Download Microsoft® SQL Server® Compact 4.0 SP1 from Official Microsoft Download Center

Microsoft® SQL Server® Compact 4.0 SP1

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Microsoft SQL Server Compact 4.0 to bezpłatna, osadz. BD, której deweloperzy używają do tworzenia witryn sieci Web opartych na ASP.NET oraz aplikacji dla Windows. SQL Server Compact 4.0 jest niewielki i obsługuje prywatne wdraż. plików binarnych w folderze aplikacji; umożliwia łatwe projektowanie aplikacji w progr. Visual Studio i WebMatrix oraz migrację schematu i danych do programu SQL Server.