platformą Azure ułatwia centralizację udziałów plików organizacji w usłudze Azure Files przy zachowaniu elastyczności, wydajności i zgodności lokalnego serwera plików.

Windows Server 2008 R2

 Funkcja niedostępna w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

 Funkcja dostępna w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

 Funkcja dostępna w Windows Server 2016

Windows Server 2019

 Funkcja dostępna w Windows Server 2019

Opis funkcji

Usługa System Insights udostępnia lokalne funkcje analizy predykcyjnej w systemie Windows Server. Funkcje te są wspierane przez model uczenia maszynowego i analizują lokalnie dane systemu Windows Server, aby dostarczać bardzo dokładne prognozy ułatwiające zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z reaktywnym zarządzaniem wystąpieniami systemu Windows Server.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

 Funkcja dostępna w Windows Server 2019

Opis funkcji

Adapter sieci Azure umożliwia łatwe łączenie z wirtualnymi sieciami platformy Azure. Aplikacja Windows Admin Center wykonuje trudne zadanie konfiguracji sieci VPN odpowiednio do nowego adaptera sieci, który będzie łączył system Windows Server 2019 z wirtualną siecią VPN typu punkt-lokacja platformy Azure.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Ochrona maszyn wirtualnych (VM) replikuje obciążenia uruchomione na maszynach fizycznych i wirtualnych z lokalizacji pierwotnej do lokalizacji dodatkowej.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Wyjątkowa infrastruktura hiperkonwergentna

Rozwiń infrastrukturę centrum danych, aby osiągnąć lepszą efektywność i większe bezpieczeństwo.

Klucz poziomu obsługi
 • Brak obsługi Brak obsługi   
 • Częściowa obsługa Częściowa obsługa   
 • Pełna obsługa Pełna obsługa   

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Ujednolicone zarządzanie w aplikacji Windows Admin Center — elegancki, bazujący na przeglądarce interfejs do zdalnego zarządzania HCI, umożliwiający konfigurację i monitorowanie sieci zdefiniowanej programowo.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Storage Spaces — ochrona danych przed awarią dysku i możliwość rozszerzania magazynu danych w miarę dodawania dysków do serwerów.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Udoskonalona funkcja Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D) — tworzenie zdefiniowanego programowo magazynu danych przy użyciu standardowych serwerów, z wykorzystaniem lokalnego magazynu danych, który można skalować do 1 PB na pulę magazynów w Windows Server 2016 oraz do 4 PB na pulę magazynów i do 64 TB na wolumin w Windows Server 2019.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Parzystość przyspieszana za pomocą techniki dublowania — umożliwia tworzenie woluminów po części z użyciem techniki dublowania, a po części z użyciem techniki parzystości, aby zapewnić dwukrotnie większą wydajność wdrożeń bezpośrednich miejsc do magazynowania. Zapisy są najpierw umieszczane w części dublowanej, a potem stopniowo przenoszone do części parzystości.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Zagnieżdżona parzystość przyspieszana za pomocą techniki dublowania zapewnia klastrom brzegowym z dwoma węzłami ochronę przed wieloma jednoczesnymi awariami.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Pamięć klasy magazynu danych — obsługa nowej generacji sprzętu serwerowego, w tym pamięci klasy magazynu danych, znacząco poprawia wydajność aplikacji serwerowych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Pamięć USB (jako monitor klastra) — obsługa pamięci USB jako monitora klastra umożliwia wdrożenia 2-węzłowej infrastruktury HCI bez dodatkowych zależności.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Replika magazynu danych — zapewnia niezależną od magazynu danych, asynchroniczną i synchroniczną replikację na poziomie bloku między serwerami na potrzeby przywracania po awarii oraz rozproszenie klastra trybu failover na potrzeby wysokiej dostępności.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Jakość usługi magazynowania (QoS) — wykorzystanie zasad do definiowania i monitorowania minimalnych i maksymalnych wartości operacji wejścia/wyjścia magazynu danych dla maszyn wirtualnych (VM), aby umożliwić niezmienną wydajność tych maszyn.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Deduplikacja danych — zapewnia oszczędności w zakresie woluminów na poziomie do 90% dzięki temu, że zduplikowane pliki w woluminie są zapisywane tylko raz z wykorzystaniem wskaźników logicznych. W systemie Windows Server 2019 dodano obsługę deduplikacji woluminów ReFS.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Deduplikacja na potrzeby systemu plików ReFS — obsługa systemu plików ReFS zapewniająca optymalizację wolnego miejsca w woluminie poprzez badanie danych pod kątem zduplikowanych części.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Odporność magazynu danych maszyny wirtualnej — stanowi inteligentny sposób utrzymywania stanów sesji maszyny wirtualnej, minimalizując wpływ niewielkich zakłóceń działania magazynu danych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Monitor w chmurze — zapewnia magazyn obiektów Blob platformy Azure jako monitor kworum na potrzeby klastra rozproszonego. Dodatkowo w systemie Windows Server 2019 można teraz utworzyć monitor udostępniania plików, który nie wykorzystuje obiektu nazwy klastra (CNO), lecz używa po prostu lokalnego konta użytkownika na serwerze, z którym jest połączony monitor udostępniania plików (FSW).

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Monitorowanie kondycji magazynu danych — zapewnia ciągłe monitorowanie, raportowanie i konserwację na potrzeby bezpośredniej obsługi miejsc do magazynowania.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Monitorowanie całych klastrów — monitorowanie użycia pamięci i procesora, pojemności magazynu danych, liczby operacji we/wy na sekundę, przepływności i opóźnień w czasie rzeczywistym oraz wyraźne alarmowanie, gdy występują problemy.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Zestawy klastrów — umożliwiają bardziej elastyczne tworzenie klastrów na dużą skalę (wdrażanie i wycofywanie klastrów) bez pogorszenia odporności.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Uaktualnienie stopniowe systemu operacyjnego klastra — umożliwia administratorowi bezproblemowe uaktualnienie systemu operacyjnego węzłów klastra trybu failover z Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016 do Windows Server 2019.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Klastry w trybie mieszanych systemów operacyjnych — umożliwienie działania węzłów klastra Windows Server 2012 R2 z węzłami Windows Server 2016.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Klastry trybu failover z rozpoznawaniem lokalizacji — grupowanie węzłów w rozproszonych klastrach na podstawie lokalizacji fizycznej, rozszerzające kluczowe operacje w cyklu życia klastra, takie jak działanie w trybie failover, zasady rozmieszczenia, interwały pulsu między węzłami i funkcjonowanie kworum.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Ponowny rozruch systemowy jądra — zapewnienie szybszego ponownego uruchomienia sprzętu zatwierdzonego w rozwiązaniu WSSD, co skraca czas przestoju aplikacji.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Pamięć trwała — obsługa technologii pamięci trwałej (PM) zapewnia dostęp na poziomie bajtów do trwałych nośników pamięci, skracając przy tym znacząco opóźnienia zapisywania lub pobierania danych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Obciążenia systemów Linux i FreeBSD — udostępnienie większości zdefiniowanych programowo funkcji centrum danych systemu Windows Server systemom Linux i FreeBSD uruchamianym w trybie gościa na maszynach Hyper-V w celu poprawy funkcjonalności, wydajności i możliwości zarządzania.

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Dodawanie i usuwanie dysków, pamięci i sieci w trakcie pracy — umożliwia dodawanie lub usuwanie karty sieciowej i dostosowywanie przydzielonej ilości pamięci w trakcie działania maszyny wirtualnej bez przerw w pracy. Funkcja dostosowywania pamięci działa nawet wówczas, gdy dla hosta Hyper-V włączono pamięć dynamiczną.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Kontroler sieci — zapewnia scentralizowany, programowalny punkt automatyzacji na potrzeby zarządzania wirtualną infrastrukturą sieci w centrum danych, jej konfigurowania i monitorowania, oraz rozwiązywania dotyczących jej problemów.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Sieci wirtualne — ułatwiają tworzenie nakładek sieciowych na udostępnionych, wielodostępnych sieciach fizycznych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Programowy moduł równoważenia obciążenia — zoptymalizowany pod kątem chmury moduł równoważenia obciążenia warstwy 3 i warstwy 4, zapewniający zrównoważenie obciążenia ruchu „północ-południe” i „wschód-zachód”.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Komunikacja równorzędna sieci wirtualnej zapewnia szybką łączność między dwiema sieciami wirtualnymi. Ruch między tymi sieciami wirtualnymi odbywa się przez sieć szkieletową bez użycia bramy. Obie sieci wirtualne muszą należeć do tej samej sygnatury centrum danych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Rozproszona zapora i mikrosegmentacja — dynamiczna segmentacja sieci na podstawie ewoluujących potrzeb w zakresie zabezpieczeń lub aplikacji przy użyciu zapory stanowej i grup zabezpieczeń sieciowych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Bramy hybrydowych sieci SDN — wielodostępne bramy o wysokiej dostępności łączące sieci wirtualne klientów z platformą Azure, innymi chmurami obsługiwanymi przez Windows Server, szybkimi sieciami WAN oraz lokalnymi niezwirtualizowanymi zasobami.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Udoskonalone bramy sieci SDN — nawet trzykrotna poprawa w przypadku tuneli GRE i połączeń VPN typu lokacja-lokacja na bazie protokołu IPSec.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Konwergentny model RDM — ruch w magazynie danych i ruch w sieci Ethernet klienta są obsługiwane przez ten sam bazowy zespół kart interfejsu sieciowego, co zapewnia znaczące oszczędności przy uzyskaniu wymaganej przepływności i jakości usługi.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Precision Time Protocol (PTP) — umożliwia urządzeniom sieciowym dodawanie generowanych przez poszczególne urządzenia sieciowe opóźnień do pomiarów czasu, zapewniając w ten sposób dużo dokładniejszą próbkę czasu niż protokół Network Time Protocol (NTP).

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Sekunda przestępna — obsługa dodatkowej 1 sekundy dodawanej niekiedy do czasu UTC w celu dostosowania do zwolnienia obrotów Ziemi poprawia dokładność, zgodność i możliwość śledzenia.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

HTTP/2 — obsługa protokołu HTTP/2 (RFC 7540) na natywnym serwerze HTTP. Obecnie Windows Server 2019 korzysta z protokołu HTTP/2 w celu zapewnienia wysokiej wydajności i bezpieczeństwa we wdrażanych witrynach internetowych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Optymalizacja transportu w tle pod kątem opóźnień— LEDBAT — w Windows Server 2019 wprowadziliśmy zoptymalizowaną pod kątem opóźnień funkcję kontroli przeciążeń sieci, Low Extra Delay Background Transfer (LEDBAT). Funkcja LEDBAT została opracowana w celu automatycznego pozyskiwania przepustowości dla użytkowników i aplikacji i wykorzystywania całej dostępnej przepustowości, gdy sieć nie jest używana.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Zarządzanie adresami IP (IPAM) i systemem DNS — aktualnie obsługiwane jest kompleksowe zarządzanie systemem DNS i protokołem DHCP z kontrolą dostępu opartą na rolach w wielu lasach usługi AD. System DNS zapewnia zarządzanie ruchem, równoważenie obciążenia, wdrożenia z osobną obsługą strefy prywatnej i publicznej (split-brain) oraz zapobieganie atakom z użyciem amplifikacji DNS.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Wysoce dostępny broker połączeń RDS — możliwość utworzenia brokera połączeń z tolerancją awarii na potrzeby scenariuszy usług pulpitu zdalnego (RDS).

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Software Defined Networking (SDN) z protokołem IPv4/IPv6 — zapewnienie sposobu centralnego konfigurowania fizycznych i wirtualnych urządzeń sieciowych oraz zarządzania nimi. Ponadto system Windows Server 2019 obsługuje protokół IPv6, jak również przydzielanie adresów z użyciem podwójnego stosu IPv4/IPv6.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Ujednolicone zarządzanie w aplikacji Windows Admin Center — elegancki, bazujący na przeglądarce interfejs do zdalnego zarządzania HCI, umożliwiający konfigurację i monitorowanie sieci zdefiniowanej programowo.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Storage Spaces — ochrona danych przed awarią dysku i możliwość rozszerzania magazynu danych w miarę dodawania dysków do serwerów.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Udoskonalona funkcja Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D) — tworzenie zdefiniowanego programowo magazynu danych przy użyciu standardowych serwerów, z wykorzystaniem lokalnego magazynu danych, który można skalować do 1 PB na pulę magazynów w Windows Server 2016 oraz do 4 PB na pulę magazynów i do 64 TB na wolumin w Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Parzystość przyspieszana za pomocą techniki dublowania — umożliwia tworzenie woluminów po części z użyciem techniki dublowania, a po części z użyciem techniki parzystości, aby zapewnić dwukrotnie większą wydajność wdrożeń bezpośrednich miejsc do magazynowania. Zapisy są najpierw umieszczane w części dublowanej, a potem stopniowo przenoszone do części parzystości.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Zagnieżdżona parzystość przyspieszana za pomocą techniki dublowania zapewnia klastrom brzegowym z dwoma węzłami ochronę przed wieloma jednoczesnymi awariami.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Pamięć klasy magazynu danych — obsługa nowej generacji sprzętu serwerowego, w tym pamięci klasy magazynu danych, znacząco poprawia wydajność aplikacji serwerowych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Pamięć USB (jako monitor klastra) — obsługa pamięci USB jako monitora klastra umożliwia wdrożenia 2-węzłowej infrastruktury HCI bez dodatkowych zależności.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Replika magazynu danych — zapewnia niezależną od magazynu danych, asynchroniczną i synchroniczną replikację na poziomie bloku między serwerami na potrzeby przywracania po awarii oraz rozproszenie klastra trybu failover na potrzeby wysokiej dostępności.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Jakość usługi magazynowania (QoS) — wykorzystanie zasad do definiowania i monitorowania minimalnych i maksymalnych wartości operacji wejścia/wyjścia magazynu danych dla maszyn wirtualnych (VM), aby umożliwić niezmienną wydajność tych maszyn.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Deduplikacja danych — zapewnia oszczędności w zakresie woluminów na poziomie do 90% dzięki temu, że zduplikowane pliki w woluminie są zapisywane tylko raz z wykorzystaniem wskaźników logicznych. W systemie Windows Server 2019 dodano obsługę deduplikacji woluminów ReFS.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Deduplikacja na potrzeby systemu plików ReFS — obsługa systemu plików ReFS zapewniająca optymalizację wolnego miejsca w woluminie poprzez badanie danych pod kątem zduplikowanych części.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Odporność magazynu danych maszyny wirtualnej — stanowi inteligentny sposób utrzymywania stanów sesji maszyny wirtualnej, minimalizując wpływ niewielkich zakłóceń działania magazynu danych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Monitor w chmurze — zapewnia magazyn obiektów Blob platformy Azure jako monitor kworum na potrzeby klastra rozproszonego. Dodatkowo w systemie Windows Server 2019 można teraz utworzyć monitor udostępniania plików, który nie wykorzystuje obiektu nazwy klastra (CNO), lecz używa po prostu lokalnego konta użytkownika na serwerze, z którym jest połączony monitor udostępniania plików (FSW).

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Monitorowanie kondycji magazynu danych — zapewnia ciągłe monitorowanie, raportowanie i konserwację na potrzeby bezpośredniej obsługi miejsc do magazynowania.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Monitorowanie całych klastrów — monitorowanie użycia pamięci i procesora, pojemności magazynu danych, liczby operacji we/wy na sekundę, przepływności i opóźnień w czasie rzeczywistym oraz wyraźne alarmowanie, gdy występują problemy.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Zestawy klastrów — umożliwiają bardziej elastyczne tworzenie klastrów na dużą skalę (wdrażanie i wycofywanie klastrów) bez pogorszenia odporności.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Uaktualnienie stopniowe systemu operacyjnego klastra — umożliwia administratorowi bezproblemowe uaktualnienie systemu operacyjnego węzłów klastra trybu failover z Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016 do Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Klastry w trybie mieszanych systemów operacyjnych — umożliwienie działania węzłów klastra Windows Server 2012 R2 z węzłami Windows Server 2016.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Klastry trybu failover z rozpoznawaniem lokalizacji — grupowanie węzłów w rozproszonych klastrach na podstawie lokalizacji fizycznej, rozszerzające kluczowe operacje w cyklu życia klastra, takie jak działanie w trybie failover, zasady rozmieszczenia, interwały pulsu między węzłami i funkcjonowanie kworum.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Ponowny rozruch systemowy jądra — zapewnienie szybszego ponownego uruchomienia sprzętu zatwierdzonego w rozwiązaniu WSSD, co skraca czas przestoju aplikacji.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Pamięć trwała — obsługa technologii pamięci trwałej (PM) zapewnia dostęp na poziomie bajtów do trwałych nośników pamięci, skracając przy tym znacząco opóźnienia zapisywania lub pobierania danych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Obciążenia systemów Linux i FreeBSD — udostępnienie większości zdefiniowanych programowo funkcji centrum danych systemu Windows Server systemom Linux i FreeBSD uruchamianym w trybie gościa na maszynach Hyper-V w celu poprawy funkcjonalności, wydajności i możliwości zarządzania.

Windows Server 2008 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Dodawanie i usuwanie dysków, pamięci i sieci w trakcie pracy — umożliwia dodawanie lub usuwanie karty sieciowej i dostosowywanie przydzielonej ilości pamięci w trakcie działania maszyny wirtualnej bez przerw w pracy. Funkcja dostosowywania pamięci działa nawet wówczas, gdy dla hosta Hyper-V włączono pamięć dynamiczną.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Kontroler sieci — zapewnia scentralizowany, programowalny punkt automatyzacji na potrzeby zarządzania wirtualną infrastrukturą sieci w centrum danych, jej konfigurowania i monitorowania, oraz rozwiązywania dotyczących jej problemów.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Sieci wirtualne — ułatwiają tworzenie nakładek sieciowych na udostępnionych, wielodostępnych sieciach fizycznych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Programowy moduł równoważenia obciążenia — zoptymalizowany pod kątem chmury moduł równoważenia obciążenia warstwy 3 i warstwy 4, zapewniający zrównoważenie obciążenia ruchu „północ-południe” i „wschód-zachód”.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Komunikacja równorzędna sieci wirtualnej zapewnia szybką łączność między dwiema sieciami wirtualnymi. Ruch między tymi sieciami wirtualnymi odbywa się przez sieć szkieletową bez użycia bramy. Obie sieci wirtualne muszą należeć do tej samej sygnatury centrum danych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Rozproszona zapora i mikrosegmentacja — dynamiczna segmentacja sieci na podstawie ewoluujących potrzeb w zakresie zabezpieczeń lub aplikacji przy użyciu zapory stanowej i grup zabezpieczeń sieciowych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Bramy hybrydowych sieci SDN — wielodostępne bramy o wysokiej dostępności łączące sieci wirtualne klientów z platformą Azure, innymi chmurami obsługiwanymi przez Windows Server, szybkimi sieciami WAN oraz lokalnymi niezwirtualizowanymi zasobami.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Udoskonalone bramy sieci SDN — nawet trzykrotna poprawa w przypadku tuneli GRE i połączeń VPN typu lokacja-lokacja na bazie protokołu IPSec.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Konwergentny model RDM — ruch w magazynie danych i ruch w sieci Ethernet klienta są obsługiwane przez ten sam bazowy zespół kart interfejsu sieciowego, co zapewnia znaczące oszczędności przy uzyskaniu wymaganej przepływności i jakości usługi.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Precision Time Protocol (PTP) — umożliwia urządzeniom sieciowym dodawanie generowanych przez poszczególne urządzenia sieciowe opóźnień do pomiarów czasu, zapewniając w ten sposób dużo dokładniejszą próbkę czasu niż protokół Network Time Protocol (NTP).

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Sekunda przestępna — obsługa dodatkowej 1 sekundy dodawanej niekiedy do czasu UTC w celu dostosowania do zwolnienia obrotów Ziemi poprawia dokładność, zgodność i możliwość śledzenia.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

HTTP/2 — obsługa protokołu HTTP/2 (RFC 7540) na natywnym serwerze HTTP. Obecnie Windows Server 2019 korzysta z protokołu HTTP/2 w celu zapewnienia wysokiej wydajności i bezpieczeństwa we wdrażanych witrynach internetowych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Optymalizacja transportu w tle pod kątem opóźnień— LEDBAT — w Windows Server 2019 wprowadziliśmy zoptymalizowaną pod kątem opóźnień funkcję kontroli przeciążeń sieci, Low Extra Delay Background Transfer (LEDBAT). Funkcja LEDBAT została opracowana w celu automatycznego pozyskiwania przepustowości dla użytkowników i aplikacji i wykorzystywania całej dostępnej przepustowości, gdy sieć nie jest używana.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Zarządzanie adresami IP (IPAM) i systemem DNS — aktualnie obsługiwane jest kompleksowe zarządzanie systemem DNS i protokołem DHCP z kontrolą dostępu opartą na rolach w wielu lasach usługi AD. System DNS zapewnia zarządzanie ruchem, równoważenie obciążenia, wdrożenia z osobną obsługą strefy prywatnej i publicznej (split-brain) oraz zapobieganie atakom z użyciem amplifikacji DNS.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Wysoce dostępny broker połączeń RDS — możliwość utworzenia brokera połączeń z tolerancją awarii na potrzeby scenariuszy usług pulpitu zdalnego (RDS).

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Software Defined Networking (SDN) z protokołem IPv4/IPv6 — zapewnienie sposobu centralnego konfigurowania fizycznych i wirtualnych urządzeń sieciowych oraz zarządzania nimi. Ponadto system Windows Server 2019 obsługuje protokół IPv6, jak również przydzielanie adresów z użyciem podwójnego stosu IPv4/IPv6.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Udoskonalone funkcje zabezpieczeń

Podnieś poziom bezpieczeństwa poprzez ochronę centrum danych, zaczynając od systemu operacyjnego.

Klucz poziomu obsługi
 • Brak obsługi Brak obsługi   
 • Częściowa obsługa Częściowa obsługa   
 • Pełna obsługa Pełna obsługa   

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Ulepszona zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (ATP) — nowy zestaw funkcji zapobiegających włamaniom do hosta, takich jak ochrona prewencyjna, wykrywanie ataków i ochrona przed exploitami zero-day.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Chronione maszyny wirtualne w systemie Windows — użycie funkcji BitLocker do szyfrowania dysku i stanu maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Chronione maszyny wirtualne w systemie Linux — ochrona maszyn wirtualnych z systemem Linux przed atakami i włamaniami na konta administratorów w sieci szkieletowej oraz składniki o wszechstronnej odporności na zagrożenia.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Tryb offline usługi Ochrona hosta dla chronionych maszyn wirtualnych — umożliwia włączanie chronionych maszyn wirtualnych, gdy usługa Ochrona hosta jest nieosiągalna, jeśli nie zmieniono konfiguracji zabezpieczeń używanego hosta Hyper-V.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Połączenie chronionych maszyn wirtualnych — poprawa jakości interaktywnej sesji poprzez zapewnienie bezpiecznego połączenia konsoli podczas interakcji z chronioną maszyną wirtualną w systemie Windows lub Linux.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Utrwalanie klastrów — nowe klastry z uruchomionym systemem Windows Server 2019 nie wymagają uwierzytelniania NTLM, co eliminuje całkowicie wymóg stosowania usługi Active Directory w przypadku klastrów w systemie Windows Server.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Podsieć szyfrowana SDN — szyfrowanie sieci wirtualnej umożliwia szyfrowanie ruchu w sieci wirtualnej pomiędzy maszynami wirtualnymi, które się ze sobą komunikują w obrębie podsieci.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Wystarczające uprawnienia administracyjne — ograniczenie uprawnień administracyjnych do stanowiącego niezbędne minimum zestawu działań (ograniczonego przestrzennie).

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Administracja w odpowiednim czasie — zapewnienie uprzywilejowanego dostępu poprzez przepływ pracy, który jest kontrolowany i ograniczony czasowo.

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Credential Guard — wykorzystanie zabezpieczeń na bazie wirtualizacji w celu ochrony informacji dotyczących poświadczeń przed zaawansowanymi, stałymi zagrożeniami systemu oraz przed kradzieżą poprzez włamanie na konto administratora lub przez złośliwe oprogramowanie.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Ochrona przepływu sterowania — wspomaga ochronę przed różnej klasy atakami powodującymi uszkodzenie pamięci.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Zdalna funkcja Credential Guard — działa w połączeniu z funkcją Credential Guard, aby zapewnić jednokrotne logowanie dla sesji protokołu Remote Desktop Protocol (RDP), eliminując potrzebę przekazywania poświadczeń do hosta RDP.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Device Guard (integralność kodu) — zapewnia, że na serwerze uruchamiane są tylko autoryzowane pliki wykonywalne.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Dynamiczna kontrola dostępu — pozwala administratorom na stosowanie ograniczeń i uprawnień kontroli dostępu na podstawie dobrze zdefiniowanych reguł.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

AppLocker — zapewnienie opartego na zasadach zarządzania kontrolą dostępu do aplikacji.

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

BitLocker — wykorzystanie sprzętowego lub wirtualnego mikroukładu Trusted Platform Module (TPM) w celu zapewnienia szyfrowania danych i woluminów systemowych na dysku.

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Ulepszona zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (ATP) — nowy zestaw funkcji zapobiegających włamaniom do hosta, takich jak ochrona prewencyjna, wykrywanie ataków i ochrona przed exploitami zero-day.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Chronione maszyny wirtualne w systemie Windows — użycie funkcji BitLocker do szyfrowania dysku i stanu maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Chronione maszyny wirtualne w systemie Linux — ochrona maszyn wirtualnych z systemem Linux przed atakami i włamaniami na konta administratorów w sieci szkieletowej oraz składniki o wszechstronnej odporności na zagrożenia.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Tryb offline usługi Ochrona hosta dla chronionych maszyn wirtualnych — umożliwia włączanie chronionych maszyn wirtualnych, gdy usługa Ochrona hosta jest nieosiągalna, jeśli nie zmieniono konfiguracji zabezpieczeń używanego hosta Hyper-V.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Połączenie chronionych maszyn wirtualnych — poprawa jakości interaktywnej sesji poprzez zapewnienie bezpiecznego połączenia konsoli podczas interakcji z chronioną maszyną wirtualną w systemie Windows lub Linux.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Utrwalanie klastrów — nowe klastry z uruchomionym systemem Windows Server 2019 nie wymagają uwierzytelniania NTLM, co eliminuje całkowicie wymóg stosowania usługi Active Directory w przypadku klastrów w systemie Windows Server.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Podsieć szyfrowana SDN — szyfrowanie sieci wirtualnej umożliwia szyfrowanie ruchu w sieci wirtualnej pomiędzy maszynami wirtualnymi, które się ze sobą komunikują w obrębie podsieci.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Wystarczające uprawnienia administracyjne — ograniczenie uprawnień administracyjnych do stanowiącego niezbędne minimum zestawu działań (ograniczonego przestrzennie).

Windows Server 2008 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Administracja w odpowiednim czasie — zapewnienie uprzywilejowanego dostępu poprzez przepływ pracy, który jest kontrolowany i ograniczony czasowo.

Windows Server 2008 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Credential Guard — wykorzystanie zabezpieczeń na bazie wirtualizacji w celu ochrony informacji dotyczących poświadczeń przed zaawansowanymi, stałymi zagrożeniami systemu oraz przed kradzieżą poprzez włamanie na konto administratora lub przez złośliwe oprogramowanie.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Ochrona przepływu sterowania — wspomaga ochronę przed różnej klasy atakami powodującymi uszkodzenie pamięci.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Zdalna funkcja Credential Guard — działa w połączeniu z funkcją Credential Guard, aby zapewnić jednokrotne logowanie dla sesji protokołu Remote Desktop Protocol (RDP), eliminując potrzebę przekazywania poświadczeń do hosta RDP.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Device Guard (integralność kodu) — zapewnia, że na serwerze uruchamiane są tylko autoryzowane pliki wykonywalne.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Dynamiczna kontrola dostępu — pozwala administratorom na stosowanie ograniczeń i uprawnień kontroli dostępu na podstawie dobrze zdefiniowanych reguł.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

AppLocker — zapewnienie opartego na zasadach zarządzania kontrolą dostępu do aplikacji.

Windows Server 2008 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

BitLocker — wykorzystanie sprzętowego lub wirtualnego mikroukładu Trusted Platform Module (TPM) w celu zapewnienia szyfrowania danych i woluminów systemowych na dysku.

Windows Server 2008 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Szybsze wprowadzanie innowacji dla aplikacji

Zapewnij programistom i specjalistom IT możliwość tworzenia natywnych aplikacji chmurowych i modernizacji tradycyjnych aplikacji przy użyciu kontenerów i mikrousług.

Klucz poziomu obsługi
 • Brak obsługi Brak obsługi   
 • Częściowa obsługa Częściowa obsługa   
 • Pełna obsługa Pełna obsługa   
Overzicht van ondersteuning in Windows Server voor moderne applicatieontwikkeling met containers en microservices

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Kontenery systemu Linux — umożliwiają administratorom aplikacji zarządzanie aplikacjami systemów Windows i Linux w tym samym środowisku, zmniejszając koszty zarządzania.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Kontenery systemu Windows Server — tworzenie izolowanego środowiska aplikacji, w którym można uruchomić aplikację bez obawy wprowadzenia zmian spowodowanych aplikacjami lub konfiguracją.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Obraz kontenera podstawowego opcji Server Core — zmniejszony rozmiar obrazu kontenera podstawowego opcji Server Core powoduje skrócenie czasu pobierania i dalszą optymalizację czasu programowania oraz wydajności.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Obraz kontenera podstawowego opcji Nano Server — skrócenie czasu pobierania i dalsza optymalizacja czasu programowania oraz wydajności. W przypadku systemu Windows Server 2016 optymalizacja obrazu kontenera podstawowego opcji Nano Server jest dostępna poprzez aktualizacje półrocznego kanału dystrybucji. Funkcja ta jest dostarczana z systemem Windows Server 2019.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Funkcje Server Core na żądanie — znacząca poprawa zgodności aplikacji Windows Server Core poprzez dołączenie zestawu plików binarnych i pakietów systemu Windows Server z pulpitem, bez dodawania elementów GUI środowiska pulpitu systemu Windows Server lub systemu Windows 10.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Obsługa platformy Kubernetes — znaczące udoskonalenia składników obliczeniowych, magazynu danych i sieciowych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Zarządzane grupowo konta usługi (gMSA) — rozwiązanie polegające na zapewnieniu jednej tożsamości usługom uruchomionym na farmie serwerów lub w systemach zapewniających usługi równoważenia obciążenia sieci. Korzystając z funkcji gMSA, usługi lub administratorzy usług nie muszą zarządzać synchronizacją haseł między wystąpieniami usług. W systemie Windows Server 2019 funkcja gMSA zwiększa skalowalność i niezawodność kontenerów pod względem uzyskiwania dostępu do zasobów sieciowych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Podsystem Windows dla systemu Linux (WSL) — umożliwia programistom i administratorom aplikacji korzystanie z narzędzi w środowiskach Linux wraz z wierszem polecenia i programem PowerShell.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Brak obsługi w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Funkcja izolacji Hyper-V — zapewnia wysoce izolowane środowisko kontenera, w którym na system operacyjny hosta nie może wpływać w żaden sposób inny działający kontener.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Brak obsługi w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Usługa Azure Service Fabric dla systemu Windows Server — umożliwia tworzenie obejmującego wiele maszyn klastra usługi Azure Service Fabric we własnym centrum danych lub w innych chmurach publicznych.

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

PowerShell 5.1 — zapewnia udoskonalone funkcje tworzenia skryptów na potrzeby konfiguracji, zarządzania i wdrażania zdefiniowanych programowo składników centrum danych.

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Konfiguracja żądanego stanu (DSC) programu PowerShell — zapewnia zestaw rozszerzeń języka PowerShell i poleceń cmdlet, który pozwala deklaratywnie określić sposób konfiguracji środowiska programistycznego.

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

Program Visual Studio Code — obsługa działań programistycznych, takich jak debugowanie, uruchamianie zadań i kontrola wersji w celu zapewnienia narzędzi potrzebnych programistom do szybkiego przeprowadzania cyklu kodowanie-kompilacja-debugowanie.

Pełna obsługa w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019

.NET Core — wspomaganie tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych, mikrousług, bibliotek i aplikacji konsolowych działających w systemie Windows, Mac i Linux.

Pełna obsługa w Windows Server 2008 R2Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2Pełna obsługa w Windows Server 2016Pełna obsługa w Windows Server 2019
Overzicht van ondersteuning in Windows Server voor moderne applicatieontwikkeling met containers en microservices

Opis funkcji

Kontenery systemu Linux — umożliwiają administratorom aplikacji zarządzanie aplikacjami systemów Windows i Linux w tym samym środowisku, zmniejszając koszty zarządzania.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Kontenery systemu Windows Server — tworzenie izolowanego środowiska aplikacji, w którym można uruchomić aplikację bez obawy wprowadzenia zmian spowodowanych aplikacjami lub konfiguracją.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Obraz kontenera podstawowego opcji Server Core — zmniejszony rozmiar obrazu kontenera podstawowego opcji Server Core powoduje skrócenie czasu pobierania i dalszą optymalizację czasu programowania oraz wydajności.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Obraz kontenera podstawowego opcji Nano Server — skrócenie czasu pobierania i dalsza optymalizacja czasu programowania oraz wydajności. W przypadku systemu Windows Server 2016 optymalizacja obrazu kontenera podstawowego opcji Nano Server jest dostępna poprzez aktualizacje półrocznego kanału dystrybucji. Funkcja ta jest dostarczana z systemem Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Funkcje Server Core na żądanie — znacząca poprawa zgodności aplikacji Windows Server Core poprzez dołączenie zestawu plików binarnych i pakietów systemu Windows Server z pulpitem, bez dodawania elementów GUI środowiska pulpitu systemu Windows Server lub systemu Windows 10.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Obsługa platformy Kubernetes — znaczące udoskonalenia składników obliczeniowych, magazynu danych i sieciowych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Zarządzane grupowo konta usługi (gMSA) — rozwiązanie polegające na zapewnieniu jednej tożsamości usługom uruchomionym na farmie serwerów lub w systemach zapewniających usługi równoważenia obciążenia sieci. Korzystając z funkcji gMSA, usługi lub administratorzy usług nie muszą zarządzać synchronizacją haseł między wystąpieniami usług. W systemie Windows Server 2019 funkcja gMSA zwiększa skalowalność i niezawodność kontenerów pod względem uzyskiwania dostępu do zasobów sieciowych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Częściowa obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Podsystem Windows dla systemu Linux (WSL) — umożliwia programistom i administratorom aplikacji korzystanie z narzędzi w środowiskach Linux wraz z wierszem polecenia i programem PowerShell.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Brak obsługi w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Funkcja izolacji Hyper-V — zapewnia wysoce izolowane środowisko kontenera, w którym na system operacyjny hosta nie może wpływać w żaden sposób inny działający kontener.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Brak obsługi w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Usługa Azure Service Fabric dla systemu Windows Server — umożliwia tworzenie obejmującego wiele maszyn klastra usługi Azure Service Fabric we własnym centrum danych lub w innych chmurach publicznych.

Windows Server 2008 R2

Brak obsługi w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

PowerShell 5.1 — zapewnia udoskonalone funkcje tworzenia skryptów na potrzeby konfiguracji, zarządzania i wdrażania zdefiniowanych programowo składników centrum danych.

Windows Server 2008 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Konfiguracja żądanego stanu (DSC) programu PowerShell — zapewnia zestaw rozszerzeń języka PowerShell i poleceń cmdlet, który pozwala deklaratywnie określić sposób konfiguracji środowiska programistycznego.

Windows Server 2008 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Częściowa obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Program Visual Studio Code — obsługa działań programistycznych, takich jak debugowanie, uruchamianie zadań i kontrola wersji w celu zapewnienia narzędzi potrzebnych programistom do szybkiego przeprowadzania cyklu kodowanie-kompilacja-debugowanie.

Windows Server 2008 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

.NET Core — wspomaganie tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych, mikrousług, bibliotek i aplikacji konsolowych działających w systemie Windows, Mac i Linux.

Windows Server 2008 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Pełna obsługa w Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Pełna obsługa w Windows Server 2016

Windows Server 2019

Pełna obsługa w Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Opis funkcji

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Back To Top
close-button