Download Pakiety językowe dla programu SharePoint Server 2013 — [polski] from Official Microsoft Download Center

Pakiety językowe dla programu SharePoint Server 2013 — [polski]

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Pakiety językowe umożliwiają tworzenie witryn i zbiorów witryn w wielu językach, bez konieczności przeprowadzania osobnych instalacji programu SharePoint Server 2013.