eduv2.msftedu.com
Przejdź do głównej zawartości
Edukacja

Przyspiesz naukę podstawowych umiejętności czytania i pisania za pomocą rozwiązań Trener czytania i Postęp w czytaniu, zintegrowanych z Microsoft Teams. Więcej informacji >

Rozwiązania dla ośrodków dydaktycznych

Zadbaj o sprawne funkcjonowanie całej uczelni dzięki kompleksowym rozwiązaniom firmy Microsoft i naszych partnerów z zakresu zarządzania obiektami, bezpieczeństwa fizycznego, transportu i parkingów oraz transakcji uczelnianych.

Zarządzanie obiektami

Obniżaj koszty energii i konserwacji o 10% lub więcej dzięki inteligentnym budynkom i udoskonalonym rozwiązaniom technologicznym, które obniżają zużycie energii, przewidują usterki i minimalizują problemy.

Studium przypadku

Uniwersytet obniża koszty i usprawnia funkcjonowanie

Aby usprawnić zarządzanie budynkami i energooszczędność, władze Carnegie Mellon University wprowadziły wydajne i intuicyjne narzędzia do analiz biznesowych firmy Microsoft i jej partnerów, co przełożyło się na 30-procentowy spadek zużycia energii i lepszy obraz funkcjonowania uczelni.

Popraw bezpieczeństwo na uczelni

Inteligentny i bezpieczny kampus

Zadbaj o spokój ducha studentów i ich rodziców dzięki rozwiązaniom z serii Inteligentny i bezpieczny kampus Microsoft: te rozbudowane i funkcjonalne produkty i usługi pozwalają w pełni wykorzystać zasoby uczelni w celu wykrywania zagrożeń, zapobiegania im oraz reagowania na nie.

Uzyskaj więcej informacji o kompleksowych rozwiązaniach firmy Microsoft dla uczelni

Produkty dla uczelni

Optymalizuj funkcjonowanie uczelni za pomocą kompleksowej oferty produktów firmy Microsoft, w tym Azure, Power BI, Office 365 Education i Microsoft Dynamics.

Azure Cloud Services

Twórz i wdrażaj aplikacje uczelniane oraz zarządzaj nimi za pośrednictwem kompleksowego zestawu usług platformy Microsoft Azure.

WIĘCEJ INFORMACJI O AZURE
Analizy Power BI

Uzyskaj spójny, całościowy obraz najważniejszych danych dzięki intuicyjnym, szybkim i bezpłatnym analizom platformy Power BI w chmurze.

WIĘCEJ INFORMACJI O POWER BI
Office 365 Education

Wykładowcy i studenci z ważnym uczelnianym adresem e-mail mogą korzystać z programów Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Microsoft Teams.

UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI O OFFICE 365
Dynamics 365

Uzyskaj lepszy ogląd danych studentów i dostęp do analiz z platformą Microsoft Dynamics 365.

WIĘCEJ INFORMACJI O DYNAMICS 365

Znajdź autoryzowanego partnera Microsoft Education

Partnerzy firmy Microsoft oferują rozwiązania i usługi edukacyjne oraz dla szkół stworzone z myślą o obecnych i przyszłych potrzebach placówek edukacyjnych.

Więcej zasobów dla uczelni

Połączony ośrodek dydaktyczny — e-book

Dowiedz się, jak bezpiecznie połączyć obiekty uczelniane, aby usprawniać funkcjonowanie uczelni i zapewniać studentom nowe możliwości.

POBIERZ E-BOOK (język angielski)

Bezpieczeństwo i ochrona — e-book

Poznaj skuteczne rozwiązania zabezpieczające obiekty uczelni oraz chroniące dane studentów, pracowników i instytucji.

POBIERZ E-BOOK (język angielski)