Narzędzie
Pakiety Visual C++ Redistributable instalują składniki czasu wykonywania, które są wymagane do uruchomienia aplikacji w języku C++ skompilowanych przy użyciu programu Visual Studio 2015.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Aparat plików wykonywalnych użytkownika końcowego dla programu Microsoft DirectX® zaktualizuje obecnie używaną wersję programu DirectX — podstawową technologię wykorzystywaną w systemie Windows®, która umożliwia płynne odtwarzanie mult...
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Microsoft DirectX(r) 9.0c to najnowsza wersja techniki DirectX, zapewniająca dużą wydajność gier i innego oprogramowania multimedialnego, które wykorzystują ten standard.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Polska wersja instrukcji dotyczących tego pliku do pobrania nie została jeszcze opracowana. Do momentu jej udostępnienia prosimy korzystać z informacji w języku angielskim.
BEZPŁATNE
Aktualizacja
Polska wersja instrukcji dotyczących tego pliku do pobrania nie została jeszcze opracowana. Do momentu jej udostępnienia prosimy korzystać z informacji w języku angielskim.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Polska wersja instrukcji dotyczących tego pliku do pobrania nie została jeszcze opracowana. Do momentu jej udostępnienia prosimy korzystać z informacji w języku angielskim.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 instaluje te same składniki podstawowe dostępu do danych co system Microsoft SQL Server dostawcy OLE DB, sterownika ODBC.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Pakiet redystrybucyjny systemu .NET Framework w wersji 1.1
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Środowisko uruchomieniowe programu Microsoft Access 2016 umożliwia dystrybucję aplikacji opartych na programie Access 2016 wśród użytkowników, którzy nie mają zainstalowanej na komputerze pełnej wersji programu Access 2016.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Środowisko uruchomieniowe programu Microsoft Access 2013 umożliwia dystrybucję aplikacji opartych na programie Access 2013 wśród użytkowników, którzy nie mają zainstalowanej na komputerze pełnej wersji programu Access 2013.
BEZPŁATNE