Malicious Software Removal Tool

For: Windows 10 32-bit and more...
Change Systems

Choose the version of Malicious Software Removal Tool you need

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania (MSRT) pomaga w zabezpieczeniu komputerów z systemem Windows przed najczęściej występującym złośliwym oprogramowaniem. Narzędzie znajduje i usuwa zagrożenia i odwraca zmiany wprowadzone przez te zagrożenia.