Education Transformation Framework Microsoft dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich

Skuteczna, elastyczna platforma do transformacji w szkole, bazująca na badaniach uczonych oraz opiniach ekspertów.

Kilkadziesiąt lat badań

Badania przeprowadzone wśród decydentów politycznych i naukowców tam, gdzie transformacja w kształceniu owocowała znaczną poprawą.

Najlepsze praktyki globalne

Najefektywniejsze projekty transformacji z całego świata łączy jedno: całościowe, metodyczne i systematyczne podejście.

Realne dowody

Przykłady udanych i mniej udanych rozwiązań, dzięki którym można łatwiej wybrać właściwy przepis na sukces.

Przywództwo i strategia

Otwarta kultura nauki i wymiany informacji w całym systemie bazująca na wspólnej wizji i jednolitych celach, które motywują liderów i nauczycieli do wprowadzania zmian.

Więcej informacji

Nowoczesne metody nauczania i uczenia się

Nowy, immersywny sposób na zgłębianie programu nauczania, promowanie rozwoju wśród podopiecznych i jednocześnie przekazywanie umiejętności na przyszłość, aby uczniowie mogli osiągać sukcesy na stanowiskach, których jeszcze nawet nie wymyślono.

Więcej informacji

Inteligentne środowisko kształcenia

Twórcza współpraca w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych, bardziej zrównoważone i energooszczędne metody pracy, a także aktywne i skoordynowane systemy dbające o bezpieczeństwo całej społeczności danej placówki.

Więcej informacji

Plan technologii

Niezawodne, responsywne i bazujące na danych środowisko pozwalające nauczycielom, uczniom i administratorom każdego dnia osiągać więcej i pracować w nowoczesnych warunkach.

Więcej informacji

Od czego zacząć

Zapoznaj się z przewodnikiem, w którym opisano, jak platforma Education Transformation Framework Microsoft przyspiesza skuteczną transformację całego systemu edukacji.

Przeczytaj przewodnik Szybki start


Obserwuj tę stronę
Udostępnij tę stronę