Download Dodatek Service Pack 2 dla produktu Microsoft Office Web Apps (KB2687470) from Official Microsoft Download Center

Dodatek Service Pack 2 dla produktu Microsoft Office Web Apps (KB2687470)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla produktu Microsoft Office Web Apps zawiera nowe aktualizacje, które zwiększają bezpieczeństwo, wydajność i stabilność. Ponadto dodatek SP to pakiet zbiorczy wszystkich poprzednio wydanych aktualizacji.