eduv2.msftedu.com
Przejdź do głównej zawartości
Edukacja

Przyspiesz proces uczenia się dzięki urządzeniom z systemem Windows 11 >

Pobierz publikację pt. “Odpowiedzialna cyfryzacja polskich uczelni"

Autor tekstu opisuje najczęściej występujące cyberataki w polskich szkołach wyższych oraz prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem społeczności akademickiej.

Pobierz katalog „Rozwiązania partnerów Microsoft dla cyfryzacji edukacji”

Twórcy materiału zebrali w nim rozwiązania Partnerów Microsoft, które wspierają procesy zachodzące w edukacji i nauce. Katalog prezentuje tylko wybrane przykładywdrożeń aplikacji i

Uczelnie wyższe stawiają na cyfrową zmianę

Program „Uczelnia w Chmurze Microsoft” powstał z myślą o liderach szkolnictwa wyższego, którzy w procesie zarządzania, nauczania i badań naukowych wykorzystują najnowsze technologie. To program dla uczelni przyszłości, które nie tylko uczą „tu i teraz”, ale podejmują wyzwanie kształcenia kolejnych pokoleń. To również program dla kadry akademickiej, dla której podnoszenie kompetencji cyfrowych jest odpowiedzialnością i misją.

„Uczelnia w Chmurze Microsoft” wyróżnia i zrzesza uczelnie, które w modelowy sposób wykorzystują narzędzia i technologie Microsoft w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Wśród nich znajdują się uczelnie wyższe nastawione na synergię ludzi, przestrzeni i technologii, by lepiej organizować procesy edukacyjne oraz łączyć wiedzę z kompetencjami społecznymi i umiejętnościami, które wspierają rozwój absolwentów na ścieżce kariery zawodowej.

Uczelnia w Chmurze Microsoft to:

Uczelnia na wyznaczonej przez Microsoft Education Transformation Framework ścieżce cyfrowej transformacji, dążąca do ciągłego usprawniania pracy poprzez wdrażanie najnowocześniejszych narzędzi pracy i optymalne wykorzystanie danych.

Uczelnia bezpieczna, która chroni studentów i obiekty za sprawą kompleksowego asortymentu zintegrowanych rozwiązań edukacyjnych i inteligentnych zabezpieczeń dla szkolnictwa wyższego.

Uczelnia, która rozumie i inwestuje w bezpieczną i wydają infrastrukturę informatyczną, wspierającą pracę uczelni we wszystkich jej wymiarach. Uczelnia dająca studentom nie tylko wykształcenie, ale też praktyczne umiejętności. Oprogramowanie, inicjatywy i technologie Microsoft dla szkolnictwa wyższego pomagają przygotować studentów na przyszłość. Przekazują im kompetencje, które czynią ich gotowymi na realne wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Uczelnia, która przyciąga najlepszych. Tworzy warunki, w których będą osiągać optymalne wyniki i doskonali swoją działalność przy użyciu rozwiązań Microsoft dla szkolnictwa wyższego.

Uczelnia, która nieustannie się rozwija i prowadzi badania naukowe w chmurze Microsoft Azure. Dzięki tej otwartej, elastycznej i globalnej platformie, obsługującej różne języki programowania, narzędzia i struktury, pracownicy naukowi mogą skrócić czas badań i zoptymalizować ich koszty.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, podobnie jak umiejętności, których studenci będą potrzebować po zakończeniu edukacji.


77%


Do 2030 roku 77% studentów będzie potrzebowało nowych umiejętności technologicznych. Biorąc udział w programie pomagasz studentom zdobywać umiejętności, których potrzebują, aby współpracować i sprostać globalnym wyzwaniom w przyszłości.

6,2 mln


Do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln stanowisk wymagających znajomości technologii chmurowych. Dołączając do grona Uczelni w Chmurze Microsoft umożliwiasz również wykładowcom i pracownikom administracyjnym odnalezienie się w nowej rzeczywistości i nieustanne podnoszenie kompetencji.


Wykorzystanie narzędzi opartych o chmurę obliczeniową w szkolnictwie to szereg korzyści, takich jak:

• sprawne procesy administracyjne i edukacyjne;
• możliwość prowadzenia nauki zdalnej i hybrydowej;
• dostęp do najwyższej klasy rozwiązań technologicznych pozwalających prowadzić badania naukowe;
• dostęp do oprogramowania dla pracowników i studentów, również do użytku prywatnego;
• rozwój kompetencji cyfrowych studentów, wykładowców i pracowników na różnych poziomach zaawansowania;
• najwyższe standardy ochrony danych wrażliwych;
• oszczędność kosztów IT;
• lepsza organizacja danych pochodzących z różnych źródeł.

Zdobądź tytuł „Uczelni w Chmurze Microsoft”

Aby zdobyć tytuł „Uczelni w Chmurze Microsoft”, szkoła wyższa musi spełnić dwa kryteria podstawowe oraz jedno z kryteriów dodatkowych.

Kryterium podstawowe

Co najmniej 60 proc. studentów, wykładowców i pracowników w swojej codziennej pracy korzysta z usług Office 365, w szczególności z aplikacji Microsoft Teams, OneNote czy Forms.

Kryterium podstawowe

Studenci i pracownicy mają zapewniony szeroki dostęp do technologii Microsoft, a oprogramowanie jest udostępnione do użytku prywatnego z możliwością jego aktualizacji do najnowszej wersji na urządzeniach domowych.

Kryteria dodatkowe

• Uczelnia wykorzystuje rozwiązania oparte o przynajmniej dwie chmury Microsoft: Microsoft 365, Microsoft Azure lub Dynamics 365 w różnych obszarach działania wyznaczonych przez Microsoft Education Transformation Framework;
• Badania naukowe prowadzone są w oparciu o narzędzia Microsoft;
• Studenci i pracownicy posiadają stały dostęp do aktualnych materiałów, szkoleń i kursów.

Dołącz do programu

Jesteś studentem, pracownikiem administracyjnym lub wykładowcą uczelni, która w modelowy sposób wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne Microsoft? Twoja uczelnia spełnia kryteria i chce wziąć udział w programie?

Kontakt: edukacja@microsoft.com

Poznaj modelowe „Uczelnie w Chmurze Microsoft”

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia wykorzystująca w swojej działalności najnowocześniejsze technologie chmurowe.

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jednym z prekursorów w Polsce z zakresu tworzenia narzędzi informatycznych do stosowania e-kształcenia. Uczelnia sprawnie realizuje zajęcia, wykorzystując technologie zdalnego kształcenia i pracy zdalnej pracowników.

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce oraz jedna z wiodących szkół wyższych o tym profilu w Europie. Celem tej innowacyjnej uczelni jest rozwijanie twórczego potencjału intelektualnego i kształcenie liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości.

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią biznesową, posiadającą potrójną akredytację międzynarodową: AACSB, EQUIS i AMBA. Uczelnia od wielu lat stosuje w swojej działalności zaawansowane technologie i propaguje nowoczesne podejście do nauczania.

Kolejne szkoły wyższe z tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”

W 2021 roku 12 uczelni w Polsce dołączyło do grona liderów wyznaczających standardy cyfryzacji w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego. Zobacz, jak modelowo wdrożono rozwiązania Microsoft!